Dagen i dag 21. februar 2017Se alle dagen i dag

 • 2007Carl-Henning Pede...
 • 1965Malcolm X
 • 1925The New Yorker
 • 1916Slaget ved Verdun
 • 1895Henrik Dam
 • 1893Andrés Segovia
 • 1702vornedskab
 • 1677Baruch Spinoza
 • Polfoto/Bent Tilsted
  2007 - Carl-Henning Pedersen

  Den danske maler Carl-Henning Pedersen døde. Han blev 93 år gammel. Med poetisk og fabulerende farveglæde har han skildret et fantasifuldt univers med sol, stjerner, slotte og fabelvæsner.

 • Polfoto/Topfoto
  1965 - Malcolm X

  Den afroamerikanske borgerrettighedsaktivist Malcolm X blev skudt og dræbt i New York. Han blev 39 år. Malcolm X udfordrede Martin Luther Kings ikke-voldsstrategi og gik med organisationen Black Muslims ind for sort separatisme.

 • 1925 - The New Yorker

  Det første nummer af det indflydelsesrige amerikanske ugeblad The New Yorker udkom. I sin stil har det kombineret litterær kulturjournalistik med humoristisk-satiriske tegninger.

 • Giraudon
  1916 - Slaget ved Verdun

  Slaget ved Verdun under 1. Verdenskrig indledtes. De tyske troppers forsøg på at erobre den nordøstfranske by kom til at tage næsten 10 måneder og medførte store tab på begge sider.

 • Gyldendal
  1895 - Henrik Dam

  Henrik Dam, dansk biokemiker, blev født. Han isolerede stoffet K-vitamin og fik i 1943 nobelprisen i kemi sammen med den amerikanske biokemiker Edward Doisy, der opklarede K-vitaminets struktur. Dam døde i 1976.

 • Polfoto/Topfoto
  1893 - Andrés Segovia

  Andrés Segovia, spansk guitarist, blev født. Han har medvirket til at fremme guitarens status som klassisk instrument. Han modtog i 1974 Sonnings musikpris. Segovia døde i 1987.

 • 1702 - vornedskab

  Ved en forordning afskaffedes vornedskab på Sjælland og Lolland-Falster. Vornedskab pålagde bønderne ikke at forlade det gods, de var født på, uden godsejerens samtykke, og de skulle fæste den ejendom, som godsejeren anviste.

 • Gyldendal
  1677 - Baruch Spinoza

  Den hollandsk-jødiske filosof Baruch Spinoza døde, 44 år gammel. I sin Tractatus theologico-politicus argumenterede han for, at Bibelen er en tekst, der må forstås ud fra sine historiske forudsætninger, og som hverken er Guds ord eller guddommeligt inspireret.

Aktuel baggrundsviden

Modstandsbevægelse. En af sabotageorganisationen BOPAs grupper, fotograferet efter den tyske kapitulation. I krigens sidste uger blev også sabotørerne indrulleret i undergrundshæren. Gruppen er udrustet med den danske hærs stålhjelme og bevæbnet med svenske Husquarna-maskinpistoler samt nedkastede amerikanske halvautomatiske karabiner. Det var først i krigens sidste dage, at civile modstandsgrupper som BOPA fik udleveret sådanne moderne våben.

Modstandsbevægelse. En af sabotageorganisationen BOPAs grupper, fotograferet efter den tyske kapitulation. I krigens sidste uger blev også sabotørerne indrulleret i undergrundshæren. Gruppen er udrustet med den danske hærs stålhjelme og bevæbnet med svenske Husquarna-maskinpistoler samt nedkastede amerikanske halvautomatiske karabiner. Det var først i krigens sidste dage, at civile modstandsgrupper som BOPA fik udleveret sådanne moderne våben.

Dagens artikel: Modstandsbevægelse

Den danske læge og kræftforsker Jørgen Kieler er netop død, 97 år gammel. Under den tyske besættelse af Danmark var han aktiv modstandsmand og blev dødsdømt i foråret 1944. Straffen ændredes til koncentrationslejrophold, der varede til kort før befrielsen i maj 1945.

Under 2. Verdenskrig opstod modstandsbevægelser overalt i de af Tyskland og Italien besatte lande. Modstandskampen havde såvel en politisk side som en militær.

Til det politiske arbejde hørte opretholdelsen af illegale organisationer og forbudte politiske partier, hemmelig mødevirksomhed, udgivelse af illegale blade og bøger, demonstrationer og strejker. Til det militære arbejde hørte sabotage, oprettelse af en underjordisk hær, partisanvirksomhed, fremskaffelse af våben og sprængstof, efterretningsvirksomhed, likvidering af stikkere og forrædere samt oprettelse af transport- og flugtruter.

I Danmark gennemførtes under besættelsen ca. 4300 store og små sabotageaktioner, hvoraf ca. 1500 var rettet mod jernbaneanlæg.

Læs mere om modstandsbevægelsen.