Dagen i dag 21. november 2017Se alle dagen i dag

 • 2002NATO
 • 1974Birmingham Six
 • 1953Piltdown-mennesket
 • 1932Pelle Gudmundsen-...
 • 1909P.S. Krøyer
 • 1898René Magritte
 • 1694François de Voltaire
 • Møllers-Grafisk Tegnestue
  2002 - NATO

  NATO vedtog at optage Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Rumænien og Bulgarien i alliancen fra 2004. Siden den kolde krigs ophør har NATOs fremtid været diskuteret flittigt.

 • Polfoto
  1974 - Birmingham Six

  En bombeaktion udført af IRA i Birmingham kostede 21 menneskeliv. Seks mænd blev dømt for aktionen på tvivlsomme beviser. De blev efter en genoptagelse af sagen løsladt i 1991. Sagen er ikke enestående i Storbritannien.

 • FOCI/SPL/John Reader
  1953 - Piltdown-mennesket

  Piltdown-mennesket, en mennesketype baseret på fossilrester fundet i 1912 ved Piltdown i England, blev officielt erklæret for et fupnummer. Hvem den/de skyldige var, er aldrig blevet klarlagt med sikkerhed.

 • 1932 - Pelle Gudmundsen-Holmgreen

  Den danske komponist Pelle Gudmundsen-Holmgreen blev født. Han skabte sin egen udtryksform, baseret på få, letgenkendelige figurer og støjlyde i intrumenternes yderområder. Forfatteren Samuel Becketts absurdisme var i høj grad en inspiration. Pelle Gudmundsen-Holmgreen døde i 2016.

 • 1909 - P.S. Krøyer

  Den danske maler Peder Severin Krøyer døde, 58 år gammel. Han er især kendt for sine lys- og atmosfærefyldte malerier fra Skagen, hvor han boede fra 1894. Krøyer var en del af kunstnerkolonien Skagensmalerne og var med til at stifte Skagens Museum.

 • 1898 - René Magritte

  Den belgiske maler René Magritte, en af surrealismens betydeligste, blev født. Hans malerier er meget gennemtænkte, og det surreale i dem findes i absurde sammenstillinger af forskellige fænomener, ofte forstærket af gådefulde titler. Magritte døde i 1967.

 • 1694 - François de Voltaire

  François de Voltaire, en af oplysningstidens hovedskikkelser, blev født. Voltaire er citeret for, at "Det gælder om at se verden, som den virkelig er, og ikke som man i barndommen lærer os, den ser ud". Voltaire døde i 1778.

Aktuel baggrundsviden

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Ny interesse for evt. at videreføre Den Store Danske Encyklopædi overvejes

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2017

Den Store Danske Encyklopædi udgør et vigtigt kapitel i såvel den danske folkeoplysnings som i Gyldendals historie, og det var med den største beklagelse, at Gyldendal 24. august 2017 oplyste, at Den Store Danske lukkes, en meddelelse, der forståeligt nok har affødt foruroligede reaktioner fra mange sider.

Siden digitaliseringen af værket har Gyldendal afprøvet forskellige forretningsmodeller, såsom brugerbetaling fra undervisningsinstitutioner og satsning på annonceindtægter, uden at det er lykkedes at skabe den fornødne økonomi i værket.

Det har heller ikke været muligt at finde støtte til finansiering af driftsudgifterne blandt private eller offentlige institutioner, lige så lidt som den dialog, vi har haft med vores nordiske kolleger, har udmøntet sig i konkrete resultater.

Gyldendal har i de seneste år måttet dække et millionunderskud over den almindelige drift. Uden udsigt til offentlig medfinansiering eller anden form for støtte kan vi som privatejet virksomhed ikke i længden forsvare at drive leksikonet med tab.

Derfor er det glædeligt, at vi nu på baggrund af udmeldingen om lukningen af Den Store Danske er blevet kontaktet af flere aktører, der har udvist interesse for leksikonet. Disse henvendelser sonderer vi i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige, om der set i lyset af de seneste dages begivenheder kan etableres en langsigtet redningsplan for leksikonet, men Den Store Danske vil under alle omstændigheder være tilgængelig på nettet frem til årsskiftet, så brugerne ikke oplever en pludselig nedlukning.

Med venlig hilsen

Gyldendal

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Bjarne Ponikowski på dirbp@gyldendal.dk

Gyldendals Presseservice