Dagen i dag 28. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2005IRA
 • 1976Tangshan
 • 1968Otto Hahn
 • 1866Danmarks Riges Gr...
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1750Johann Sebastian ...
 • 1741Antonio Vivaldi
 • 1261Lohede
 • Polfoto/Charlie Collins
  2005 - IRA

  IRA meddelte i en erklæring, at den afsluttede sin væbnede kamp. I erklæringen blev alle organisationens medlemmer påbudt at nedlægge våbnene og udelukkende bidrage til politiske formål med fredelige midler.

 • 1976 - Tangshan

  Den kinesiske by Tangshan, der ligger ca. 200 km øst for Beijing, blev ødelagt ved et af de mest ødelæggende jordskælv i nyere tid. Med et officielt dødstal på over 242000 krævede det flere dødsfald end noget andet jordskælv i 1900-tallet.

 • 1968 - Otto Hahn

  Den tyske fysiske kemiker Otto Hahn døde, 89 år gammel. Hahn undersøgte radioaktive stoffers kemiske egenskaber og opdagede urans spaltning. Opdagelsen førte i 1945 til atombomben over Hiroshima. Hahn selv var modstander af kernevåben.

 • Rigsarkivet
  1866 - Danmarks Riges Grundlov

  Der blev stadfæstet en revision af Grundloven. Revisionen førte til en indskrænkning af valgretten til Landstinget og dermed til uløselige konflikter med det demokratisk valgte Folketing

 • Gyldendal/Musée Carnavalet, Paris
  1794 - Maximilien de Robespierre

  En af Den Franske Revolutions markante skikkelser og leder af Rædselsherredømmet, Maximilien de Robespierre, blev henrettet i guillotinen. Han var tilhænger af Rousseaus idéer om folkesuverænitet og samfundskontrakt og støttede sig til Paris' småborgere, hvis interesser han vha. terror søgte at fremme.

 • AKG
  1750 - Johann Sebastian Bach

  Den tyske komponist Johann Sebastian Bach døde, 65 år gammel. Han betragtes i dag som en af de betydeligste skikkelser i musikhistorien. Bachs helt ekstraordinære begavelse kommer til udtryk i værker som Das wohltemperierte Klavier og Die Kunst der Fuge.

 • Gyldendal
  1741 - Antonio Vivaldi

  Den italienske komponist Antonio Vivaldi døde, 63 år gammel. Han er en af baroktidens fremtrædende skikkelser og især kendt for værket De Fire Årstider, der dog ikke er typisk for Vivaldis produktion.

 • Gyldendal
  1261 - Lohede

  Ved Lohede syd for Slesvig by og Dannevirke led den danske hær et fuldstændigt nederlag til den sønderjyske hertug Erik 1. Abelsen og de holstenske grever. Både dronning Margrete Sambiria og den unge kong Erik 5. Klipping faldt i holstensk fangenskab.

Aktuel baggrundsviden

Kulstof 14-datering. Mængden af 14C i en prøve fra en levende organisme aftager i tiden efter dennes død. Når der er gået én halveringstid (5730 år), er mængden af 14C halveret; når der er gået to halveringstider (11.460 år), er der en fjerdedel af det oprindelige 14C-indhold tilbage osv. Ved at måle den tilbageværende mængde 14C i en gammel prøve og sammenligne denne mængde med indholdet i en moderne standardprøve kan man beregne prøvens alder.

Kulstof 14-datering. Mængden af 14C i en prøve fra en levende organisme aftager i tiden efter dennes død. Når der er gået én halveringstid (5730 år), er mængden af 14C halveret; når der er gået to halveringstider (11.460 år), er der en fjerdedel af det oprindelige 14C-indhold tilbage osv. Ved at måle den tilbageværende mængde 14C i en gammel prøve og sammenligne denne mængde med indholdet i en moderne standardprøve kan man beregne prøvens alder.

Tema: Kulstof 14-datering

Kulstof 14-datering er en metode til arkæologisk og geologisk datering af organisk materiale vha. dets indhold af den radioaktive isotop kulstof-14. I naturen findes kulstof som tre isotoper: kulstof-12, kulstof-13 og kulstof-14, hvoraf de første to er stabile, mens kulstof-14 er radioaktiv med en halveringstid på 5730 år.

I atmosfæren danner den kosmiske stråling hele tiden kulstof-14, der på lige fod med almindeligt kulstof indgår i fx kuldioxid og derved optages af alle levende organismer. Når en organisme dør, stopper optagelsen af kulstof, og det radioaktive kulstof-14 vil langsomt henfalde. Ved at måle den tilbageværende mængde kulstof-14 i en prøve kan man dermed datere den. Jo lavere kulstof 14-indholdet er, jo ældre er prøven.

Med kulstof 14-datering har bl.a. arkæologien fået en absolut og global dateringsmetode. Et afgørende træk ved metoden er netop, at den er universel for hele Jorden og således for første gang har gjort det muligt at give en objektiv beskrivelse af, hvor de kulturelle nyskabelser opstod, og ad hvilke veje de udbredte sig.

Det velbevarede menneskeskelet Koelbjergkvinden er ved kulstof 14-metoden dateret til ca. 8300 f.Kr.

Metoden rækker ca. 50.000 år tilbage.

Læs også afsnittet Hvor gammelt er det? i Danmarks Oldtid.