Dagen i dag 22. april 2017Se alle dagen i dag

 • 1994Richard M. Nixon
 • 1972Københavns Sporveje
 • 1915kemiske kampstoffer
 • 1904J. Robert Oppenhe...
 • 1887Harald Bohr
 • 1870Vladimir Lenin
 • 1724Immanuel Kant
 • 1500Brasilien
 • 1994 - Richard M. Nixon

  Den amerikanske republikanske politiker Richard M. Nixon døde, 81 år gammel. Han var USAs præsident 1969-74. Udenrigspolitisk var hans største problem Vietnamkrigen, som han først optrappede og senere indledte fredsforhandlinger om.

 • 1972 - Københavns Sporveje

  Den sidste sporvogn i Danmark kørte i remise. Det var da mere end 100 år siden, at den første hestesporvejslinje blev indviet i 1863. Fra slutningen af 1800-t. blev linjerne omstillet til elektrisk drift, og sporvejsnettet fik sin største udbredelse i årene lige efter 2. Verdenskrig.

 • 1915 - kemiske kampstoffer

  Kemiske kampstoffer blev første gang anvendt. Det skete under 1. Verdenskrig, da tyske tropper anvendte kvælegassen klor mod franske og britiske styrker ved Ypres i den belgiske region Flandern.

 • 1904 - J. Robert Oppenheimer

  Den amerikanske fysiker Julius Robert Oppenheimer blev født. Han var leder af Manhattanprojektet, der udviklede atombomben. Han ønskede kernevåben under international kontrol og advarede mod at udvikle brintbomben.

 • 1887 - Harald Bohr

  Den danske matematiker Harald Bohr blev født. Han var bror til fysikeren Niels Bohr. Han grundlagde teorien om de næsten-periodiske funktioner. Desuden spillede han fodbold, bl.a. på landsholdet. Bohr døde i 1951.

 • Gyldendal
  1870 - Vladimir Lenin

  Den russiske revolutionær Vladimir Lenin blev født. Han kæmpede mod zarstyret og ledede bolsjevikkerne, der ønskede en voldelig samfundsomvæltning. Efter Oktoberrevolutionen, som gav bolsjevikkerne magten, grundlagde han Sovjetstaten og var fra 1917 til sin død i 1924 landets leder.

 • AKG
  1724 - Immanuel Kant

  Den tyske filosof Immanuel Kant blev født. Grundtanken i hele hans filosofi er, at vi er henvist til at indordne alle vore erfaringer i bestemte anskuelsesformer (tid og rum) og bestemte kategorier (fx årsag-virknings-kategorien). Kant døde i 1804.

 • 1500 - Brasilien

  Den portugisiske admiral Pedro Álvares Cabral tog for kongen af Portugal det område i besiddelse, der siden blev til Brasilien. Landet blev i 1815 et kongerige i forening med Portugal og opnåede uafhængighed i 1822.

Aktuel baggrundsviden

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Thomas Aquinas. Maleri fra ca. 1475 af Justus van Gent.

Tema: Thomas Aquinas

Inden for filosofien leverede den italiensk filosof og teolog Thomas Aquinas en pionerindsats som fortolker af Aristoteles' skrifter. Med stor skarpsindighed søgte han at identificere Aristoteles' mening og tog afstand fra platoniserende tolkninger.

Ud over kommentarerne til de aristoteliske skrifter forfattede han kun få filosofiske værker, fx ungdomsskriftet De ente et essentia (Om væren og væsen). For Thomas var Aristoteles' tænkning det ypperste, den naturlige fornuft kan nå. Thomas' teologiske hovedværker er den ufuldendte Summa theologiae (Håndbog i teologi), en teologisk lærebog for yngre studenter, samt Summa contra gentiles (Håndbog imod hedningene), hvoraf de tre første bøger udfolder naturlig teologi, mens den fjerde bog inddrager åbenbaringen.

Ifølge Thomas er teologien en videnskab i streng forstand; de åbenbarede trossandheder fungerer som principper, hvorfra teologien udleder konklusioner og dermed vinder ny erkendelse om de guddommelige ting. Ganske vist er troens artikler ikke indlysende på samme måde som de jordiske videnskabers grundsætninger, men dette skyldes ifølge Thomas alene, at teologien er en underordnet videnskab i forhold til de saliges direkte skuen af Gud. For Thomas var det derfor magtpåliggende at vise, at de kristne trossandheder ikke strider mod fornuften og logikken.

I 1323 blev Thomas helgenkåret og i 1567 ophøjet til kirkelærer. Pave Leo 13. fremholdt ham i 1879 som en kristen tænkers ideal, og året efter blev han udråbt til beskytter af alle katolske skoler.

Læs også om skolastik.