Dagen i dag 24. juni 2017Se alle dagen i dag

 • 2005Færøerne
 • 1932Thailand
 • 1915Fred Hoyle
 • 1911Juan Manuel Fangio
 • 1906Danmark-ekspediti...
 • 1895Jack Dempsey
 • 1859Slaget ved Solferino
 • Lars Ranek
  2005 - Færøerne

  Endnu en lov blev føjet til grundlaget for Færøernes forfatning, nemlig om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder. Blandt de sager og sagsområder, de færøske myndigheder herefter kan overtage, er udlændinge, folkekirken, formueret, person-, familie- og arveret, strafferet og politi.

 • Polfoto/AP Photo/David Longstreath
  1932 - Thailand

  Ved et kup ledet af militær- og embedsfolk blev det stærkt enevældige monarki i Thailand afløst af et konstitutionelt monarki. Siden har militæret udgjort en vigtig politisk aktør, og landet har vekslet mellem at være styret af militæret eller demokratisk sammensatte regeringer.

 • Polfoto/Topfoto
  1915 - Fred Hoyle

  Den britiske astrofysiker Fred Hoyle blev født. Han fremsatte steady state-modellen for Universets udvikling. Den var ment som et alternativ til big bang-modellen, som Hoyle fandt uantagelig. Dens hovedtanke er, at Universet altid har set ud, som det gør nu. Hoyle døde i 2001.

 • Polfoto
  1911 - Juan Manuel Fangio

  Den argentinske racerkører Juan Manuel Fangio blev født. Han vandt formel 1-VM fem gange i 1950'erne og er blandt de mest vindende formel 1-kørere i 1900-tallet. Fangio døde i 1995.

 • 1906 - Danmark-ekspeditionen

  Skibet Danmark forlod København med kurs mod Danmarkshavn på Grønlands nordøstkyst. Danmarkshavn var i to år base for Danmark-ekspeditionens 28 mand. Tre mand døde undervejs, bl.a. ekspeditionens leder, Ludvig Mylius-Erichsen.

 • Gyldendal/Whitney Museum of American Art, New York
  1895 - Jack Dempsey

  Den amerikanske professionelle bokser Jack Dempsey blev født. Dempseys boksestil var hård og aggressiv, og han vandt 51 af sine 62 sejre på knockout, bl.a. VM i sværvægt i 1919. Dempsey døde i 1983.

 • 1859 - Slaget ved Solferino

  Ved landsbyen Solferino i Italien kæmpede en østrigsk hærstyrke mod en fransk-piemontesisk styrke. Næsten 40.000 soldater mistede livet. Schweizeren Henry Dunant overværede det blodige slag og besluttede at danne Røde Kors.

Aktuel baggrundsviden

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Tema: Johannes Døberen

Johannes Døberens fødselsdag sættes traditionelt til den 24. juni, der fejres i store dele af den katolske verden. I bl.a. Danmark fejres aftenen inden som sankthansaften, idet Johannes her har fået navnet Sankt Hans.

Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn, som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. Evangelierne fremstiller Johannes Døberen som den af Gud bestaltede forløber for og forbereder af Jesu komme. Josefus kender intet til denne forbindelse; han lægger vægten på Johannes Døberens konflikt med kongemagten (Herodes Antipas), et tema, som også berøres i evangelierne, hvor det fortælles, at han blev halshugget, fordi han havde erklæret kongens ægteskab med Herodias for lovbrud.

Johannes Døberens forkyndelse af Guds forestående indgreb til dom og frelse, som står i centrum af evangeliernes fremstilling, nævner Josefus derimod ikke. Årsagen hertil er sandsynligvis, at Josefus ønsker at dæmpe de træk hos Johannes Døber, som i romernes øjne var politisk betænkelige, mens han søger at fremhæve de træk, som et hellenistisk-romersk publikum satte pris på: Johannes Døberens etiske budskab.

Heraf kan vi måske slutte, at den historiske Johannes Døberen — i lighed med Jesus — virkelig var en markant eskatologisk prædikant. Evangelierne tolker nogle steder Johannes Døberen som underordnet Jesus. Denne tolkning anfægtes ikke blot af Josefus, men også af tekster i evangelierne, der afslører, at Jesus og Johannes Døberen konkurrerede med hinanden. Man må derfor formode, at den virkelige Johannes Døberen har været en selvstændig eskatologisk profet.