Dagen i dag 24. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 1999Kosovo
 • 1989Exxon Valdez
 • 1976B.L. Montgomery
 • 1971Arne Jacobsen
 • 1926Dario Fo
 • 1899folkeskolen
 • 1848de slesvigske krige
 • 1844Bertel Thorvaldsen
 • 1794Jacques René Hébert
 • 1999 - Kosovo

  Efter ugers resultatløse forhandlinger indledte NATO luftbombardementer af serbiske enheder og stillinger i Kosovo og Serbien for at tvinge de serbiske styrker ud af Kosovo.

 • FOCI
  1989 - Exxon Valdez

  Supertankeren Exxon Valdez stødte på grund i farvandet ud for Alaska og lækkede 40.000 t råolie, hvorved den skabte en af de største olieforureningskatastrofer nogensinde. Omkring 200.000 havfugle og et stort antal havoddere, hvaler, sæler og laks omkom.

 • 1976 - B.L. Montgomery

  Den britiske officer Bernhard Law Montgomery døde, 88 år gammel. Han blev feltmarskal 1944 og ledede samme år de britiske landstyrker under invasionen i Frankrig. Han modtog i maj 1945 den tyske kapitulation i bl.a. Danmark.

 • Arne Jacobsen/I.P. Lund Trading Aps.
  1971 - Arne Jacobsen

  Den danske arkitekt og industrielle designer Arne Jacobsen døde, 69 år gammel. Han blev internationalt kendt som en af de førende nordiske fortolkere af den funktionalistiske arkitektur. Ordet "totalløsning" blev et meningsfuldt begreb med Arne Jacobsen.

 • Polfoto/Mads Madsen
  1926 - Dario Fo

  Den italienske dramatiker og teaterkunstner Dario Fo blev født. Han er kendt for sine farceagtige og stærkt satiriske, samfundskritiske stykker, fx En tilfældig anarkists hændelige død. Han modtog Sonningprisen 1981 og nobelprisen i litteratur 1997. Dario Fo døde i 2016.

 • Jette Wede
  1899 - folkeskolen

  Ordet "folkeskole" blev for alvor en del af det danske sprog ved vedtagelsen af Folkeskoleloven. Skolens tidligere betegnelse var almueskole og borger- og almueskole.

 • CDanmark
  1848 - de slesvigske krige

  1. Slesvigske Krig eller Treårskrigen brød ud, da slesvig-holstenerne indtog fæstningen i Rendsborg. Krigen var både en dansk borgerkrig og en international konflikt med stormagterne Rusland og Storbritannien som politiske aktører.

 • Gyldendal
  1844 - Bertel Thorvaldsen

  Den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen døde, 73 år gammel. Han er en af nyklassicismens betydeligste billedhuggere, og hans indflydelse på dansk skulptur blev dybtgående og langvarig.

 • 1794 - Jacques René Hébert

  Den franske journalist og politiker Jacques René Hébert døde i guillotinen sammen med sine trosfæller, hébertisterne. Robespierre, der stod bag arrestationen og henrettelsen, slog følgeskab med Hébert senere samme år. Hébert blev 36 år gammel.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

Tema: Danske sæler

Sælerne (Pinnipedia) er med 34 arter en velafgrænset og indbyrdes nærtbeslægtet gruppe inden for rovdyrordenen (Carnivora). Der skelnes mellem tre familier: øresæler (Otaridae), hvalros (Odobenidae) og ægte sæler (Phocidae). Der er repræsentanter fra de to sidstnævnte familier i danske farvande.

Selv om sæler har mange træk, der gør dem særligt tilpassede til livet i vand, så er de knap så omdannede havpattedyr som hvalerne. Faktisk kan man sige, at de stadig har „et ben på landjorden“, og de skal kunne sanse både i vand og på land. Sæler er udstyret med en god lugtesans (der dog kun kan anvendes på land), et godt syn og en god hørelse. Under vand udsender visse sælarter særlige kliklyde, og det diskuteres, om de er i stand til at bruge dem til at ekkolokalisere med.

Sælerne føder deres unger på land (eller is), og under fældningen tilbringes megen tid på land.

Seks sælarter optræder i de danske farvande. Mest almindelig er spættet sæl (Phoca vitulina), der er vidt udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav og nogle steder kan vandre op ad floder og i længere tid opholde sig i ferskvand. Gråsælen (Halichoerus grypus) er Danmarks største rovdyr; voksne individer er op til 230 cm lange og vejer op imod 300 kg.

De danske sæler har været fredet siden slutningen af 1970'erne, og antallet er stigende. Mange sæler i de danske farvande er en udfordring for fiskeriet, da sælerne primært lever af fisk.

Læs mere om de danske sæler i Naturen i Danmark.