Dagen i dag 2. maj 2016Se alle dagen i dag

 • 1972J. Edgar Hoover
 • 1952Comet
 • 1945Berlin
 • 1855dansk skolehistorie
 • 1810H.C. Lumbye
 • 1519Leonardo da Vinci
 • Polfoto
  1972 - J. Edgar Hoover

  John Edgar Hoover, der var chef for det amerikanske forbundspoliti FBI 1924-72, døde. Han blev 77 år og fik med sine næsten 50 år som FBI-chef en central og næsten urørlig position i det amerikanske magtapparat.

 • Polfoto/Topfoto
  1952 - Comet

  Verdens første jettrafikfly, britiske Comet, foretog den første kommercielle, jetdrevne passagerflyvning. De følgende år skete dog mange nedstyrtninger, og flyet fik flyveforbud. I mellemtiden overtog bl.a. Boeing 707 markedet for jettrafikfly.

 • Henrik Schurmann
  1945 - Berlin

  Berlin overgav sig under 2. Verdenskrig efter to ugers kamp mod sovjetiske invasionsstyrker. Gennem hele krigen var byen udsat for de allieredes luftbombardementer, og mere end halvdelen af byen blev ødelagt. Efterfølgende blev Berlin opdelt i fire sektorer, kontrolleret af de allierede.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1855 - dansk skolehistorie

  Friskoleloven blev vedtaget. Den medførte, at forældre på egen bekostning kunne oprette skoler, der byggede på hjemmenes holdninger. Danmark har således en tradition for private skoler, som kun i ringe grad er underlagt regler fastsat af staten, selvom de i dag modtager betragtelige offentlige tilskud.

 • Illustreret Tidende, 1874
  1810 - H.C. Lumbye

  Den danske komponist og dirigent Hans Christian Lumbye blev født. Han var den første leder af Tivolis Koncertsals orkester. Han skrev næsten 700 dansekompositioner til orkestret, især polkaer, valse og galopper, bl.a. Champagnegalop. Lumbye døde i 1874.

 • 1519 - Leonardo da Vinci

  Leonardo da Vinci døde, 67 år gammel. Han var italiener og ikke bare maler og billedhugger, men også arkitekt, naturforsker, opfinder og kunstteoretiker. Blandt hans kendteste malerier er det store vægmaleri Den sidste nadver og det berømte Mona Lisa.

Aktuel baggrundsviden

Vikingetiden. Vikingeangreb og handelsruter i 800- og 900-t.

Vikingetiden. Vikingeangreb og handelsruter i 800- og 900-t.

Tema: Vikingetiden

Vikingetiden er en periode i Nordens historie fra slutningen af 700-t. til midten af 1000-t. I denne periode etableredes kontakter til hele Europa, dele af Asien og hidtil næsten ubeboede områder som Island og Grønland. Forbindelserne opstod som følge af både vikingetogter, hvis mål var plyndring eller erobring af landområder, og handelsrejser. En af hovedforudsætningerne for ekspansionen var de forskellige typer af vikingeskibe, der var velegnede til togter pga. deres hurtighed eller havde en betydelig lastekapacitet. Endvidere øgedes handelssamkvemmet i perioden, og der opstod nye byer.

Fra ca. 800 angreb danske vikinger England, hvor de dels plyndrede, dels erobrede land og bosatte sig. Fra ca. 830 drog de også på togter mod Frankerriget, hvor de bl.a. tildeltes len. I slutningen af 900-t. blev togterne mod England genoptaget, og denne gang førte det til de danske konger Svend 1. Tveskægs og Knud 2. den Stores erobring af landet; der skabtes dog ikke et varigt imperium. De norske vikinger drog først og fremmest vestpå, hvor de bl.a. koloniserede Færøerne, Island og Grønland (se også nordboerne); herfra drog de videre til Amerika. De svenske vikinger drog især østover, hvor de bl.a. på deres handelsfærd fulgte de russiske floder og nåede frem til Konstantinopel (nuværende Istanbul).

I løbet af vikingetiden opbyggedes en stærk kongemagt, og de nordiske lande etableredes som riger. Et omfattende byggeri, fx trelleborge og Ravning Enge-broen, vidner om kongemagtens økonomiske formåen og organisatoriske muligheder. Harald 1. Blåtand lod på den store Jellingsten (se Jellingmonumenterne) indhugge, at han vandt sig hele Danmark. Sverige var først samlet under én konge i 1100-t.

En af konsekvenserne af den øgede handel var mødet med kristendommen. Missionærer blev sendt til Norden allerede i begyndelsen af 700-t., og under Ansgar opførtes ca. 850 kirker i Hedeby og Ribe. Danmarks officielle overgang til kristendommen skete med Harald Blåtands dåb ca. 965. Danmark blev hermed del af et internationalt netværk.

Læs mere om vikingetiden.
Se også Da Danmark blev Danmark (700-1050) i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie.

-------------------------

Teknisk fejl: Virker søgefeltet eller login-funktionen ikke, skal du rydde browserens cache og dermed den lokale version af siden, som er gemt på din computer. Metoderne er lidt forskellige, alt efter om du benytter Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller andre browsere, men der vil være en mulighed for at rydde browserdata enten under Indstillinger eller Historik. Undertiden er det nok blot at åbne Den Store Danske og trykke på tasterne Ctrl og F5 på dit tastatur.

Optræder fejlen på mobil eller iPad, skal du rydde din lokale cache. Der kan gå et døgn efter rydningen af cache, før funktionerne vender tilbage. I mellemtiden kan du søge ved at skrive dit søgeord efter URL'en og trykke Retur, fx denstoredanske.dk/Anker_Jørgensen.