Dagen i dag 24. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 1999Kosovo
 • 1989Exxon Valdez
 • 1976B.L. Montgomery
 • 1971Arne Jacobsen
 • 1926Dario Fo
 • 1899folkeskolen
 • 1848de slesvigske krige
 • 1844Bertel Thorvaldsen
 • 1794Jacques René Hébert
 • 1999 - Kosovo

  Efter ugers resultatløse forhandlinger indledte NATO luftbombardementer af serbiske enheder og stillinger i Kosovo og Serbien for at tvinge de serbiske styrker ud af Kosovo.

 • FOCI
  1989 - Exxon Valdez

  Supertankeren Exxon Valdez stødte på grund i farvandet ud for Alaska og lækkede 40.000 t råolie, hvorved den skabte en af de største olieforureningskatastrofer nogensinde. Omkring 200.000 havfugle og et stort antal havoddere, hvaler, sæler og laks omkom.

 • 1976 - B.L. Montgomery

  Den britiske officer Bernhard Law Montgomery døde, 88 år gammel. Han blev feltmarskal 1944 og ledede samme år de britiske landstyrker under invasionen i Frankrig. Han modtog i maj 1945 den tyske kapitulation i bl.a. Danmark.

 • Arne Jacobsen/I.P. Lund Trading Aps.
  1971 - Arne Jacobsen

  Den danske arkitekt og industrielle designer Arne Jacobsen døde, 69 år gammel. Han blev internationalt kendt som en af de førende nordiske fortolkere af den funktionalistiske arkitektur. Ordet "totalløsning" blev et meningsfuldt begreb med Arne Jacobsen.

 • Polfoto/Mads Madsen
  1926 - Dario Fo

  Den italienske dramatiker og teaterkunstner Dario Fo blev født. Han er kendt for sine farceagtige og stærkt satiriske, samfundskritiske stykker, fx En tilfældig anarkists hændelige død. Han modtog Sonningprisen 1981 og nobelprisen i litteratur 1997. Dario Fo døde i 2016.

 • Jette Wede
  1899 - folkeskolen

  Ordet "folkeskole" blev for alvor en del af det danske sprog ved vedtagelsen af Folkeskoleloven. Skolens tidligere betegnelse var almueskole og borger- og almueskole.

 • CDanmark
  1848 - de slesvigske krige

  1. Slesvigske Krig eller Treårskrigen brød ud, da slesvig-holstenerne indtog fæstningen i Rendsborg. Krigen var både en dansk borgerkrig og en international konflikt med stormagterne Rusland og Storbritannien som politiske aktører.

 • Gyldendal
  1844 - Bertel Thorvaldsen

  Den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen døde, 73 år gammel. Han er en af nyklassicismens betydeligste billedhuggere, og hans indflydelse på dansk skulptur blev dybtgående og langvarig.

 • 1794 - Jacques René Hébert

  Den franske journalist og politiker Jacques René Hébert døde i guillotinen sammen med sine trosfæller, hébertisterne. Robespierre, der stod bag arrestationen og henrettelsen, slog følgeskab med Hébert senere samme år. Hébert blev 36 år gammel.

Aktuel baggrundsviden

Interferens. I Youngs dobbeltspalte-eksperiment sendes lys fra en punktformig lyskilde, Q, ind mod to spalter, S1 og S2, i en skærm. Ifølge Huygens princip bliver lysfeltet bag skærmen en overlejring af kuglebølger, der udbreder sig med spalterne som centrum. Herved opstår et interferensmønster med lys, hvor de to kuglebølger er i fase og derfor virker sammen, og med mørke, hvor de er i modfase og derved udslukker hinanden.

Interferens. I Youngs dobbeltspalte-eksperiment sendes lys fra en punktformig lyskilde, Q, ind mod to spalter, S1 og S2, i en skærm. Ifølge Huygens princip bliver lysfeltet bag skærmen en overlejring af kuglebølger, der udbreder sig med spalterne som centrum. Herved opstår et interferensmønster med lys, hvor de to kuglebølger er i fase og derfor virker sammen, og med mørke, hvor de er i modfase og derved udslukker hinanden.

Dagens artikel: Interferens

Interferens er et fysisk fænomen, der viser sig ved, at overlejrede bølger kan forstærke hinanden (konstruktiv interferens) eller udslukke hinanden (destruktiv interferens).

Interferens beror på superpositionsprincippet, dvs. at den samtidige virkning af to bølger er lig summen af virkningerne af bølgerne hver for sig. Denne egenskab er meget generel, og interferens optræder derfor for bølgefænomener af vidt forskellig fysisk natur, fx bølger på en udspændt snor, bølger i vand, lydbølger, lysbølger og for partikler under betingelser, hvor deres kvantemekaniske bølgeegenskaber kommer til udtryk.

Interferens udnyttes fx til antirefleksbehandling af briller og fotografiske linser, der pålægges et tyndt transparent lag af et andet materiale. Virkningen beror på, at lys, der reflekteres fra dette lags for- og bagside, interfererer destruktivt, således at den samlede refleksion bliver nul. Perfekt virkning kan kun opnås for en bestemt bølgelængde, og da dagslys indeholder lys med mange bølgelængder, vil overfladen irisere i forskellige farver, når den betragtes under forskellige vinkler.

Læs mere om interferens.