Dagen i dag 27. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2003Bob Hope
 • 1953Koreakrigen
 • 1938Jenny Kammersgaard
 • 1911Henry Grünbaum
 • 1844John Dalton
 • 1830Julirevolutionen
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1786Den Store Landbok...
 • Polfoto/(©)Copyright 2003 by ZUMA Movie Stills Library
  2003 - Bob Hope

  Den amerikanske entertainer og skuespiller Bob Hope døde, 100 år gammel. Bob Hope havde en stor komiker-karriere på film, i radio og tv. Han var berømt for sine kvikke bemærkninger og skarpe timing.

 • Herluf Bidstrup
  1953 - Koreakrigen

  Nord- og Sydkorea indgik våbenhvile. Våbenhvilen blev dog aldrig fulgt op af en formel fredsslutning, og forholdet mellem Nord- og Sydkorea forblev spændt. I alt kom krigen til at koste ca. 3 mio. menneskeliv, hvoraf en meget stor del var civile.

 • Gyldendal
  1938 - Jenny Kammersgaard

  Den danske svømmer Jenny Kammersgaard svømmede fra Gedser til Warnemünde på 40 timer og 30 min, hvilket blev betragtet som verdensrekord for svømmet distance i havvand. Jenny Kammersgaard svømmede endvidere over Den Engelske Kanal i 1950 og 1951.

 • 1911 - Henry Grünbaum

  Den danske politiker og økonom Henry Grünbaum blev født. Han stod som finansminister bl.a. bag indførelsen af moms i 1967. Grünbaum døde i 2006.

 • Gyldendal
  1844 - John Dalton

  Den britiske videnskabsmand John Dalton døde i en alder af 78 år. Hans vigtigste bidrag til videnskaben var en kemisk atomteori. Dalton, der ikke havde nogen universitetsuddannelse, blev på sine gamle dage anset som en af Englands største videnskabsmænd.

 • 1830 - Julirevolutionen

  Den franske konge Karl 10. erklærede Paris i undtagelsestilstand og lod tropper besætte strategiske punkter. Efter "tre gloriøse dage" var den svage garnison besejret, hvorpå Karl flygtede, og kongedømme under bourbonerne blev afskaffet.

 • 1794 - Maximilien de Robespierre

  Den franske politiker Robespierre, der stod i spidsen for Rædselsherredømmet under Den Franske Revolution, blev styrtet; Rædselsherredømmet, hvorunder ca. 17.000 mennesker var blevet henrettet, ophørte hermed. Robespierre blev guillotineret dagen efter.

 • 1786 - Den Store Landbokommission

  Den Store Landbokommission blev nedsat til undersøgelse af og fremsættelse af ændringsforslag til fæstebøndernes og godsejernes indbyrdes forhold. Kommissionen virkede formelt frem til 1816.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Obamacare

Affordable Care Act, også kaldt Obamacare, er en amerikansk lov, vedtaget og underskrevet af præsident Barack Obama i 2010. Lovens formål er at garantere alle amerikanere sygesikring og samtidig bringe udgifterne til sundhed i det amerikanske samfund under kontrol. Ved lovens vedtagelse var 35-40 mio. amerikanere uden en sundhedsforsikring.

"Obamacare" udvider en række offentlige forsikringsordninger – først og fremmest Medicaid – men er ellers primært baseret på private forsikringsordninger. Hovedprincipperne i det store lovkompleks er, at forsikringsselskaber ikke kan diskriminere eller afvise kunder, eksempelvis på grund af kroniske lidelser. Ligeledes forbyder loven dem at lægge et årligt loft eller et "livstidsloft" på ydelser. Til gengæld pålægges alle amerikanere at have en sundhedsforsikring, enten gennem deres arbejdsgiver eller tegnet privat. Der findes nogle få undtagelser, blandt andet for visse religiøse sekter.

Loven er politisk kontroversiel. Der har været mange republikanske lovforslag i Repræsentanternes Hus om dens afskaffelse – også før dens centrale dele var trådt i kraft.