Dagen i dag 15. februar 2016Se alle dagen i dag

 • 1988Richard P. Feynman
 • 1959Socialistisk Folk...
 • 1922Ferdinand 1
 • 1902Viggo Hørup
 • 1899Februarmanifestet
 • 1864Adam Wilhelm Moltke
 • 1781Gotthold Ephraim ...
 • 1763Syvårskrigen
 • 1564Galileo Galilei
 • NASA
  1988 - Richard P. Feynman

  Den amerikanske fysiker Richard Phillips Feynman døde, 69 år gammel. Han var med til at udvikle teorien for kvanteelektrodynamikken og spillede en vigtig rolle i udredningen af rumfærgen Challengers eksplosion i 1986. han fik nobelprisen i 1965.

 • 1959 - Socialistisk Folkeparti

  Socialistisk Folkeparti blev stiftet af tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti med det formål at gennemføre en ikke-revolutionær socialisme i Danmark og fremme afrustning og alliancefrihed.

 • 1922 - Ferdinand 1

  Ferdinand blev i Alba Iulia kronet til "alle rumæneres konge", efter at Transsylvanien, Bessarabien og Bukovina var blevet rumænske territorier.

 • Gyldendal
  1902 - Viggo Hørup

  Den danske politiker og redaktør Viggo Hørup døde, 60 år gammel. Han var medlem af Folketinget for Venstre 1876-92. Sammen med Edvard Brandes stiftede han Politiken, som han også blev redaktør for. Hørups idéer indspirerede til dannelsen af Det Radikale Venstre.

 • 1899 - Februarmanifestet

  Den russiske kejser Nikolaj 2. bestemte, at de finske love, der kunne antages at have betydning for hele det russiske rige, skulle udstedes af kejseren og ikke af den finske landdag. Kejseren kunne således regerere uden om landdagen.

 • 1864 - Adam Wilhelm Moltke

  Den danske lensgreve og politiker Adam Wilhelm Moltke døde. Han blev 78 år gammel. Han var leder af den første danske konstitutionelle regering, Martsministeriet, og spillede en vigtig rolle i overgangen fra enevælde til folkestyre.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1781 - Gotthold Ephraim Lessing

  Gotthold Ephraim Lessing, tysk forfatter, kritiker og filosof, døde. Han blev 52 år. Han var oplysningstidens centrale skikkelse og litterære hovedrepræsentant. Hans livsværk stod i bruddets og fornyelsens tegn og banede vejen for den klassiske periode i tysk litteratur.

 • 1763 - Syvårskrigen

  Der blev sluttet fred efter Syvårskrigen med freden i Hubertusburg. Baggrunden for krigen var Østrigs ønske om at generobre Schlesien fra Preussen samt striden mellem Frankrig og Storbritannien om de amerikanske kolonier. Ved freden måtte Østrig acceptere, at Schlesien forblev preussisk.

 • Jette Wede/dnlb
  1564 - Galileo Galilei

  Galileo Galilei, italiensk naturvidenskabsmand, blev født. Han grundlagde fysikken som moderne videnskab ved at bygge sit arbejde på systematiske observationer og forsøg og ved at formulere resultaterne matematisk. Galilei døde i 1642.

Aktuel baggrundsviden

Salomons dom, malet af Peter Paul Rubens ca. 1617. To kvinder har født et barn samtidig, men det ene dør, hvorefter kvinderne begge hævder at være mor til det levende barn. Salomon dømmer i striden og giver ordre til, at barnet skal hugges midt over, så de hver kan få en halvdel. Den sande mor afslører sig ved at bede om, at barnet skal skånes og gives til den anden. Salomon tilkender herefter barnet den bønfaldende mor. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk.

Salomons dom, malet af Peter Paul Rubens ca. 1617. To kvinder har født et barn samtidig, men det ene dør, hvorefter kvinderne begge hævder at være mor til det levende barn. Salomon dømmer i striden og giver ordre til, at barnet skal hugges midt over, så de hver kan få en halvdel. Den sande mor afslører sig ved at bede om, at barnet skal skånes og gives til den anden. Salomon tilkender herefter barnet den bønfaldende mor. Statens Museum for Kunst, www.smk.dk.

Tema: David og Salomon

David, Israels anden konge, regerede ifølge bibelske skrifter over Israel i 40 år i 900-tallet f.Kr. David, fårehyrde og den yngste søn af otte, blev af Jahve udpeget til konge, og han vandt titlen efter Sauls død.

David sejrede over en række nabofolk, bl.a. filistrene, og gjorde Jerusalem til hovedstad. Han ses som en idealkonge, til hvis slægt der var knyttet Messias-forventninger.

Davids søn Salomon efterfulgte sin far som konge af Israel og lod templet i Jerusalem samt andre bygningsværker opføre. Hans rige strakte sig langt ud over Israels egentlige grænser, og hans berømmelse nåede helt til det sydarabiske rige Saba, hvis dronning besøgte ham.

Ifølge traditionen var Salomon en stor vismand, og en del visdomslitteratur i Det Gamle Testamente, bl.a. Ordsprogenes Bog, er tillagt Salomon.

Salomons rige er ikke kendt i kilder uden for Det Gamle Testamente, og der er rejst tvivl om hans historiske realitet.