Dagen i dag 25. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2003John Schlesinger
 • 2000Concorde
 • 1893Korinthkanalen
 • 1870P. Munch
 • 1850Frederik Læssøe
 • 1850Slaget ved Isted
 • 1834Samuel Taylor Col...
 • 2003 - John Schlesinger

  Den britiske filminstruktør John Schlesinger døde, 77 år gammel. Han blev via tv en central skikkelse i britisk films nye realisme med bl.a. Den satans søndag. Han huskes desuden for fx Midnight Cowboy og En fremmed flytter ind.

 • Polfoto/Topfoto
  2000 - Concorde

  En Concorde fra Air France styrtede ned nær Paris. 113 mennesker omkom. Ulykken skete, fordi flyets venstre dæk eksploderede under starten. Flyvning med Concorde hos både Air France og British Airways blev endeligt indstillet i 2003.

 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen
  1893 - Korinthkanalen

  Den 6,3 km lange, 25 m brede og 8 m dybe kanal ved Korinth i Grækenland blev indviet. Kanalen forbinder Den Korinthiske Bugt med Den Saroniske Bugt.

 • Gyldendal
  1870 - P. Munch

  Den danske historiker og politiker Peter Munch blev født. Munch var medstifter af Det Radikale Venstre i 1905 og virkede bl.a. som udenrigsminister indtil 1940. Munch døde i 1948.

 • 1850 - Frederik Læssøe

  Den danske oberst Frederik Læssøe faldt ved Gryde Skov i Slaget ved Isted. Han viste sig som en af de betydeligste militære begavelser under Treårskrigen 1848-51. Læssøe blev 38 år gammel.

 • Frederiksborgmuseet
  1850 - Slaget ved Isted

  Slaget ved Isted, det største og et af de blodigste slag i Danmarks historie, blev udkæmpet. På dansk side deltog 37500 mand, på slesvig-holstensk side 26800. Den danske hær vandt slaget.

 • 1834 - Samuel Taylor Coleridge

  Den britiske digter, kritiker og filosof Samuel Taylor Coleridge døde, 62 år gammel. Coleridge har status som en af den engelske romantiks betydeligste digtere og en af 1800-tallets væsentligste kritiske begavelser.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Ferie

Begrebet ferie vandt indpas i slutningen af 1800-t., da industrialiseringen bevirkede, at tilværelsen blev inddelt i arbejde og fritid.

I 1800-t. var ferie et ukendt begreb for arbejdere og var stort set forbeholdt det højere borgerskab, visse grupper af offentligt ansatte samt kunstnere og folk i liberale erhverv. Omkring år 1900 udviklede det nordeuropæiske borgerskab en særlig landliggerkultur, hvor familierne inklusive tjenestefolk om sommeren flyttede ud til sommerboliger på landet eller ved havet, søer, floder m.m.

Ferietanken fik ny næring gennem Dansk Folke-Ferie, som de faglige organisationer oprettede i 1938 baseret på organiserede selskabsrejser med tog eller bus eller i form af cykelferie rundt i Danmark.

Den øgede fritid i mellemkrigstiden fremmede også friluftsorganisationer som spejderkorpsene, Dansk Vandrelaug, Dansk Camping Union og motorejernes forening FDM.

Læs mere om ferie.