Dagen i dag 21. januar 2017Se alle dagen i dag

  • ÅrligtTromsø
  • 1991Harald 5
  • 1950George Orwell
  • 1941Plácido Domingo
  • 1924Vladimir Lenin
  • 1905Christian Dior
  • 1891Knuth Becker
  • 1793Ludvig 16.

Aktuel baggrundsviden

Antarktis.

Antarktis.

Tema: Antarktis

Antarktis ligger nogenlunde cirkulært omkring Sydpolen og strækker sig ud til polarcirklen. Den vestlige del består af et bjergrigt øhav og Den Antarktiske Halvø, den østlige del af et kontinentalskjold. Hele området er bundet sammen af det antarktiske isdække.

Kontinentet er præget af kulde gennem hele året. Selv ved kysterne når sommertemperaturerne sjældent over 0 °C, og på højsletterne er der meget koldt.

Verdensdelen er ubeboet, men på videnskabelige stationer opholder der sig en varierende skare af mennesker på helårsbasis med tilknytning til forskningsaktiviteter.

Antarktistraktaten blev udarbejdet i 1959. Denne traktat sikrer Antarktis' status som område for åben, fredelig og international forskning. Hovedelementerne i traktatens 14 artikler er, at Antarktis udelukkende skal anvendes til fredelige formål, at der ikke må placeres atomaffald af nogen art, at der skal være åben adgang for alle til videnskabelige undersøgelser, ligesom resultaterne fra de videnskabelige undersøgelser skal være tilgængelige for alle interesserede.

I modsætning til kontinentet er havet omkring Antarktis rigt — specielt på plankton. Store mængder næringsstoffer i havet sammen med sommerhalvårets store lysmængder giver mulighed for en stor primærproduktion af fytoplankton og hermed basis for zooplankton. Halvdelen af dette udgøres af krill (Euphausia superba), som i mængder på 100-150 mio. t er det vigtigste fødeemne for bardehvaler, krabbeædere (en sælart), pingviner og havfugle.

Læs mere om Antarktis.