Dagen i dag 25. januar 2017Se alle dagen i dag

 • 2004Spirit og Opportu...
 • 1990Ava Gardner
 • 1971Charles Manson
 • 1971Idi Amin
 • 1905Cullinandiamanten
 • 1882Virginia Woolf
 • 1874W. Somerset Maugham
 • 1851Arne Garborg
 • 1559Christian 2
 • NASA/JPL
  2004 - Spirit og Opportunity

  Den ene af to amerikanske rumsonder, Spirit og Opportunity, landede på Mars; den anden var landet tre uger tidligere. Begge er udstyret med kameraer og apparatur til undersøgelse af bl.a. mineraler og grundstofsammensætning.

 • Polfoto/Topfoto
  1990 - Ava Gardner

  Den amerikanske skuespiller Ava Gardner døde, 67 år gammel. Blandt hendes succeser er gangsterfilmen Den der hævner og musicalen Show Boat.

 • Polfoto/AP
  1971 - Charles Manson

  Charles Manson og seks andre medlemmer af kulten Familien blev dømt til døden i Californien for knivdrab på syv mennesker, deriblandt filmskuespilleren Sharon Tate. Dødsstraffen blev senere ændret til livsvarigt fængsel.

 • Gyldendal
  1971 - Idi Amin

  Idi Amin tog magten i Uganda ved et kup. Det blev indledningen til et brutalt diktatur. Amin blev tvunget i eksil i 1979.

 • Polfoto/©2000 Credit: Topham Picturepoint
  1905 - Cullinandiamanten

  Verdens største diamant, Cullinandiamanten, blev fundet i Sydafrika. Den vejede 3106 karat (621,2 g). Den er siden blev delt i mindre diamanter.

 • Gyldendal
  1882 - Virginia Woolf

  Virginia Woolf, britisk forfatter, blev født. Hun var en pioner inden for feministisk litteraturkritik. Blandt hendes hovedværker er Mrs. Dalloway. Virginia Woolf druknede sig i 1941 under en depression.

 • 1874 - W. Somerset Maugham

  Den britiske forfatter William Somerset Maugham blev født. Han kendes især for sine raffinerede og underholdende noveller. Han døde i 1965.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1851 - Arne Garborg

  Den norske forfatter Arne Garborg blev født. Han var en af de første forfattere, der skrev på nynorsk, og han introducerede bl.a. Nietzsche i Norge. Garborg døde i 1924.

 • Frederiksborgmuseet/Statens Museum for Kunst
  1559 - Christian 2

  Christian 2., konge af Danmark 1513-23, døde, 77 år gammel. Han var gift med Elisabeth, men holdt Dyveke som elskerinde. I 1520 iværksatte han Det Stockholmske Blodbad.

Aktuel baggrundsviden

Gyldne altre. Det usædvanlig velbevarede alter i Sahl Kirke i Vestjylland er fra anden halvdel af 1100-t. Alterets opsats og forside er i dag placeret på korets østvæg over det nuværende alter. Alterbordsforsiden nederst viser den tronende Kristus omgivet af relieffelter med de tolv apostle og scener fra Det Nye Testamente. Også på alteropsatsen (retablet) ses den tronende Kristus omgivet af apostle i den himmelske by Jerusalem; byens tage krones af den korsfæstede Kristus flankeret af Johannes og Maria, og dens bygninger pryder også retabelbuen.

Gyldne altre. Det usædvanlig velbevarede alter i Sahl Kirke i Vestjylland er fra anden halvdel af 1100-t. Alterets opsats og forside er i dag placeret på korets østvæg over det nuværende alter. Alterbordsforsiden nederst viser den tronende Kristus omgivet af relieffelter med de tolv apostle og scener fra Det Nye Testamente. Også på alteropsatsen (retablet) ses den tronende Kristus omgivet af apostle i den himmelske by Jerusalem; byens tage krones af den korsfæstede Kristus flankeret af Johannes og Maria, og dens bygninger pryder også retabelbuen.

Dagens artikel: Gyldne altre

Gyldne altre var i romansk tid kendt i store dele af den kristne verden; en enkelt alterbordsforside i drevet guld er bevaret, det såkaldte Basel-alter fra ca. år 1000 (Cluny-museet, Paris).

Fra 1100- og 1200-tallets Danmark er bevaret syv udsmykninger af alterbordsforsider (frontaler eller antemensaler) fra kirkerne i Lisbjerg, Sahl, Stadil, Tamdrup, Odder, Sindbjerg og Ølst, alle i Vest-, Midt- eller Østjylland. Altrene fra Lisbjerg, Odder og Sahl er tillige udstyret med en opsats i form af en lav vandret planke med en halvcirkelformet bue over (retabel).

Ældst er alteret fra Lisbjerg Kirke ved Aarhus, der stammer fra ca. 1140 og ligesom de øvrige danske altre har opdrevne relieffer af lueforgyldte kobberplader, fastgjort til træværk. Altrene fra Sahl og Stadil befinder sig stadig i kirkerne; de øvrige samt fragmenter af flere andre er på Nationalmuseet. Også gyldne altre fra Kværn i Sydslesvig, Broddetorp i Vestergötland og Lyngsjö i Skåne er bevaret.

Læs mere om gyldne altre.