Dagen i dag 28. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 312Milviske Bro
 • 2010Jonathan Motzfeldt
 • 1962Cubakrisen
 • 1955Bill Gates
 • 1918Tjekkoslovakiet
 • 1886Frihedsgudinden
 • 1704John Locke
 • 1690Peter Wessel Tord...
 • 1412Margrete 1
 • 312 - Milviske Bro

  I et slag ved den Milviske Bro umiddelbart nord for Rom besejrede Flavius Valerius Constantinus, den senere Konstantin 1. den Store, rivalen kejser Maxentius. Begivenheden blev senere fejret som kristendommens sejr over hedenskabet.

 • 2010 - Jonathan Motzfeldt

  Den grønlandske politiker og præst Jonathan Motzfeldt døde, 72 år gammel. Han var formand for Siumut 1977-87 og 1998-2001 og en ledende kraft i gennemførelsen af landsstyret.

 • Gyldendal
  1962 - Cubakrisen

  En forestående atomkrig mellem USA og Sovjetunionen blev afværget. Sovjetiske fragtskibe på vej til Cuba vendte om, og Khrusjtjov indvilligede i at fjerne raketterne mod en amerikansk garanti om ikke at invadere Cuba.

 • 1955 - Bill Gates

  Den amerikanske forretningsmand Bill Gates blev født. Gates var i 1975 medstifter af Microsoft, som han ledede indtil 2000. Han har siden begyndelsen af 1980'erne formået at holde førerpositionen i pc-industrien, og Gates er blandt verdens rigeste.

 • 1918 - Tjekkoslovakiet

  Tjekkoslovakiet blev udråbt som selvstændig stat. Den var opstået af tidligere områder af Det Østrig-ungarske Kejserrige. Staten og dens grænser anerkendtes officielt ved fredsslutningerne i Versailles 1919 og i Trianon 1920.

 • Digital Stock/Corbis Images
  1886 - Frihedsgudinden

  Frihedsgudinden ved indsejlingen til New Yorks havn blev officielt indviet. Den 46 m høje og 200 t tunge dame er tegnet af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi. Statuen var en gave fra Frankrig til USA.

 • 1704 - John Locke

  Den engelske filosof John Locke døde, 72 år gammel. Hans vigtigste værker er An Essay Concerning Human Understanding og Two Treatises of Government. Tankerne i sidstnævnte præger endnu i dag opfattelsen af begreber som frihed, ejendomsret og liberalisme.

 • Frederiksborgmuseet
  1690 - Peter Wessel Tordenskiold

  Den dansk-norske søhelt Peter Wessel blev født i Trondheim. Han blev allerede under Store Nordiske Krig udnævnt til underløjtnant, og med sin ofte kontroversielle optræden spillede han siden en stor rolle til søs i krigen mod svenskerne. Tordenskiold, som han hed efter at være blevet adlet, døde i 1720.

 • Gyldendal
  1412 - Margrete 1

  Den dansk-norsk-svenske regent Margrete 1. døde i Flensborg, 59 år gammel. Hun betragtes som en af de betydeligste regenter i Danmarks middelalder og forbindes især med dannelsen af Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige, hvor rigerne havde fælles regent.

Aktuel baggrundsviden

Martin Heidegger fotograferet ca. 1960. Han yndede at vandre i egnen ved Todtnauberg i Schwarzwald, hvor han siden 1922 i perioder boede i en hytte, han selv havde ladet bygge. Her skrev han bl.a. Sein und Zeit, der udkom i 1927.

Martin Heidegger fotograferet ca. 1960. Han yndede at vandre i egnen ved Todtnauberg i Schwarzwald, hvor han siden 1922 i perioder boede i en hytte, han selv havde ladet bygge. Her skrev han bl.a. Sein und Zeit, der udkom i 1927.

Dagens artikel: Hermeneutik

Hermeneutik er læren om, hvordan tekster eller andre meningsfulde enheder forstås. Oprindelig var hermeneutik en disciplin, der angav en metode for udlægningen af teologiske og juridiske tekster. Med Friedrich Schleiermacher og senere Wilhelm Dilthey blev det i 1800-tallet en disciplin, der angår udlægningen af alle slags tekster. Et centralt aspekt hos disse filosoffer er idéen om, at man som forudsætning for at forstå en tekst må forsøge at sætte sig ind i forfatterens mentale liv.

I 1900-tallet fik hermeneutikken en endnu større rækkevidde hos Martin Heidegger og Hans-Georg Gadamer, idet den hos dem angiver regler for forståelsen overhovedet. Heidegger og Gadamer viderefører således idéen om den hermeneutiske cirkel. Som forudsætning for enhver forståelse må vi besidde en forforståelse af den sag eller det forhold, vi ønsker at forstå. Historiciteten, dvs. det forhold, at vi allerede befinder os inden for en forståelseshorisont, på baggrund af hvilken vi kan udlægge verden, er altid udgangspunkt for forståelsen. For at forstå en del af en tekst må man forstå helheden. Samtidig kan man dog kun forstå helheden, når man forstår de enkelte dele. Det er denne idé, der generaliseres, når de hævder, at forståelse og forforståelse forudsætter hinanden.

Læs mere om hermeneutik.