Dagen i dag 29. august 2016Se alle dagen i dag

 • 2005Katrina
 • 1982Ingrid Bergman
 • 1958Michael Jackson
 • 1943Besættelsen 1940-45
 • 1920Charlie Parker
 • 1632John Locke
 • Polfoto/Smiley N. Pool/AP
  2005 - Katrina

  Den voldsomme tropiske orkan Katrina ramte New Orleans og medførte, at 75% af byen blev oversvømmet. Katrina er den hidtil mest skadevoldende orkan; omkostningerne er anslået til 1200 mia. dollar og dødstallet til omkring 2000.

 • JGI
  1982 - Ingrid Bergman

  Den svenske skuespiller Ingrid Bergman døde på sin 67 års fødselsdag. Hun blev en stor stjerne i 1940'ernes Hollywood, med hovedroller i bl.a. Casablanca og Gaslight. For sidstnævnte modtog hun én af sine i alt tre Oscars.

 • Polfoto
  1958 - Michael Jackson

  Den amerikanske sanger og sangskriver Michael Jackson blev født. Han blev en af popmusikkens superstjerner med bl.a. albummet Thriller, men blev også kendt for sin excentricitet. Han døde i 2009.

 • 1943 - Besættelsen 1940-45

  Bl.a. på baggrund af krav fra Hitler om indførelse af dødsstraf for sabotage indgav den danske regering sin afskedsbegæring til kongen. Fra tysk side iværksattes afvæbning og internering af den danske hær og af flåden, der dog sænkede sig selv.

 • Polfoto
  1920 - Charlie Parker

  Den amerikanske jazzsaxofonist Charlie Parker blev født. Sammen med bl.a. Dizzy Gillespie deltog han i de natlige jamsessions, hvor be-bop blev udviklet. Som stilskaber og altsaxofonist kan hans betydning for jazzen næppe overvurderes. Parker døde i 1955.

 • 1632 - John Locke

  Den engelske filosof og liberalismens første store teoretiker John Locke blev født. Han udviklede den såkaldte arbejdsværditeori, der går ud på, at mennesket ved sine hænders arbejde skaber værdier, og at det derfor har ejendomsret over alt, hvad det frembringer. Locke døde i 1704.

Aktuel baggrundsviden

Solsystemets planeter og et udsnit af Solen i korrekt indbyrdes størrelsesforhold. Pluto er her medtaget.

Solsystemets planeter og et udsnit af Solen i korrekt indbyrdes størrelsesforhold. Pluto er her medtaget.

Tema: Planeter

En planet er et himmellegeme af en vis størrelse, der kredser omkring en stjerne. For at regnes for en planet skal himmellegemet være så stort, at tyngdekraften bestemmer dets overordnede form, dvs. at det er omtrent kugleformet; ofte sættes grænsen ved en radius på ca. 1000 km.

Solsystemet har otte planeter: Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Tidligere regnedes også Pluto for at være en planet; i dag betegnes den ligesom bl.a. asteroiden Ceres dværgplanet. De fleste af Solsystemets planeter har en eller flere måner.

Også omkring andre stjerner er der observeret planetsystemer. Det er formentlig ikke usædvanligt for stjerner på størrelse med Solen at udvikle planetsystemer. Flere end 3000 sådanne exoplaneter er opdaget, og flere kommer til hele tiden.

Solens nærmeste nabostjerne, 4,22 lysår borte, er Proxima Centauri. Det er blevet påvist, at Proxima Centauri har mindst én planet, Proxima Centauri b, som har en bane, der ligger blot 7,3 mio. km fra stjernen. Planeten har sandsynligvis en masse på 1,3 gange Jordens, så der er muligvis tale om en klippeplanet med fast overflade, en såkaldt "superjord". Pga. Proxima Centauris beskedne størrelse og udstråling får planeten på trods af sin nærhed til stjernen kun ca. to tredjedele af den energi og varme, Jorden modtager. Hvis der er tale om en planet bestående af sten og metal, ligger den således inden for en zone, hvor flydende vand kan forekomme.

Læs meget mere om planeter.