Dagen i dag 17. november 2017Se alle dagen i dag

 • 1989Fløjlsrevolutionen
 • 1959Heitor Villa-Lobos
 • 1942Martin Scorsese
 • 1917Auguste Rodin
 • 1887B.L. Montgomery
 • 1869Suezkanalen
 • 1840Ole Kollerød
 • Polfoto/Czech News Agency
  1989 - Fløjlsrevolutionen

  En fredelig studenterdemonstration blev overfaldet af store politistyrker i Prags centrum. Fra Prag bredte protesterne sig til andre større byer, og måneden efter var det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet faldet.

 • 1959 - Heitor Villa-Lobos

  Den brasilianske komponist Heitor Villa-Lobos døde, 72 år gammel. Han var påvirket af brasiliansk folke- og populærmusik, og hans ni Bachianas brasilieiras forener modeller fra J.S. Bach med brasiliansk musik.

 • 1942 - Martin Scorsese

  Den amerikanske filminstruktør Martin Scorsese blev født. Han betragtes som en hovedskikkelse i moderne amerikansk film, og hans mest kendte værker tæller GoodFellas og Gangs of New York. The Departed indbragte ham en længe ventet Oscar.

 • Ernst Rodin/Gyldendal
  1917 - Auguste Rodin

  Den franske billedhugger Auguste Rodin døde, 77 år gammel. Hans værker karakteriseres ved dramatisk bevægelse, en opløsning af formen og opmærksomhed på forholdet mellem overflade, lys og skygge.

 • Gyldendal
  1887 - B.L. Montgomery

  Den britiske feltmarskal Bernhard Law Montgomery blev født. Han var chef under invasionen i Frankrig under 2. Verdenskrig. Montgomery modtog de tyske styrkers kapitulation i Holland, NV-Tyskland og Danmark. Han døde i 1976.

 • 1869 - Suezkanalen

  Suezkanalen, den 169 km lange forbindelse mellem Middelhavet og Det Røde Hav, blev åbnet. Compagnie universelle du canal maritime de Suez, ejet af den egyptiske vicekonge og Frankrig i fællesskab, havde retten til drift af kanalen de næste 99 år.

 • 1840 - Ole Kollerød

  Ole Kollerød blev henrettet på Amager Fælled for drab i forbindelse med et indbrud. I fængslet skrev han et tankevækkende erindringsværk, hvor han beskriver sig selv som en tyv, der stjæler for at overleve, og retsmyndighederne som forklædte djævle. Han blev ca. 38 år gammel.

Aktuel baggrundsviden

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Den Store Danske Encyklopædi i bogudgaven.

Ny interesse for evt. at videreføre Den Store Danske Encyklopædi overvejes

PRESSEMEDDELELSE 30. august 2017

Den Store Danske Encyklopædi udgør et vigtigt kapitel i såvel den danske folkeoplysnings som i Gyldendals historie, og det var med den største beklagelse, at Gyldendal 24. august 2017 oplyste, at Den Store Danske lukkes, en meddelelse, der forståeligt nok har affødt foruroligede reaktioner fra mange sider.

Siden digitaliseringen af værket har Gyldendal afprøvet forskellige forretningsmodeller, såsom brugerbetaling fra undervisningsinstitutioner og satsning på annonceindtægter, uden at det er lykkedes at skabe den fornødne økonomi i værket.

Det har heller ikke været muligt at finde støtte til finansiering af driftsudgifterne blandt private eller offentlige institutioner, lige så lidt som den dialog, vi har haft med vores nordiske kolleger, har udmøntet sig i konkrete resultater.

Gyldendal har i de seneste år måttet dække et millionunderskud over den almindelige drift. Uden udsigt til offentlig medfinansiering eller anden form for støtte kan vi som privatejet virksomhed ikke i længden forsvare at drive leksikonet med tab.

Derfor er det glædeligt, at vi nu på baggrund af udmeldingen om lukningen af Den Store Danske er blevet kontaktet af flere aktører, der har udvist interesse for leksikonet. Disse henvendelser sonderer vi i øjeblikket.

Det er endnu for tidligt at sige, om der set i lyset af de seneste dages begivenheder kan etableres en langsigtet redningsplan for leksikonet, men Den Store Danske vil under alle omstændigheder være tilgængelig på nettet frem til årsskiftet, så brugerne ikke oplever en pludselig nedlukning.

Med venlig hilsen

Gyldendal

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Bjarne Ponikowski på dirbp@gyldendal.dk

Gyldendals Presseservice