Dagen i dag 24. januar 2017Se alle dagen i dag

 • 41Gajus Julius Caes...
 • 1965Winston S. Churchill
 • 1928Desmond Morris
 • 1924Sankt Petersborg
 • 1752Muzio Clementi
 • 1746Gustav 3
 • 1712Frederik 2. den S...
 • 1648Den Westfalske Fred
 • 41 - Gajus Julius Caesar Germanicus Caligula

  Den romerske kejser Gajus Julius Caesar Germanicus med tilnavnet Caligula blev myrdet. Caligula, der beskrives som pervers og ondskabsfuld, blev blot 28 år gammel.

 • Gyldendal
  1965 - Winston S. Churchill

  Den britiske statsmand og forfatter Winston S. Churchill døde, 90 år gammel. Han var premierminister 1940-45 og 1951-55. Han fik i 1953 nobelprisen i litteratur.

 • 1928 - Desmond Morris

  Den britiske zoolog Desmond Morris blev født. Han er især kendt for at beskæftige sig med det biologiske grundlag for menneskets adfærd, fx i bogen Den nøgne abe.

 • AKG
  1924 - Sankt Petersborg

  Den russiske by Petrograd blev omdøbt til Leningrad efter den succesfulde revolutionær Vladimir Lenin. I dag har byen sit oprindelige navn fra før 1. Verdenskrig, Sankt Petersborg.

 • 1752 - Muzio Clementi

  Den italienske komponist Muzio Clementi blev født. Ud over selv at komponere bl.a. sonater og etuder udgav Clementi andre komponisters værker på sit forlag i London. Han havde desuden egen klaverfabrik. Han døde i 1832.

 • Nationalmuseum, Stockholm
  1746 - Gustav 3

  Gustav 3., konge af Sverige fra 1771, blev født. Han gennemførte flere reformer under påvirkning af oplysningstidens idéer. Han blev myrdet i 1792 ved et maskebal.

 • Gyldendal
  1712 - Frederik 2. den Store

  Frederik 2. den Store, konge af Preussen 1740-86, blev født. Under ham oplevede Preussen for alvor stormagtstatus. Frederik døde i 1786.

 • 1648 - Den Westfalske Fred

  Spanien og De Forenede Nederlande indgik en fred, hvorunder De Forenede Nederlande blev anerkendt som selvstændig stat.

Aktuel baggrundsviden

Gyldne altre. Det usædvanlig velbevarede alter i Sahl Kirke i Vestjylland er fra anden halvdel af 1100-t. Alterets opsats og forside er i dag placeret på korets østvæg over det nuværende alter. Alterbordsforsiden nederst viser den tronende Kristus omgivet af relieffelter med de tolv apostle og scener fra Det Nye Testamente. Også på alteropsatsen (retablet) ses den tronende Kristus omgivet af apostle i den himmelske by Jerusalem; byens tage krones af den korsfæstede Kristus flankeret af Johannes og Maria, og dens bygninger pryder også retabelbuen.

Gyldne altre. Det usædvanlig velbevarede alter i Sahl Kirke i Vestjylland er fra anden halvdel af 1100-t. Alterets opsats og forside er i dag placeret på korets østvæg over det nuværende alter. Alterbordsforsiden nederst viser den tronende Kristus omgivet af relieffelter med de tolv apostle og scener fra Det Nye Testamente. Også på alteropsatsen (retablet) ses den tronende Kristus omgivet af apostle i den himmelske by Jerusalem; byens tage krones af den korsfæstede Kristus flankeret af Johannes og Maria, og dens bygninger pryder også retabelbuen.

Dagens artikel: Gyldne altre

Gyldne altre var i romansk tid kendt i store dele af den kristne verden; en enkelt alterbordsforside i drevet guld er bevaret, det såkaldte Basel-alter fra ca. år 1000 (Cluny-museet, Paris).

Fra 1100- og 1200-tallets Danmark er bevaret syv udsmykninger af alterbordsforsider (frontaler eller antemensaler) fra kirkerne i Lisbjerg, Sahl, Stadil, Tamdrup, Odder, Sindbjerg og Ølst, alle i Vest-, Midt- eller Østjylland. Altrene fra Lisbjerg, Odder og Sahl er tillige udstyret med en opsats i form af en lav vandret planke med en halvcirkelformet bue over (retabel).

Ældst er alteret fra Lisbjerg Kirke ved Aarhus, der stammer fra ca. 1140 og ligesom de øvrige danske altre har opdrevne relieffer af lueforgyldte kobberplader, fastgjort til træværk. Altrene fra Sahl og Stadil befinder sig stadig i kirkerne; de øvrige samt fragmenter af flere andre er på Nationalmuseet. Også gyldne altre fra Kværn i Sydslesvig, Broddetorp i Vestergötland og Lyngsjö i Skåne er bevaret.

Læs mere om gyldne altre.