Dagen i dag 19. august 2017Se alle dagen i dag

 • 1994Linus Pauling
 • 1991Augustkuppet
 • 1977Marx Brothers
 • 1946Bill Clinton
 • 1909Mary Bess Westenholz
 • 1894Frederikskirken
 • 1883Helga Ancher
 • 1994 - Linus Pauling

  Den amerikanske kemiker Linus Pauling døde, 93 år gammel. Pauling var en af grundlæggerne af kvantekemien. Han opnåede at få to nobelpriser: I 1954 fik han nobelprisen i kemi for sit bidrag til forståelsen af den kemiske bindings natur og i 1962 Nobels Fredspris for sin markante modstand mod den kolde krigs oprustning med atomvåben.

 • Gyldendal
  1991 - Augustkuppet

  En række ledende ministre og højtstående kommunister forsøgte at gennemføre et kup mod præsident Gorbatjov for at standse hans efter deres mening alt for vidtgående reformer. Kuppet mislykkedes, men fremskyndede Sovjetunionens endelige opløsning.

 • 1977 - Marx Brothers

  Groucho Marx, den ene af de fem Marx Brothers, døde. Han blev 86 år. Groucho, der egentlig hed Julius Henry, var den styrende i sammenspillet og optrådte med stor cigar, påmalet overskæg, sammenbøjet gang og en slagfærdig, ofte dybt uforskammet replik.

 • 1946 - Bill Clinton

  Den amerikanske politiker Bill Clinton blev født. Han var USAs præsident 1993-2001. Han markerede sig udenrigspolitisk bl.a. med arbejdet for fred på Balkan, i Irland og i Mellemøsten. Hans kone, Hillary Rodham Clinton, stillede op til præsidentvalget i 2008 og i 2016.

 • 1909 - Mary Bess Westenholz

  Mary Bess Westenholz, en dansk frikirkelig organisator, tiltvang sig adgang til folketingssalen og talte som den første kvinde fra tingets talerstol. Kvindevalgretsbevægelsen var begejstret over at få sat fokus på spørgsmålet om kvinder og politik.

 • Søren Kuhn
  1894 - Frederikskirken

  Frederikskirken i København, også kaldet Marmorkirken, blev indviet. Den runde kirke med den mægtige kuppel (30 m i indre diameter) er opført i nybarok stil med romerske forbilleder. Byggeriet var indledt i midten af 1700-tallet, men kirken lå ufærdig hen i mere end hundrede år, indtil finansmanden C.F. Tietgen købte den og bekostede færdiggørelsen.

 • 1883 - Helga Ancher

  Den danske maler Helga Ancher blev født. Hun var stærkt optaget af dyr, løbende heste og rovdyr, og blandt hendes værker er Kærreheste i Paris. Helga Ancher, der var eneste barn af Anna og Michael Ancher, døde i 1964.

Aktuel baggrundsviden

 Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Tema: Saxo

Saxo, med tilnavnet Grammaticus, var en dansk historieskriver. Han blev født ca. 1160 og døde efter 1208. Han er forfatter til Gesta Danorum (latin 'Danernes bedrifter'), det berømteste litteraturværk fra dansk middelalder, skrevet på klassisk latin.

Saxo var sandsynligvis gejstlig, men ikke munk. Hans far og farfar havde tjent i kongens hird og tilhørte dermed krigeradelen, men selv fik han en grundig boglig uddannelse. Før ca. 1190 ansatte ærkebiskop Absalon ham som sekretær ved ærkebispehoffet i Lund med den opgave at skrive Danmarks historie.

Første halvdel af Gesta Danorum er fyldt med, hvad Saxo kunne samle om det hedenske Nordens guder og helte. Saxo tolker guderne som mennesker med visse overnaturlige evner og fletter dem ind i den kronologisk fremadskridende fortælling; alt, hvad der kan gøres dansk, bliver dansk. Blandt Saxos kendteste figurer er den jyske kongesøn Amled, Uffe hin Spage, det tragiske elskerpar Hagbard og Signe og kong Frode Fredegod.

I anden halvdel af værket når kristendommen til Danmark, og Saxo skildrer, hvordan danskerne lidt efter lidt bliver omvendt. Blandt Saxos helte i denne del af værket er Knud 2. den Store med sit vidtstrakte vikingekongedømme og Valdemar 1. den Store.

Danmarkshistorien i den periode kan ikke skrives uden brug af Saxo. Til en række begivenheder er han vor eneste kilde, men det er ikke uden problemer at bygge på Saxo alene. Dels beherskes fremstillingen af tendens og formål - man skulle lære af historien, også hvis det var nødvendigt at digte - dels kunne historien bruges som politisk propaganda.

Siden Anders Sørensen Vedels oversættelse fra 1575 har det været følt som en national opgave at gøre Saxo tilgængelig på dansk.

Læs også om Saxo i Danmarkshistorien og i Dansk Biografisk Leksikon.