Dagen i dag 18. oktober 2017Se alle dagen i dag

 • 1977Baader-Meinhof-Gr...
 • 1931Thomas Alva Edison
 • 1889Antonio Meucci
 • 1867Alaska
 • 1784F.A. Holstein
 • 1016Assandun
 • 1977 - Baader-Meinhof-Gruppen

  Andreas Baader og Gudrun Ensslin fra den hårde kerne i den berygtede terrororganisation Rote Armee Fraktion (RAF) begik selvmord i fængslet. Baader havde skudt sig, og Ensslin havde hængt sig. Omstændighederne gav straks anledning til rygter om mord.

 • 1931 - Thomas Alva Edison

  Den amerikanske opfinder Thomas Alva Edison døde, 84 år gammel. Edison blev allerede i sin levetid betragtet som virkeliggørelsen af "Den amerikanske drøm": den fattige og ulærde avisdreng, der via egen genialitet bliver rig og berømt. Han opfandt bl.a. et automatisk telegrafsystem, kulkornsmikrofonen og den første brugbare glødelampe.

 • FOCI
  1889 - Antonio Meucci

  Den italienske opfinder Antonio Meucci døde. Meucci opfandt telefonen, men da han manglede de nødvendige midler til at betale for patentet og heller ikke havde penge til siden at forny patentanmeldelsen, blev det Alexander Bell, som i mange år fik æren.

 • 1867 - Alaska

  Rusland overlod formelt Alaska til USA, som havde købt området i marts måned samme år for 7,2 mio. dollars. Rusland havde bl.a. på grund af økonomiske problemer efter Krimkrigen en årrække ønsket at afhænde området.

 • Københavns Bymuseum
  1784 - F.A. Holstein

  Den danske lensgreve og politiker Frederik Adolph Holstein blev født. Han oprettede i 1810 den første danske sparekasse. Han udarbejdede desuden et forslag til en grundlov for Norge. Holstein døde i 1836.

 • British Library
  1016 - Assandun

  Ved Assandun i Sydengland besejrede Knud 2. den Store den engelske konge Edmund Ironside. Herefter måtte Edmund dele landet med Knud, som dog kunne overtage magten i hele landet, da Edmund døde en måned senere.

Aktuel baggrundsviden

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Ny interesse for evt. at videreføre Den Store Danske Encyklopædi overvejes

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2017

Den Store Danske Encyklopædi udgør et vigtigt kapitel i såvel den danske folkeoplysnings som i Gyldendals historie, og det var med den største beklagelse, at Gyldendal 24. august 2017 oplyste, at Den Store Danske lukkes, en meddelelse, der forståeligt nok har affødt foruroligede reaktioner fra mange sider.

Siden digitaliseringen af værket har Gyldendal afprøvet forskellige forretningsmodeller, såsom brugerbetaling fra undervisningsinstitutioner og satsning på annonceindtægter, uden at det er lykkedes at skabe den fornødne økonomi i værket.

Det har heller ikke været muligt at finde støtte til finansiering af driftsudgifterne blandt private eller offentlige institutioner, lige så lidt som den dialog, vi har haft med vores nordiske kolleger, har udmøntet sig i konkrete resultater.

Gyldendal har i de seneste år måttet dække et millionunderskud over den almindelige drift. Uden udsigt til offentlig medfinansiering eller anden form for støtte kan vi som privatejet virksomhed ikke i længden forsvare at drive leksikonet med tab.

Derfor er det glædeligt, at vi nu på baggrund af udmeldingen om lukningen af Den Store Danske er blevet kontaktet af flere aktører, der har udvist interesse for leksikonet. Disse henvendelser sonderer vi i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige, om der set i lyset af de seneste dages begivenheder kan etableres en langsigtet redningsplan for leksikonet, men Den Store Danske vil under alle omstændigheder være tilgængelig på nettet frem til årsskiftet, så brugerne ikke oplever en pludselig nedlukning.

Med venlig hilsen

Gyldendal

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Bjarne Ponikowski på dirbp@gyldendal.dk

Gyldendals Presseservice