Dagen i dag 23. juli 2016Se alle dagen i dag

 • 2011Amy Winehouse
 • 2007Zahir Shah
 • 1952Det Europæiske Ku...
 • 1945pengeombytning
 • 1892Haile Selassie
 • 1851P.S. Krøyer
 • 1373Birgitta
 • 2011 - Amy Winehouse

  Den britiske soulsangerinde Amy Winehouse døde, kun 27 år gammel. Med sin store stemme var hun på højde med fortidens største jazz- og soulsangerinder. Privat havde hun problemer med stoffer og alkohol.

 • Polfoto/AFP
  2007 - Zahir Shah

  Zahir Shah, afghansk konge, døde. Han blev 92 år gammel. Zahir Shah blev i 1973 styrtet, men efter Talebanmilitsens fald vendte han i 2002 tilbage til Afghanistan. Han gav dog afkald på kongeværdigheden.

 • Europa-Kommissionen
  1952 - Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

  Traktaten Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab trådte i kraft. Den var indgået med henblik på at skabe forudsætningerne for en rationel og stabil kul- og stålproduktion ved oprettelse af et fælles marked. Kul- og Stålfællesskabet dannede grundlaget for etableringen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1957.

 • Gyldendal
  1945 - pengeombytning

  Som led i et økonomisk opgør med værnemagere efter besættelsen blev alle danske kronesedler sat ud af kraft. Kontantbeholdninger, bankindeståender, værdipapirbeholdninger m.m. blev opgjort, og kun formuer, der var opstået ad legal vej, kunne der derefter disponeres over i nye sedler.

 • Gyldendal
  1892 - Haile Selassie

  Haile Selassie, kejser af Etiopien 1930-74, blev født. Han moderniserede administrationen og forsøgte at sikre landets selvstændighed. Han blev afsat ved et militærkup og døde i sin husarrest året efter, formodentlig dræbt.

 • Polfoto/Torben Åndahl
  1851 - P.S. Krøyer

  Den danske maler Peder Severin Krøyer blev født i Norge. Han blev et midtpunkt for Skagensmalerne og er især kendt for sine lys- og atmosfærefyldte malerier fra Skagen i den blå time. Blandt hovedværkerne er Hip, hip, hurra! og Sommeraften ved Skagen Sønderstrand. Krøyer døde i 1909.

 • Stig Holsting
  1373 - Birgitta

  Den hellige Birgitta døde i Rom, ca. 70 år gammel. Hendes mange syner og åbenbaringer blev samlet i Revelationes coelestes (Himmelske åbenbaringer). Birgitta grundlagde sin egen klosterorden, Birgittinerordenen.

Aktuel baggrundsviden

Solbadning.

Solbadning.

Tema: På stranden

Rekreativt strandliv blev moderne hos borgerskabet i de sidste tiår af 1800-t. I disse år blev det at sidde eller ligge i direkte sollys et formål i sig selv. Indtil ca. 1900 havde solbrændthed været et tegn på kropsligt udendørsarbejde, men efterhånden blev det et statussymbol på fritidsliv og sundhed.

Overklassen begyndte at solbade om sommeren, fuldt påklædt, men uden hat og parasol. De tidligste badedragter bestod for mænds vedkommende af halvlange bukser og lang bluse af farvet linned; kvinderne bar desuden strømper, sko og kyse. Ca. 1900 opstod den uldne heldragt, der for mænd blev afløst af badebukser omkring 1930.

I tiden frem til 1930'erne udvidedes solbadning til også at omfatte ben, arme og ryg, hvilket forudsatte ændret påklædning med brug af badedragt, shorts, korte, ærmeløse kjoler samt solcreme. En decideret soldragt (til kvinder) blev 1946 lanceret som bikini.

I nyere tid har risikoen for hudkræft gjort, at solbadning har mistet noget af sin prestige.