Dagen i dag 7. februar 2016Se alle dagen i dag

 • 1999Hussein 1
 • 1992Maastrichttraktaten
 • 1986Jean-Claude Duvalier
 • 1974Grenada
 • 1971Schweiz
 • 1867Laura Ingalls Wilder
 • 1850færge
 • 1848Christen Købke
 • 1834Dmitrij Mendelejev
 • 1812Charles Dickens
 • Polfoto/AFP
  1999 - Hussein 1

  Hussein 1., konge af Jordan fra 1952, døde. Han blev 63 år gammel. Modsætningsforholdet til PLO blev afløst af forsoning, efter at Hussein i 1988 opgav Jordans krav på Vestbredden; i 1994 underskrev han en fredsaftale med Israel.

 • Gram Gl. Skole/Hans Møller
  1992 - Maastrichttraktaten

  Maastrichttraktaten blev underskrevet med ikrafttrædelse 1.11.1993. Herved konstitueredes Den Europæiske Union, EU, og det samarbejde, der på det tidspunkt eksisterede mellem de 12 EF-medlemslande, blev uddybet og udvidet.

 • 1986 - Jean-Claude Duvalier

  Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, præsident i Haiti, flygtede til Frankrig efter massive folkelige demonstrationer.

 • 1974 - Grenada

  Østaten Grenada i Caribien blev en selvstændig stat inden for Commonwealth. Forud for uafhængigheden havde der været blodige optøjer. Grenada var britisk fra 1783.

 • 1971 - Schweiz

  Kvinder i Schweiz fik stemmeret - som de sidste i Europa. Deres økonomiske og juridiske ligestilling kom så sent som i 1981.

 • Gyldendal
  1867 - Laura Ingalls Wilder

  Den amerikanske forfatter Laura Ingalls Wilder blev født. Hun skrev en række børnebøger om sin opvækst i nybyggertiden, der med tv-serien Det lille hus på prærien blev verdensberømt. Hun døde i 1957.

 • 1850 - færge

  Verdens ældste jernbanefærge, Leviathan, beskrevet som The floating Railway, blev sat i fart mellem Granton og Burntisland på Firth of Forth, Skotland.

 • Glyptoteket/Ole Woldbye
  1848 - Christen Købke

  Den danske maler Christen Købke døde, 37 år gammel. Han var en af guldalderperiodens og dansk kunsts største begavelser. Blandt hans hovedværker er Portræt af Frederik Sødring og Efterårsmorgen ved Sortedamssøen.

 • Foci/Novosti/SPL
  1834 - Dmitrij Mendelejev

  Dmitrij Mendelejev, russisk kemiker, blev født. Han opstillede i 1869 grundstoffernes periodiske system, og på grundlag heraf forudsagde han eksistensen af endnu ukendte grundstoffer samt disses kemiske og fysiske egenskaber. Mendelejev døde i 1907.

 • 1812 - Charles Dickens

  Den britiske forfatter Charles Dickens blev født. Hans romaner afspejler epokens splittelse mellem en gryende bevidsthed om den moderne verdens sociale kompleksitet og hævdelsen af traditionelle livsmønstre og dyder. Blandt romanerne er Oliver Twist, Nicholas Nickleby og Store forventninger. Dickens døde i 1870.

Aktuel baggrundsviden

 Vikingetidens runerække på 16 tegn. Øverst de såkaldte normalruner. Nederst de såkaldte kortkvistruner.

Vikingetidens runerække på 16 tegn. Øverst de såkaldte normalruner. Nederst de såkaldte kortkvistruner.

Tema: Runer og runesten

Runer er tegnene i det ældste kendte alfabet for skrivning af germanske sprog, fx dansk og svensk, brugt fra de første århundreder efter Kristus. Alfabetet kaldes også fuþark (eller futhark) efter de første seks runer.

Runernes oprindelse er ikke endelig klarlagt; man ved med sikkerhed, at de er afledt af et alfabet, der anvendtes i Middelhavsområdet omkring Kristi fødsel, formentlig det latinske. De fleste runeindskrifter er fundet i Skandinavien, og det er sandsynligt, at hjemstedet er Danmark eller Sydskandinavien. Der kendes over 6000 indskrifter.

Runerne har en kantet form med lodrette hovedstave og diagonale bistave, hvilket har gjort dem lette at riste, dvs. at indridse eller indhugge. Læseretningen var i de tidlige indskrifter fri, men senere blev højrevendte runer det almindelige.

Det ældste runealfabet havde 24 tegn og synes at have været en ret lydnær alfabetskrift. I Skandinavien blev antallet af tegn i 600-700-tallet reduceret til 16, hvilket medførte, at mange tegn kunne stå for 2-4 forskellige lyde. Det skete efter store forandringer af sproget.

Runerne blev ristet i alle mulige materialer, træ, horn, ben, metal, sten osv. Fra vikingetidens begyndelse bredte den skik sig i Danmark at rejse runesten til minde om de døde. Runestenene blev rejst for at blive set. De stod ofte ved veje eller vadesteder, ikke nødvendigvis ved graven, og de var malet med stærke farver. I Danmark ophørte skikken at rejse runesten omkring 1025; på Bornholm rejstes dog endnu i middelalderen runesten.

Runerne blev fra ca. 1100-t. gradvis fortrængt af det latinske alfabet.

Læs mere om runer. Læs også Ristet med runer i Danmarks Oldtid.