Dagen i dag 20. februar 2017Se alle dagen i dag

 • 2010Alexander Haig
 • 2007Carl-Henning Pede...
 • 2005Hunter S. Thompson
 • 1962rumfart
 • 1925Robert Altman
 • 1909futurisme
 • 1886Peter Freuchen
 • 1865Bondevennerne
 • 1513Hans
 • 2010 - Alexander Haig

  Den amerikanske politiker og officer Alexander Haig døde, 85 år gammel. I løbet af sin karriere var han bl.a. udenrigsminister Kissingers militære rådgiver, NATOs øverstkommanderende i Europa og udenrigsminister under præsident Reagan.

 • Polfoto/Bent Tilsted
  2007 - Carl-Henning Pedersen

  Den danske maler Carl-Henning Pedersen døde. Han blev 93 år gammel. Med poetisk og fabulerende farveglæde har han skildret et fantasifuldt univers med sol, stjerner, slotte og fabelvæsner.

 • 2005 - Hunter S. Thompson

  Den amerikanske forfatter og journalist Hunter S. Thompson, skaberen af den såkaldte gonzo-journalistik, døde, 67 år gammel.

 • Gyldendal
  1962 - rumfart

  Astronauten John Glenn var den første amerikaner, der blev sendt i kredsløb om Jorden. Det første menneske i rummet var russeren Jurij Gagarin, der i april 1961 gennemførte et enkelt kredsløb om Jorden. Første kvinde i rummet var russeren Valentina Teresjkova i juni 1963.

 • Polfoto/AP
  1925 - Robert Altman

  Den amerikanske filminstruktør Robert Altman blev født. Hans gennembrud var krigssatiren MASH. Siden lavede han bl.a. hollywoodsatiren The Player og Short Cuts. Altman døde i 2006.

 • Bonniers Fackboksredaktion
  1909 - futurisme

  Futurismens manifest blev publiceret i den franske avis Le Figaro. Kunstretningen blev lanceret af den italienske digter F.T. Marinetti og mente, at det var kunstens opgave at forkaste traditioner og dyrke det moderne liv, dets fart og bevægelse.

 • 1886 - Peter Freuchen

  Den danske polarforsker og forfatter Peter Freuchen blev født. Han rejste i Grønland, bl.a. med Knud Rasmussen, og i Canadas arktiske egne. Freuchen var med til at grundlægge Eventyrernes Klub. Han døde i 1957.

 • 1865 - Bondevennerne

  Den norske politiske organisation Bondevennerne blev stiftet. Den vandt betydelig udbredelse og var en af forudsætningerne for den senere organisering af Venstre i Norge.

 • Statsarchiv, Weimar
  1513 - Hans

  Hans, konge af Danmark, Norge og Sverige, døde. Han blev 58 år gammel. Regeringsperioden var præget af krige med Ditmarsken og hansestæderne samt oprør i Sverige, der løsrev sig fra unionen.

Aktuel baggrundsviden

Modstandsbevægelse. En af sabotageorganisationen BOPAs grupper, fotograferet efter den tyske kapitulation. I krigens sidste uger blev også sabotørerne indrulleret i undergrundshæren. Gruppen er udrustet med den danske hærs stålhjelme og bevæbnet med svenske Husquarna-maskinpistoler samt nedkastede amerikanske halvautomatiske karabiner. Det var først i krigens sidste dage, at civile modstandsgrupper som BOPA fik udleveret sådanne moderne våben.

Modstandsbevægelse. En af sabotageorganisationen BOPAs grupper, fotograferet efter den tyske kapitulation. I krigens sidste uger blev også sabotørerne indrulleret i undergrundshæren. Gruppen er udrustet med den danske hærs stålhjelme og bevæbnet med svenske Husquarna-maskinpistoler samt nedkastede amerikanske halvautomatiske karabiner. Det var først i krigens sidste dage, at civile modstandsgrupper som BOPA fik udleveret sådanne moderne våben.

Dagens artikel: Modstandsbevægelse

Den danske læge og kræftforsker Jørgen Kieler er netop død, 97 år gammel. Under den tyske besættelse af Danmark var han aktiv modstandsmand og blev dødsdømt i foråret 1944. Straffen ændredes til koncentrationslejrophold, der varede til kort før befrielsen i maj 1945.

Under 2. Verdenskrig opstod modstandsbevægelser overalt i de af Tyskland og Italien besatte lande. Modstandskampen havde såvel en politisk side som en militær.

Til det politiske arbejde hørte opretholdelsen af illegale organisationer og forbudte politiske partier, hemmelig mødevirksomhed, udgivelse af illegale blade og bøger, demonstrationer og strejker. Til det militære arbejde hørte sabotage, oprettelse af en underjordisk hær, partisanvirksomhed, fremskaffelse af våben og sprængstof, efterretningsvirksomhed, likvidering af stikkere og forrædere samt oprettelse af transport- og flugtruter.

I Danmark gennemførtes under besættelsen ca. 4300 store og små sabotageaktioner, hvoraf ca. 1500 var rettet mod jernbaneanlæg.

Læs mere om modstandsbevægelsen.