Dagen i dag 24. september 2017Se alle dagen i dag

 • 2007André Gorz
 • 1997Den russiske kirke
 • 1996kernevåben
 • 1955Ib Schønberg
 • 1945Hans Geiger
 • 1904Niels R. Finsen
 • 1896F. Scott Fitzgerald
 • 1877Satsumaprovinsen
 • 1541Paracelsus
 • 2007 - André Gorz

  Den østrigskfødte franske socialistiske teoretiker André Gorz døde, 84 år gammel. Han begik selvmord sammen med sin hustru. Gorz sammentænkte eksistentialisme med en kritisk marxisme og stiftede i 1960'erne nyhedsmagasinet Le Nouvel Observateur.

 • Novosti
  1997 - Den russiske kirke

  Kristendom, islam, buddhisme og jødedom fik ved lov respekt af Den Russiske Føderation. Dog er det alene trossamfund, der har været anerkendt af myndighederne i 15 år, som nyder godt af den lovbestemte ret til fri religionsudøvelse.

 • Polfoto/Topfoto/©Ogust Archives/The Image Works
  1996 - kernevåben

  De fem erklærede atommagter, USA, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Kina, underskrev det af FN's Generalforsamling vedtagne totale forbud mod atomprøvesprængninger.

 • Venligst udlånt af DFI/Billed- & Plakatarkivet
  1955 - Ib Schønberg

  Den danske skuespiller Ib Schønberg døde, 52 år gammel. Schønberg medvirkede i mere end 100 film, og han havde især succes i komedieroller som fx den rare betjent i Panserbasse og som Far i de første Far til fire-film.

 • 1945 - Hans Geiger

  Den tyske fysiker Hans Geiger døde, 62 år gammel. Han deltog i arbejdet med det tyske atombombeprojekt 1944-45, men han er mest kendt som manden, der opfandt et af den tidlige atomfysiks vigtigste instrumenter, Geiger-Müller-tælleren.

 • Frederiksborgmuseet
  1904 - Niels R. Finsen

  Den danske læge Niels R. Finsen døde, 43 år gammel. Han forskede i lysets virkning på nogle hudsygdomme og indførte den revolutionerende kulbuelysbehandling (Finsenterapi) af tuberkulose i huden. Finsen modtog som den første danske læge nobelprisen i medicin.

 • 1896 - F. Scott Fitzgerald

  Den amerikanske forfatter Francis Scott Fitzgerald blev født. Hans romaner og noveller tegner et billede af "den fortabte generation" i de brølende 1920'ere: kyniske og livstrætte unge, der lever hurtigt og hektisk. Hovedværket er Den store Gatsby. Fitzgerald døde i 1940.

 • 1877 - Satsumaprovinsen

  Et væbnet oprør blandt forhenværende samuraier i den japanske Satsumaprovins fandt sin afslutning. Det var første og sidste gang, at der var kamp mellem den moderne værnepligtige hær og fortidens krigerstand. Samuraierne blev nedkæmpet af hæren.

 • 1541 - Paracelsus

  Den schweiziskfødte læge Theophrastus Bombastus von Hohenheim, eller bare Paracelsus, døde, 47 år gammel. Selvom hans idéer inddrog alkymi, astrologi, okkultisme og signaturlære, gjorde han op med mange gældende medicinske dogmer, fx humoralpatologi.

Aktuel baggrundsviden

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Ny interesse for evt. at videreføre Den Store Danske Encyklopædi overvejes

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2017

Den Store Danske Encyklopædi udgør et vigtigt kapitel i såvel den danske folkeoplysnings som i Gyldendals historie, og det var med den største beklagelse, at Gyldendal 24. august 2017 oplyste, at Den Store Danske lukkes, en meddelelse, der forståeligt nok har affødt foruroligede reaktioner fra mange sider.

Siden digitaliseringen af værket har Gyldendal afprøvet forskellige forretningsmodeller, såsom brugerbetaling fra undervisningsinstitutioner og satsning på annonceindtægter, uden at det er lykkedes at skabe den fornødne økonomi i værket.

Det har heller ikke været muligt at finde støtte til finansiering af driftsudgifterne blandt private eller offentlige institutioner, lige så lidt som den dialog, vi har haft med vores nordiske kolleger, har udmøntet sig i konkrete resultater.

Gyldendal har i de seneste år måttet dække et millionunderskud over den almindelige drift. Uden udsigt til offentlig medfinansiering eller anden form for støtte kan vi som privatejet virksomhed ikke i længden forsvare at drive leksikonet med tab.

Derfor er det glædeligt, at vi nu på baggrund af udmeldingen om lukningen af Den Store Danske er blevet kontaktet af flere aktører, der har udvist interesse for leksikonet. Disse henvendelser sonderer vi i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige, om der set i lyset af de seneste dages begivenheder kan etableres en langsigtet redningsplan for leksikonet, men Den Store Danske vil under alle omstændigheder være tilgængelig på nettet frem til årsskiftet, så brugerne ikke oplever en pludselig nedlukning.

Med venlig hilsen

Gyldendal

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Bjarne Ponikowski på dirbp@gyldendal.dk

Gyldendals Presseservice