Dagen i dag 23. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 2003Song Meiling
 • 1988Niels Stensen
 • 1956Den Ungarske Opstand
 • 1945Kim Larsen
 • 1940Pelé
 • 1910Richard Mortensen
 • 1906Alberto Santos-Du...
 • 1157Svend 3
 • Polfoto/DPA
  2003 - Song Meiling

  Song Meiling, den kinesiske politiker Chiang Kai-sheks hustru, døde, 106 år gammel. Hun var et vigtigt forbindelsesled mellem Chiang og USA og promoverede effektivt Taiwan i USA.

 • 1988 - Niels Stensen

  Den danske anatom, geolog og teolog Niels Stensen blev saligkåret, "beatificeret", af pave Johannes Paul 2. Den katolske Stensen, der således nu blot venter på den endelige kanonisering, ligger begravet i Mediciernes San Lorenzo-kirke i Firenze.

 • Polfoto
  1956 - Den Ungarske Opstand

  En fredelig demonstration i Budapest mod det kommunistiske styre udviklede sig til en væbnet opstand. Da sovjetiske kampvogne senere blev sendt ind i Budapests gader, mistede mange mennesker livet. På nøjagtig denne dag i 1989 blev Republikken Ungarn proklameret.

 • Morten Holtum/Gyldendal
  1945 - Kim Larsen

  Den danske sanger, guitarist og komponist Kim Larsen blev født. Med sine enkle, mundrette tekster og iørefaldende melodier har han fornyet den danske sangskat, bl.a. med sangene Kvinde min, Jutlandia og Susan Himmelblå.

 • Polfoto/Sven Simon
  1940 - Pelé

  Den brasilianske fodboldspiller Pelé blev født. Han betragtes som en af de bedste spillere nogensinde. Han spillede 1958-71 op mod 100 officielle landskampe.

 • Richard Mortensen/Randers Kunstmuseum
  1910 - Richard Mortensen

  Den danske maler og grafiker Richard Mortensen blev født. Han var en af 1900-tallets betydeligste danske kunstnere af internationalt format. Han malede både abstrakte og surrealistiske billeder og udviklede en helt nonfigurativ stil. Mortensen døde i 1993.

 • Polfoto/Topfoto
  1906 - Alberto Santos-Dumont

  Brasilianeren Alberto Santos-Dumont gennemførte den første officielt anerkendte motorflyvning i Europa. Det foregik i Paris, hvor han havde foretaget mere end 100 flyvninger med ballon. Han havde selv ladet flyvemaskinen bygge, og flyvningen var på 61 m.

 • 1157 - Svend 3

  Den danske konge Svend 3. blev dræbt under flugten fra kampen med Valdemar på Grathe Hede ved Viborg. Svend, Knud og Valdemar havde for en tid delt kongemagten i Danmark mellem sig, men Svend havde i august forsøgt at myrde de andre i Roskilde, hvilket kom til at stå ham dyrt.

Aktuel baggrundsviden

 Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Tema: Rav

Rav er hærdnet, fossil harpiks fra nåleskove, der voksede for 55-35 millioner år siden (i Eocæn).

Harpiks er et klæbrigt materiale, som udsvedes ved heling af sår eller ved saftstigning om foråret hos forskellige arter af løvtræer og nåletræer. Omdannelsen til rav er en meget langsom proces, som endda kan vare millioner år, og som forudsætter indlejring i sedimenter under iltfattige forhold.

Dansk rav tilhører en særlig type, det baltiske rav. Man mener, at det stammer fra en uddød art af nåletræer, Pinites succinifer, som udskilte særlig meget harpiks. Træerne voksede i det nuværende Østersøområde og Rusland. Ravets transport til Danmark tog sin begyndelse, da harpiksen fra „ravskovene“ blev aflejret på lavt vand nær kysten. Harpiksen kan være ført derud med floder, som løb gennem ravskovene, eller også har havet oversvømmet skovene og udvasket den hærdnede harpiks, kopal, fra skovbunden.

Ravet indeholder ofte rester af dyr og planter, som levede i ravskovene, og som blev fanget i den klæbrige harpiks. Langt det hyppigste er insekter, men også edderkopper og planterester er ret almindelige. Rav er ofte uklar og skyet pga. luftblærer; klar rav er helt gennemsigtig uden slørede partier. Farven varierer normalt fra vandklar gullig til rødligbrun, men rav kan være hvidlig og i sjældne tilfælde grøn eller blå.

Som andre materialer med begrænset forekomst (fx flint, metal) blev rav gennem hele oldtiden distribueret vidt omkring i Europa.

Læs mere om rav i Naturen i Danmark og i leksikon.

Eller læs om ofre af rav og flint i Danmarks Oldtid.