Dagen i dag 27. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2003Bob Hope
 • 1953Koreakrigen
 • 1938Jenny Kammersgaard
 • 1911Henry Grünbaum
 • 1844John Dalton
 • 1830Julirevolutionen
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1786Den Store Landbok...
 • Polfoto/(©)Copyright 2003 by ZUMA Movie Stills Library
  2003 - Bob Hope

  Den amerikanske entertainer og skuespiller Bob Hope døde, 100 år gammel. Bob Hope havde en stor komiker-karriere på film, i radio og tv. Han var berømt for sine kvikke bemærkninger og skarpe timing.

 • Herluf Bidstrup
  1953 - Koreakrigen

  Nord- og Sydkorea indgik våbenhvile. Våbenhvilen blev dog aldrig fulgt op af en formel fredsslutning, og forholdet mellem Nord- og Sydkorea forblev spændt. I alt kom krigen til at koste ca. 3 mio. menneskeliv, hvoraf en meget stor del var civile.

 • Gyldendal
  1938 - Jenny Kammersgaard

  Den danske svømmer Jenny Kammersgaard svømmede fra Gedser til Warnemünde på 40 timer og 30 min, hvilket blev betragtet som verdensrekord for svømmet distance i havvand. Jenny Kammersgaard svømmede endvidere over Den Engelske Kanal i 1950 og 1951.

 • 1911 - Henry Grünbaum

  Den danske politiker og økonom Henry Grünbaum blev født. Han stod som finansminister bl.a. bag indførelsen af moms i 1967. Grünbaum døde i 2006.

 • Gyldendal
  1844 - John Dalton

  Den britiske videnskabsmand John Dalton døde i en alder af 78 år. Hans vigtigste bidrag til videnskaben var en kemisk atomteori. Dalton, der ikke havde nogen universitetsuddannelse, blev på sine gamle dage anset som en af Englands største videnskabsmænd.

 • 1830 - Julirevolutionen

  Den franske konge Karl 10. erklærede Paris i undtagelsestilstand og lod tropper besætte strategiske punkter. Efter "tre gloriøse dage" var den svage garnison besejret, hvorpå Karl flygtede, og kongedømme under bourbonerne blev afskaffet.

 • 1794 - Maximilien de Robespierre

  Den franske politiker Robespierre, der stod i spidsen for Rædselsherredømmet under Den Franske Revolution, blev styrtet; Rædselsherredømmet, hvorunder ca. 17.000 mennesker var blevet henrettet, ophørte hermed. Robespierre blev guillotineret dagen efter.

 • 1786 - Den Store Landbokommission

  Den Store Landbokommission blev nedsat til undersøgelse af og fremsættelse af ændringsforslag til fæstebøndernes og godsejernes indbyrdes forhold. Kommissionen virkede formelt frem til 1816.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 17-11. Skematisk fladekort over strandbred og strandplan med tilhørende strømsystemer.

FIGUR 17-11. Skematisk fladekort over strandbred og strandplan med tilhørende strømsystemer.

Dagens artikel: Hestehul

Hestehul er et populært navn for et tværløb gennem en revle. Det vand, som bølger skyller ind over revlen mod stranden, søger tilbage mod havet gennem de laveste steder på revlen. Strømmen koncentreres her og kan opnå stor udadrettet hastighed (over 1 m/s) og dermed erodere dybe kanaler, som kan være farlige for badende.

Bliver man fanget i et hestehul, bør man svømme parallelt med stranden, imens strømmen i hestehullet fører en væk fra stranden. Et hestehul bliver sjældent mere end 20-30 m bredt. Når man kommer ud af hestehullets område, kan man i ro og mag svømme mod land.

Hestehuller er hvert år årsag til adskillige drukneulykker, fordi mange går i panik eller drukner af udmattelse.

Læs mere om kyst, bølger og strømme i Naturen i Danmark.