Dagen i dag 24. august 2016Se alle dagen i dag

 • 79Vesuv
 • 2004Elisabeth Kübler-...
 • 1991Ukraine
 • 1943Holger Danske
 • 1929Yassir Arafat
 • 1635Peder Schumacher ...
 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen
  79 - Vesuv

  Vulkanen Vesuv i Italien gik i udbrud. I alt blev 4 km3 aske slynget ud af vulkanen under udbruddet, der varede 19 timer, og byerne Pompeji, Herculaneum og Stabiae blev begravet. Den kendte forfatter Gajus Plinius Secundus døde under sin ihærdige udforskning af fænomenet.

 • 2004 - Elisabeth Kübler-Ross

  Den schweiziskfødte amerikanske psykiater Elisabeth Kübler-Ross døde, 78 år gammel. Baseret på interviews med 500 døende patienter skrev hun Døden og den døende. I bogen beskriver hun som den første de faser, der ofte gennemgås, når døden nærmer sig.

 • 1991 - Ukraine

  Ukraine erklærede sig for selvstændigt. Ukraine ligger nord for Sortehavet og er 14 gange større end Danmark. En demokratisk forfatning er indført, men regimet er blevet kritiseret for autoritære tendenser.

 • Gyldendal
  1943 - Holger Danske

  Den københavnske modstandsorganisation Holger Danske udførte en sabotageaktion mod udstillingsbygningen Forum. I alt udførte gruppen ca. 100 sabotageaktioner, og på foranledning af Frihedsrådet likvideredes ca. 200 stikkere.

 • 1929 - Yassir Arafat

  Den palæstinensiske politiker Yassir Arafat blev født. Han var formand for PLO fra 1969 og ledende i den væbnede kamp mod Israel, men stod siden for en mere kompromissøgende politik. Arafat døde i 2004.

 • Frederiksborgmuseet
  1635 - Peder Schumacher Griffenfeld

  Den danske rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld blev født. Han blev kammersekretær 1665 og udformede Kongeloven, enevældens forfatning. Han var rigskansler 1674-76. Griffenfeld døde i 1699.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Hvidhvaler

Hvidhvaler er en familie af mellemstore tandhvaler med to nulevende, arktisk udbredte arter: hvidhval og narhval. De mangler rygfinne og har bevægelige luffer og lever af stimefisk, krebsdyr og blæksprutter.

Hvidhvalen bliver op til 5 m lang og vejer op til 1,5 t, hanner lidt større end hunner. Ungen er ved fødslen ca. 1,5 m lang og skifergrå. Den bliver først helt hvid som voksen. Hvidhvalen kaldes også "søpapegøjen" (sea canary) pga. de specielle lyde, den frembringer. I modsætning til de fleste andre hvaler har den en bevægelig hals.

Den forekommer kystnært ved Alaska, Canada, Grønland, Norge og Rusland, og en isoleret bestand findes i Saint Lawrence-bugten. Den har gæstet Danmark og den indre Østersø flere gange. Hvidhvalen optræder ofte i store flokke.