Dagen i dag 26. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 2015Tomas Tranströmer
 • 1979Camp David-aftalen
 • 1973Noel Coward
 • 1965Liberalt Centrum
 • 1917forbudsbevægelse
 • 1892Walt Whitman
 • 1883Poul Reumert
 • 1848Steen Steensen Bl...
 • 1827Ludwig van Beethoven
 • 2015 - Tomas Tranströmer

  Den svenske forfatter Tomas Tranströmer døde. Med en knap og overraskende metaforik formulerer hans sansemættede strofer en forunderlig verden, hentet ind i sproget fra natur, fra rejser og fra musik. Tomas Tranströmer modtog nobelprisen i litteratur i 2011.

 • Polfoto
  1979 - Camp David-aftalen

  I forlængelse af Camp David-aftalen skrev Israel og Egypten under på en fredsaftale i Washington, hvorved Egypten som det første arabiske land anerkendte Israel som stat.

 • 1973 - Noel Coward

  Noel Coward, britisk dramatiker, instruktør, skuespiller og komponist, døde. Han blev 73 år gammel. Han skrev vittige operetter og lystspil, fx Privatliv, som var blandt samtidens største teatersuccesser.

 • 1965 - Liberalt Centrum

  Niels Westerby og Børge Diderichsen brød med partiet Venstre. Derpå stiftede de Liberalt Centrum, som opnåede fire mandater i Folketinget året efter. Partiet blev opløst i 1969.

 • 1917 - forbudsbevægelse

  Mange tørstige danskere åndede lettet op: Et midlertidigt forbud mod fremstilling, salg og udskænkning af spiritus blev ophævet.

 • Gyldendal
  1892 - Walt Whitman

  Den amerikanske digter Walt Whitman døde, 72 år gammel. Hans indflydelse har været kolossal, både i og uden for USA. Som lyriker udgør Whitman forbindelsen mellem amerikansk romantik og modernisme.

 • August Tørsleff/Det Kongelige Teater
  1883 - Poul Reumert

  Den danske skuespiller Poul Reumert blev født. Han skulle blive en af dansk teaters største skuespillere og fremstillede en række store skikkelser i det klassiske og det moderne repertoire. Reumert døde i 1968.

 • 1848 - Steen Steensen Blicher

  Den danske forfatter Steen Steensen Blicher døde, 65 år gammel. Blichers store novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog er den første fuldbårne prosafiktion på dansk.

 • AKG
  1827 - Ludwig van Beethoven

  Den tyske komponist Ludwig van Beethoven døde, 56 år gammel. Hans musik var både en del af wienerklassikken og en indvarsler af romantikken. De sidste år af sin levetid var Beethoven døv.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

Tema: Danske sæler

Sælerne (Pinnipedia) er med 34 arter en velafgrænset og indbyrdes nærtbeslægtet gruppe inden for rovdyrordenen (Carnivora). Der skelnes mellem tre familier: øresæler (Otaridae), hvalros (Odobenidae) og ægte sæler (Phocidae). Der er repræsentanter fra de to sidstnævnte familier i danske farvande.

Selv om sæler har mange træk, der gør dem særligt tilpassede til livet i vand, så er de knap så omdannede havpattedyr som hvalerne. Faktisk kan man sige, at de stadig har „et ben på landjorden“, og de skal kunne sanse både i vand og på land. Sæler er udstyret med en god lugtesans (der dog kun kan anvendes på land), et godt syn og en god hørelse. Under vand udsender visse sælarter særlige kliklyde, og det diskuteres, om de er i stand til at bruge dem til at ekkolokalisere med.

Sælerne føder deres unger på land (eller is), og under fældningen tilbringes megen tid på land.

Seks sælarter optræder i de danske farvande. Mest almindelig er spættet sæl (Phoca vitulina), der er vidt udbredt i Nordatlanten og det nordlige Stillehav og nogle steder kan vandre op ad floder og i længere tid opholde sig i ferskvand. Gråsælen (Halichoerus grypus) er Danmarks største rovdyr; voksne individer er op til 230 cm lange og vejer op imod 300 kg.

De danske sæler har været fredet siden slutningen af 1970'erne, og antallet er stigende. Mange sæler i de danske farvande er en udfordring for fiskeriet, da sælerne primært lever af fisk.

Læs mere om de danske sæler i Naturen i Danmark.