Dagen i dag 12. august 2017Se alle dagen i dag

 • 1964Ian Fleming
 • 1953kernevåben
 • 1949Genèvekonventionerne
 • 1926svæveflyvning
 • 1827William Blake
 • 1503Christian 3
 • Venligst udlånt af DFI/Billed- og Plakatarkivet/Sony Pictures Classic
  1964 - Ian Fleming

  Den britiske forfatter Ian Fleming døde, 56 år gammel. Han udgav i 1953 Casino Royale, den første af 14 historier om Agent 007, James Bond. Bond-figuren blev på ganske kort tid legendarisk med verdensomspændende popularitet.

 • Gyldendal
  1953 - kernevåben

  Sovjetunionen prøvesprængte sin første brintbombe. I en brintbombe fremkaldes den voldsomme energiudvikling ved sammensmeltning (fusion) af lette atomkerner i modsætning til i atombomber, hvor eksplosionen opstår som følge af spaltning (fission) af tunge atomkerner. Brintbomber har aldrig været anvendt i krig.

 • 1949 - Genèvekonventionerne

  Genèvekonventionerne blev vedtaget. De omfatter i alt fire konventioner om beskyttelse af krigsofre. Konventionernes sigte er at sikre, at stater under væbnede konflikter søger at mindske de menneskelige lidelser mest muligt.

 • Edvin Thomsen
  1926 - svæveflyvning

  Som den første svæveflyver fløj Max Kegel ved hjælp af termik. Han lod sig føre op til en uvejrssky og landede først 55 km fra startstedet. Siden erkendte man fænomenet og lærte at udnytte termikken. I dag er hastigheder på langt over 100 km/h ikke ualmindelige i Danmark.

 • 1827 - William Blake

  Den britiske maler og digter William Blake døde, 69 år gammel. Samtiden opfattede ham som skør, men han anerkendes i dag som en af de tidligste og største romantikere.

 • 1503 - Christian 3

  Christian 3. blev født. Han blev dansk konge i 1536 og gennemførte samme år Reformationen i landet. Efter Grevens Fejde skabte han mere stabile og formaliserede rammer for det kompromisbetonede samarbejde mellem kongemagt og adel. Christian 3. døde i 1559.

Aktuel baggrundsviden

Marionetteater. I den sicilianske opera dei pupi føres dukkerne dels med snore, dels med jernstænger til hoved og højre arm, som er vigtig i kampscenerne. Her ses tre af Karl den Stores helte: Rinaldo, Uggiero il danese (Holger Danske) og Oliviero. Dukkerne stammer fra Palermo; de er knap 1 m høje og vejer ca. 8 kg. Tilsvarende dukker fra Catania kan være op til 1,30 m og veje 16 kg.

Marionetteater. I den sicilianske opera dei pupi føres dukkerne dels med snore, dels med jernstænger til hoved og højre arm, som er vigtig i kampscenerne. Her ses tre af Karl den Stores helte: Rinaldo, Uggiero il danese (Holger Danske) og Oliviero. Dukkerne stammer fra Palermo; de er knap 1 m høje og vejer ca. 8 kg. Tilsvarende dukker fra Catania kan være op til 1,30 m og veje 16 kg.

Tema: Dukketeater

Betegnelsen dukketeater dækker alle teaterformer, hvor der er fysisk adskillelse mellem de optrædende roller, personer eller genstande (dukker) og kilden til deres bevægelser og stemmer. Det optrædende objekt animeres af en synlig eller usynlig manipulator. Alle former for dukketeater bygger på tilskuerens villighed til at acceptere animationen og identificere det optrædende objekt med handlende, levende væsener.

Der regnes traditionelt med fire hovedformer: marionetteater, handskedukker, skyggeteater og modelteater; men gennem de seneste års udvikling af blandformer er begrebet blevet stærkt udvidet. Ved dukketeater forstås på dansk ofte modelteater.

Det er den yngste af de traditionelle dukketeatergenrer. Det opstod i England og Tyskland i begyndelsen af 1800-tallet, bl.a. som resultat af litografiets opfindelse, der gjorde massetryk af billeder muligt, og af det borgerlige teaters opkomst.

Dukketeater har traditionelt været folkelig underholdning med kraftige, melodramatiske og grovkornede virkemidler. Det har været anvendt både som udtryk for modstand mod politisk undertrykkelse, fx under den nazistiske besættelse af Tjekkoslovakiet, og som redskab for politisk propaganda, fx af nazisterne i Tyskland.

Det har betjent sig af alle genrer inden for teatret fra skuespil til ballet og mime. Dukkernes muligheder har i perioder været genstand for særlig interesse, således blandt 1890'ernes parisiske symbolister, der mente, at skygge- og marionetteater bedre udtrykte en poetisk dimension end de alt for materielle skuespillere. Det nutidige dukketeater stræber ikke alene mod at efterligne det store teater mest muligt, men også gennem abstrakte figurformer at skabe et selvstændigt kunstnerisk udtryk.

Læs også om dukketeater i Gyldendals Teaterleksikon.