Dagen i dag 22. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • ÅrligtLes Saintes-Marie...
 • 1986Ye Jianying
 • 1973Oktoberkrigen
 • 1969Led Zeppelin
 • 1920Timothy Leary
 • 1919Doris Lessing
 • 1906Paul Cézanne
 • 1811Franz Liszt
 • Årligt - Les Saintes-Maries-de-la-Mer

  Jomfru Marias halvsøstre Maria Klopas og Maria Salome samt Maria Magdalene fejres årligt i den franske by Les Saintes-Maries-de-la-Mer, hvortil de angiveligt skulle have flygtet. Deres tjener hed Sara og var sort. Der festes også i maj måned.

 • 1986 - Ye Jianying

  Den kinesiske general Ye Jianying døde, 89 år gammel. Han var en af de oprindelige ti marskaller i den kinesiske hær. Siden blev han medlem af politbureauet og forfremmet til dets stående udvalg, hvor han sad indtil 1985.

 • Polfoto
  1973 - Oktoberkrigen

  Efter 18 dages krigshandlinger mellem Israel på den ene side og Syrien og Egypten på den anden blev der via FN indgået våbenhvile. Kampene stod dog på endnu nogle dage.

 • Polfoto/Topfoto
  1969 - Led Zeppelin

  Den britiske rockgruppe Led Zeppelin udgav deres anden lp, II. Pladens blanding af hård bluesbaseret rock, ekspressiv vokal og virtuost guitarspil vandt et stort publikum, bl.a. på grund af hittet Whole Lotta Love, og har haft stor betydning for udviklingen af heavy metal.

 • 1920 - Timothy Leary

  Den amerikanske forfatter og psykolog Timothy Leary blev født i Springfield, Massachusetts. Han er bl.a. kendt for sine eksperimenter med euforiserende stoffer i ungdomsoprørets periode. Han dannede også en LSD-religion. Leary døde i 1996.

 • Gyldendal
  1919 - Doris Lessing

  Den britiske forfatter Doris Lessing blev født. Græsset synger er en tæt skildring af racisme, bornerthed og seksuel frustration på en poor-white farm i Rhodesia, mens Sommeren før mørket er en klassiker inden for kvindelitteraturen. Doris Lessing fik Nobelprisen 2007.

 • 1906 - Paul Cézanne

  Den franske maler Paul Cézanne døde, 67 år gammel. Han skabte et strengt opbygget formsprog med en fladebetonet komposition og blev en central skikkelse i modernismens billedkunst.

 • 1811 - Franz Liszt

  Den ungarske komponist og klavervirtuos Franz Liszt blev født. Han skrev både bearbejdelser af andre komponisters værker og original musik, bl.a. Ungarske rapsodier. Liszt, hvis svigersøn hed Richard Wagner, døde i 1886.

Aktuel baggrundsviden

 Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Tema: Rav

Rav er hærdnet, fossil harpiks fra nåleskove, der voksede for 55-35 millioner år siden (i Eocæn).

Harpiks er et klæbrigt materiale, som udsvedes ved heling af sår eller ved saftstigning om foråret hos forskellige arter af løvtræer og nåletræer. Omdannelsen til rav er en meget langsom proces, som endda kan vare millioner år, og som forudsætter indlejring i sedimenter under iltfattige forhold.

Dansk rav tilhører en særlig type, det baltiske rav. Man mener, at det stammer fra en uddød art af nåletræer, Pinites succinifer, som udskilte særlig meget harpiks. Træerne voksede i det nuværende Østersøområde og Rusland. Ravets transport til Danmark tog sin begyndelse, da harpiksen fra „ravskovene“ blev aflejret på lavt vand nær kysten. Harpiksen kan være ført derud med floder, som løb gennem ravskovene, eller også har havet oversvømmet skovene og udvasket den hærdnede harpiks, kopal, fra skovbunden.

Ravet indeholder ofte rester af dyr og planter, som levede i ravskovene, og som blev fanget i den klæbrige harpiks. Langt det hyppigste er insekter, men også edderkopper og planterester er ret almindelige. Rav er ofte uklar og skyet pga. luftblærer; klar rav er helt gennemsigtig uden slørede partier. Farven varierer normalt fra vandklar gullig til rødligbrun, men rav kan være hvidlig og i sjældne tilfælde grøn eller blå.

Som andre materialer med begrænset forekomst (fx flint, metal) blev rav gennem hele oldtiden distribueret vidt omkring i Europa.

Læs mere om rav i Naturen i Danmark og i leksikon.

Eller læs om ofre af rav og flint i Danmarks Oldtid.