Dagen i dag 27. august 2016Se alle dagen i dag

 • 1965Le Corbusier
 • 1939jetmotor
 • 1928Kellogg-Briand-pa...
 • 1859olie - olieindust...
 • 1770G.W.F. Hegel
 • 1635Lope de Vega
 • Le Corbusier/Fondation le Corbusier
  1965 - Le Corbusier

  Den schweizisk-franske arkitekt og billedkunstner Le Corbusier døde, 77 år gammel. Han spillede en afgørende rolle inden for moderne byplanlægning. Le Corbusiers mål var en arkitektur, der var rationel, funktionel og rummede mulighed for masseproduktion.

 • 1939 - jetmotor

  Verdens første flyvning med et jetdrevet fly, eksperimentalflyet Heinkel He 178, fandt sted i Tyskland. Efter 2. Verdenskrig fik jetmotoren hurtigt dominerende betydning til både militær og civil brug.

 • 1928 - Kellogg-Briand-pagten

  Kellogg-Briand-pagten blev undertegnet af USA, Frankrig, Storbritannien, Italien, Japan, Tyskland, Belgien, Polen og Tjekkoslovakiet. Pagten fordømte krig som middel til løsning af internationale konflikter, men mistede hurtigt troværdighed, bl.a. på grund af den store oprustning i 1930'erne. Ti år senere udbrød 2. Verdenskrig.

 • Drake Well Museum
  1859 - olie - olieindustriens fødselsdag

  Denne dato regnes ofte som olieindustriens fødselsdag, da Edwin Drake fandt olie i en dybde af 20 m ved en olieboring i Pennsylvania, USA. Drakes boring gav en hidtil uhørt mængde olie (5000 l/dag). Hans succes satte en voldsom aktivitet i gang.

 • 1770 - G.W.F. Hegel

  Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel blev født. Hegel har haft kolossal indflydelse på senere filosofi, bl.a. via Marx, og han foregreb moderne discipliner som sociologi, udviklingspsykologi, kommunikationsteori og systemteori. Han døde i 1831.

 • 1635 - Lope de Vega

  Den spanske forfatter Lope de Vega døde, 72 år gammel. Lope er mest kendt som dramatiker. En del af hans stykker er hastværksarbejde, men mange er blandt det bedste, der er skrevet i spansk litteratur. Lope blev allerede i 1660'erne opført i Danmark, dog på tysk.

Aktuel baggrundsviden

Solsystemets planeter og et udsnit af Solen i korrekt indbyrdes størrelsesforhold. Pluto er her medtaget.

Solsystemets planeter og et udsnit af Solen i korrekt indbyrdes størrelsesforhold. Pluto er her medtaget.

Tema: Planeter

En planet er et himmellegeme af en vis størrelse, der kredser omkring en stjerne. For at regnes for en planet skal himmellegemet være så stort, at tyngdekraften bestemmer dets overordnede form, dvs. at det er omtrent kugleformet; ofte sættes grænsen ved en radius på ca. 1000 km.

Solsystemet har otte planeter: Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Tidligere regnedes også Pluto for at være en planet; i dag betegnes den ligesom bl.a. asteroiden Ceres dværgplanet. De fleste af Solsystemets planeter har en eller flere måner.

Også omkring andre stjerner er der observeret planetsystemer. Det er formentlig ikke usædvanligt for stjerner på størrelse med Solen at udvikle planetsystemer. Flere end 3000 sådanne exoplaneter er opdaget, og flere kommer til hele tiden.

Solens nærmeste nabostjerne, 4,22 lysår borte, er Proxima Centauri. Det er blevet påvist, at Proxima Centauri har mindst én planet, Proxima Centauri b, som har en bane, der ligger blot 7,3 mio. km fra stjernen. Planeten har sandsynligvis en masse på 1,3 gange Jordens, så der er muligvis tale om en klippeplanet med fast overflade, en såkaldt "superjord". Pga. Proxima Centauris beskedne størrelse og udstråling får planeten på trods af sin nærhed til stjernen kun ca. to tredjedele af den energi og varme, Jorden modtager. Hvis der er tale om en planet bestående af sten og metal, ligger den således inden for en zone, hvor flydende vand kan forekomme.

Læs meget mere om planeter.