Dagen i dag 20. februar 2017Se alle dagen i dag

 • 2010Alexander Haig
 • 2007Carl-Henning Pede...
 • 2005Hunter S. Thompson
 • 1962rumfart
 • 1925Robert Altman
 • 1909futurisme
 • 1886Peter Freuchen
 • 1865Bondevennerne
 • 1513Hans
 • 2010 - Alexander Haig

  Den amerikanske politiker og officer Alexander Haig døde, 85 år gammel. I løbet af sin karriere var han bl.a. udenrigsminister Kissingers militære rådgiver, NATOs øverstkommanderende i Europa og udenrigsminister under præsident Reagan.

 • Polfoto/Bent Tilsted
  2007 - Carl-Henning Pedersen

  Den danske maler Carl-Henning Pedersen døde. Han blev 93 år gammel. Med poetisk og fabulerende farveglæde har han skildret et fantasifuldt univers med sol, stjerner, slotte og fabelvæsner.

 • 2005 - Hunter S. Thompson

  Den amerikanske forfatter og journalist Hunter S. Thompson, skaberen af den såkaldte gonzo-journalistik, døde, 67 år gammel.

 • Gyldendal
  1962 - rumfart

  Astronauten John Glenn var den første amerikaner, der blev sendt i kredsløb om Jorden. Det første menneske i rummet var russeren Jurij Gagarin, der i april 1961 gennemførte et enkelt kredsløb om Jorden. Første kvinde i rummet var russeren Valentina Teresjkova i juni 1963.

 • Polfoto/AP
  1925 - Robert Altman

  Den amerikanske filminstruktør Robert Altman blev født. Hans gennembrud var krigssatiren MASH. Siden lavede han bl.a. hollywoodsatiren The Player og Short Cuts. Altman døde i 2006.

 • Bonniers Fackboksredaktion
  1909 - futurisme

  Futurismens manifest blev publiceret i den franske avis Le Figaro. Kunstretningen blev lanceret af den italienske digter F.T. Marinetti og mente, at det var kunstens opgave at forkaste traditioner og dyrke det moderne liv, dets fart og bevægelse.

 • 1886 - Peter Freuchen

  Den danske polarforsker og forfatter Peter Freuchen blev født. Han rejste i Grønland, bl.a. med Knud Rasmussen, og i Canadas arktiske egne. Freuchen var med til at grundlægge Eventyrernes Klub. Han døde i 1957.

 • 1865 - Bondevennerne

  Den norske politiske organisation Bondevennerne blev stiftet. Den vandt betydelig udbredelse og var en af forudsætningerne for den senere organisering af Venstre i Norge.

 • Statsarchiv, Weimar
  1513 - Hans

  Hans, konge af Danmark, Norge og Sverige, døde. Han blev 58 år gammel. Regeringsperioden var præget af krige med Ditmarsken og hansestæderne samt oprør i Sverige, der løsrev sig fra unionen.

Aktuel baggrundsviden

Pieter Bruegel d.æ. Pieter Bruegel d.æ.s maleri Opførelsen af Babelstårnet fra 1563; Kunsthistorisches Museum, Wien. Billedet illustrerer den berømte fortælling i Det Gamle Testamente (1.Mos., kap.11) om sprogs forskellighed: Da alle mennesker endnu talte ét og samme sprog, udfordrede de Gud ved i Babel at ville bygge et tårn til himlen, men Gud gjorde så deres sprog forskellige. I middelalderen blev sprogs forskellighed derfor opfattet som Guds straf for menneskets hovmod, og først med renæssancen blev sproglig diversitet et positivt begreb.

Pieter Bruegel d.æ. Pieter Bruegel d.æ.s maleri Opførelsen af Babelstårnet fra 1563; Kunsthistorisches Museum, Wien. Billedet illustrerer den berømte fortælling i Det Gamle Testamente (1.Mos., kap.11) om sprogs forskellighed: Da alle mennesker endnu talte ét og samme sprog, udfordrede de Gud ved i Babel at ville bygge et tårn til himlen, men Gud gjorde så deres sprog forskellige. I middelalderen blev sprogs forskellighed derfor opfattet som Guds straf for menneskets hovmod, og først med renæssancen blev sproglig diversitet et positivt begreb.

Tema: Pieter Bruegel

Den nederlandske maler og grafiker Pieter Bruegel d.æ. menes at være født i nærheden af Breda nord for Antwerpen. Bruegel var fra 1555 tilknyttet kredsen af reformatoriske Antwerpenhumanister (Abraham Ortelius, Henri Nikolaes, Christoph Plantin) og arbejdede for forlæggeren Hieronymus Cock. Disse personer viste interesse for og gav inspiration til Bruegels satiriske verdenserkendelse, der udmøntede sig i allegorier over etik og moral, dyder og laster.

Værkerne på dette tidspunkt er således gennemsyret af samfundskritik fx Ordsprogene (1559); Kampen mellem karneval og faste (1559) og Dødens triumf (1562-63). Man har ofte sat Pieter Bruegel i forbindelse med maleren Hieronymus Bosch, men Bruegel griber langt dybere moraliserende ind i samfundsmekanismerne, end det var Bosch beskåret.

På grund af politisk forfølgelse opløstes de reformatoriske kredse i Antwerpen, hvilket sandsynligvis var årsagen til, at Pieter Bruegel flyttede til Bruxelles i 1563, hvor han virkede til sin død. Det medførte samtidig et stilskift; det samfundssatiriske underspilledes, blev camoufleret i en større anlagt form med dybere interesse for maleriske virkemidler med en nærmest spøgefuld assimilation af italiensk formsprog.

Uovertrufne er de fem Månedsbilleder fra 1565, hvor makrokosmos, verden og den Gudskabte natur skildres med en overdådig patos, vrimlende med mikrokosmisk mylder, mennesketilværelsens møje, gru, lyst og glæde. Om tidens og menneskets dårskaber har Pieter Bruegel vel aldrig talt tydeligere end i et par af sine sidste værker, Bondebryllup (1568); Lignelsen om de blinde (1568) og Krøblingene (1568). Flere af Pieter Bruegels efterkommere var malere, bl.a. sønnerne Jan Brueghel d.æ. og Pieter Brueghel d.y.

Læs mere om Pieter Bruegel d.æ.