Dagen i dag 23. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 2010Affordable Care Act
 • 1963Melodi Grand Prix
 • 1948Færøerne
 • 1919fascisme
 • 1910Akira Kurosawa
 • 1842Stendhal
 • 1749Pierre Simon Laplace
 • 2010 - Affordable Care Act

  Præsident Barack Obama underskrev loven Affordable Care Act, også kaldet Obamacare. Formålet med loven er at garantere alle amerikanere sygesikring. Den er politisk kontroversiel og har fx afstedkommet adskillige republikanske lovforslag om dens afskaffelse.

 • Polfoto/Jacob Maarbjerg
  1963 - Melodi Grand Prix

  Grethe og Jørgen Ingmann vandt i London det internationale Melodi Grand Prix med sangen Dansevise. Parret, der på det tidspunkt også var ægtefolk, var begge jazzmusikere.

 • Wedigo Ferchland
  1948 - Færøerne

  Færøerne, der siden 1300-tallet havde været under den danske krone, opnåede selvstyre med Hjemmestyreloven. Fra ca. 2000 har der været langvarige, men hidtil resultatløse forhandlinger om uafhængighed for øerne.

 • Polfoto
  1919 - fascisme

  Fascisme som politisk bevægelse og ideologi blev stiftet af den italienske politiker Benito Mussolini. Den var oprindelig et radikalt reformparti, men fik hurtigt stærkt nationalistisk og antisocialistisk præg. Målet var at opbygge "den totale stat", som alle underkastede sig.

 • Venligst udlånt af DFI/Billed- og plakatarkivet
  1910 - Akira Kurosawa

  Den japanske filminstruktør Akira Kurosawa blev født. Han er en af filmhistoriens hovedskikkelser, især kendt for filosofiske og actionprægede samuraifilm som De syv samuraier. Han lavede desuden flere Shakespeare-film, bl.a. Ran efter Kong Lear. Akira Kurosawa døde i 1998.

 • AKG
  1842 - Stendhal

  Den franske forfatter Stendhal døde, 59 år gammel. Han var en af fransk litteraturs store psykologer, en passioneret analytiker af skjulte motiver til menneskelige handlinger. Blandt hans romaner er Rødt og sort og Hoffet i Parma.

 • Foci/J.L. Charmet
  1749 - Pierre Simon Laplace

  Den franske matematiker og fysiker Pierre Simon Laplace blev født. Han indførte bl.a. den såkaldte Laplacetransformation, som fik stor betydning inden for fysik og ingeniørvidenskab ved løsning af differentialligninger. Laplace døde i 1827.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 8-41. Artsantal på græssede og ugræssede strandenge i forhold til deres areal.

FIGUR 8-41. Artsantal på græssede og ugræssede strandenge i forhold til deres areal.

Dagens artikel: Græsning

Som en del af Natura 2000-planerne til bevarelse og beskyttelse af naturområder i EU udsættes dyr med henblik på afgræsning af udvalgte arealer. Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe lysåbne arealer med mange plante- og dyrearter.

Ved græsningen reduceres planternes overjordiske biomasse. Derved hæmmes deres formering, fordi antallet af blomstrende skud formindskes. Og hvor jordbunden er fugtig og blød, rives planternes rødder og jordstængler op og beskadiges. Men afløvningen har også den virkning, at der kommer mere lys ned til jordoverfladen. Derved får frø mulighed for at spire, og cyanobakterier for at vokse og binde luftens kvælstof.

Antallet af plantearter er oftest højere på græssede end på ugræssede strandenge. Det skyldes, at de græssende dyr ved deres adfærd forøger heterogeniteten på strandengen og dermed skaber levemulighed for flere arter. Den ugræssede strandeng er mere homogen.

Læs mere om naturens tilpasninger til græsning i Naturen i Danmark.

Aktive artikler

Dagens mest læste

Ugens mest læste