Dagen i dag 23. juni 2017Se alle dagen i dag

 • Årligtsankthansaften
 • 2016EU
 • 2011Peter Falk
 • 1996Andreas Papandreou
 • 1961Antarktistraktaten
 • 1903H.C. Branner
 • 1633Galileo Galilei
 • CDanmark
  Årligt - sankthansaften

  Aftenen før sankthansdag betragtes som midsommeraften, selvom sommersolhverv falder den 21. eller 22. juni. Ifølge folketroen var mange kræfter på spil denne aften, både gode og onde, og for at holde det onde borte tændtes der bål.

 • 2016 - EU

  En folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU resulterede i en sejr til den fløj, der ønskede at forlade unionen; 51,9 % stemte for udmeldelse.

 • 2011 - Peter Falk

  Den amerikanske skuespiller Peter Falk døde, 83 år gammel. Han huskes især som den lurvede detektiv i tv-serien Columbo.

 • Polfoto
  1996 - Andreas Papandreou

  Den græske politiker Andreas Papandreou døde, 77 år gammel. Han var premierminister 1981-89 og 1993-96. Papandreou dominerede græsk politik i to årtier og skabte grundlaget for en moderne vesteuropæisk politisk kultur i Grækenland.

 • Foci/SPL/Doug Allan
  1961 - Antarktistraktaten

  Antarktistraktaten trådte i kraft. Det er en international overenskomst til regulering af forholdene i Sydpolarområdet. Hovedprincippet er at sikre området for fri videnskabelig forskning og anden fredelig virksomhed.

 • 1903 - H.C. Branner

  Den danske forfatter Hans Christian Branner blev født. Han slog sit navn fast med kollektivromanen Legetøj. Hans forfatterskab er præget af stilistisk fornemmelse, sandhedssøgende humanisme og psykoanalytisk inspiration. Branner døde i 1966.

 • AKG/E. Lessing/Louvre, Paris
  1633 - Galileo Galilei

  Den italienske naturvidenskabsmand Galilei afsvor under en pavelig inkvisition sin kopernikanske overbevisning, dvs. sin tro på, at Jorden er en planet i bevægelse omkring Solen. På hans tid var det geocentriske verdensbillede gældende, dvs. opfattelsen af, at Jorden er Universets centrum.

Aktuel baggrundsviden

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Tema: Johannes Døberen

Johannes Døberens fødselsdag sættes traditionelt til den 24. juni, der fejres i store dele af den katolske verden. I bl.a. Danmark fejres aftenen inden som sankthansaften, idet Johannes her har fået navnet Sankt Hans.

Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn, som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. Evangelierne fremstiller Johannes Døberen som den af Gud bestaltede forløber for og forbereder af Jesu komme. Josefus kender intet til denne forbindelse; han lægger vægten på Johannes Døberens konflikt med kongemagten (Herodes Antipas), et tema, som også berøres i evangelierne, hvor det fortælles, at han blev halshugget, fordi han havde erklæret kongens ægteskab med Herodias for lovbrud.

Johannes Døberens forkyndelse af Guds forestående indgreb til dom og frelse, som står i centrum af evangeliernes fremstilling, nævner Josefus derimod ikke. Årsagen hertil er sandsynligvis, at Josefus ønsker at dæmpe de træk hos Johannes Døber, som i romernes øjne var politisk betænkelige, mens han søger at fremhæve de træk, som et hellenistisk-romersk publikum satte pris på: Johannes Døberens etiske budskab.

Heraf kan vi måske slutte, at den historiske Johannes Døberen — i lighed med Jesus — virkelig var en markant eskatologisk prædikant. Evangelierne tolker nogle steder Johannes Døberen som underordnet Jesus. Denne tolkning anfægtes ikke blot af Josefus, men også af tekster i evangelierne, der afslører, at Jesus og Johannes Døberen konkurrerede med hinanden. Man må derfor formode, at den virkelige Johannes Døberen har været en selvstændig eskatologisk profet.