Dagen i dag 24. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 1964Zambia
 • 1945Vidkun Quisling
 • 1929Børskrakket 1929
 • 1917Caporetto
 • 1791Niels Matthias Pe...
 • 1648Den Westfalske Fred
 • 1601Tycho Brahe
 • 1375Valdemar 4. Atterdag
 • 1964 - Zambia

  Nordrhodesia fik sin selvstændighed under navnet Republikken Zambia. Landet, der befolkes af bantuer, var siden 1890 britisk koloni. På trods af lukrative kobberforekomster er landet et af verdens fattigste.

 • Polfoto/Topfoto
  1945 - Vidkun Quisling

  Den norske fascistiske politiker Vidkun Quisling blev henrettet for landsforræderi. Under 2. Verdenskrig havde han været ledende i kollaborationen med den tyske besættelsesmagt. Hans navn blev synonymt med landsforræder.

 • Gyldendal
  1929 - Børskrakket 1929

  På "Den sorte torsdag" omsattes mere end 12 mio. aktier på børsen i New York. Børstelegrafen var i perioder mere end en time bag efter noteringen. Frem til tirsdag blev værdien af noterede aktier reduceret med ca. en tredjedel. Depressionen var indledt.

 • Gyldendal
  1917 - Caporetto

  Ved den nuværende landsby Kobarid i Slovenien udkæmpedes under 1. Verdenskrig et afgørende slag mellem Italien og Østrig-Ungarn. Italienerne blev trængt tilbage, og under det tumultagtige tilbagetog blev 294.000 italienere taget til fange.

 • 1791 - Niels Matthias Petersen

  Den danske filolog Niels Matthias Petersen blev født. I 1845 blev han den første professor i nordiske sprog ved Københavns Universitet. Petersen døde i 1862.

 • AKG/Erich Lessing
  1648 - Den Westfalske Fred

  Den Westfalske Fred afsluttede formelt Trediveårskrigen. Med freden blev kejser- og pavemagten svækket, og der blev skabt et internationalt magtbalancesystem med virkning århundreder frem.

 • Gyldendal
  1601 - Tycho Brahe

  Den danske astronom Tycho Brahe døde, 55 år gammel. På bare tyve år på den lille ø Ven i Øresund skabte han et helt nyt grundlag for astronomien. Hans samlede værker på latin fylder 15 bind, men meget lidt er oversat til dansk.

 • Nationalmuseet
  1375 - Valdemar 4. Atterdag

  Den danske konge Valdemar 4. Atterdag døde, formentlig 55 år gammel. Da han blev konge i 1340, var Danmark pantsat til de holstenske grever, men i løbet af få år havde han samlet landet og købt det fri af fyrstehuset Wittelsbach.

Aktuel baggrundsviden

 Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Tema: Rav

Rav er hærdnet, fossil harpiks fra nåleskove, der voksede for 55-35 millioner år siden (i Eocæn).

Harpiks er et klæbrigt materiale, som udsvedes ved heling af sår eller ved saftstigning om foråret hos forskellige arter af løvtræer og nåletræer. Omdannelsen til rav er en meget langsom proces, som endda kan vare millioner år, og som forudsætter indlejring i sedimenter under iltfattige forhold.

Dansk rav tilhører en særlig type, det baltiske rav. Man mener, at det stammer fra en uddød art af nåletræer, Pinites succinifer, som udskilte særlig meget harpiks. Træerne voksede i det nuværende Østersøområde og Rusland. Ravets transport til Danmark tog sin begyndelse, da harpiksen fra „ravskovene“ blev aflejret på lavt vand nær kysten. Harpiksen kan være ført derud med floder, som løb gennem ravskovene, eller også har havet oversvømmet skovene og udvasket den hærdnede harpiks, kopal, fra skovbunden.

Ravet indeholder ofte rester af dyr og planter, som levede i ravskovene, og som blev fanget i den klæbrige harpiks. Langt det hyppigste er insekter, men også edderkopper og planterester er ret almindelige. Rav er ofte uklar og skyet pga. luftblærer; klar rav er helt gennemsigtig uden slørede partier. Farven varierer normalt fra vandklar gullig til rødligbrun, men rav kan være hvidlig og i sjældne tilfælde grøn eller blå.

Som andre materialer med begrænset forekomst (fx flint, metal) blev rav gennem hele oldtiden distribueret vidt omkring i Europa.

Læs mere om rav i Naturen i Danmark og i leksikon.

Eller læs om ofre af rav og flint i Danmarks Oldtid.