Dagen i dag 14. januar 2017Se alle dagen i dag

 • 2005Huygens
 • 1993Tamilsagen
 • 1972Frederik 9.
 • 1972Margrethe 2.
 • 1957Humphrey Bogart
 • 1954Marilyn Monroe
 • 1908Holger Drachmann
 • 1814Kielerfreden
 • 1766Frederik 5.
 • 1516Herluf Trolle
 • NASA
  2005 - Huygens

  Den europæiske rumsonde Huygens nåede sit mål, Saturns største måne, Titan. Mange data er blevet sendt tilbage til Jorden til analyse, bl.a. billedoptagelser af månens atmosfære og overflade.

 • Polfoto/Thomas Wilman
  1993 - Tamilsagen

  Regeringen Schlüter trådte tilbage, efter at en undersøgelseskommission havde konkluderet, at der var givet urigtige og misvisende oplysninger i Folketinget i forbindelse med regeringens nedprioritering af ansøgninger fra tamiler om familiesammenføring.

 • Gyldendal
  1972 - Frederik 9.

  Frederik 9., konge af Danmark fra 1947, døde. Han blev 72 år gammel. I hans regeringstid ændredes Tronfølgeloven, så hans ældste datter, prinsesse Margrethe, kunne efterfølge ham.

 • Polfoto/Erik Petersen
  1972 - Margrethe 2.

  Danmark fik ny regent, idet prinsesse Margrethe efterfulgte sin far, Frederik 9.

 • Warner Bros/Venligst udlånt af DFI/Billed- og Plakatarkivet
  1957 - Humphrey Bogart

  Den amerikanske skuespiller Humphrey Bogart døde, 57 år gammel. Han huskes bl.a. for filmene The Maltese Falcon (Ridderfalken), African Queen (Afrikas dronning) og Casablanca.

 • Polfoto/AP
  1954 - Marilyn Monroe

  Marilyn Monroe og Joe DiMaggio blev gift. Begge blev store stjerner inden for deres felt, hun som skuespiller, han som professionel baseballspiller. Ægteskabet varede mindre end ti måneder.

 • 1908 - Holger Drachmann

  Den danske digter Holger Drachmann døde, 61 år gammel. Drachmann skrev bøger, teaterstykker og journalistik, han malede, og han illustrerede sine egne bøger. Han skrev bl.a. midsommervisen "Vi elsker vort Land".

 • 1814 - Kielerfreden

  I Kiel blev der indgået fredsaftale efter Englænderkrigene. Danmark afstod Norge til Sverige og tildeltes i stedet områder i Nordtyskland. Til Storbritannien afstod Danmark Helgoland.

 • Søren Kuhn
  1766 - Frederik 5.

  Frederik 5., konge af Danmark og Norge fra 1746, døde. Han blev 42 år gammel. I hans regeringstid opførtes bl.a. Frederiksstaden i København.

 • 1516 - Herluf Trolle

  Den danske rigsråd og admiral Herluf Trolle blev født. Dagen fejres endnu på Herlufsholm Skole, som han stiftede sammen med sin hustru Birgitte Gøye kort før sin død i 1565.

Aktuel baggrundsviden

Stormfloden 13.11.1872, da Rødby Fjord og Nakskov Fjord nåede sammen.

Stormfloden 13.11.1872, da Rødby Fjord og Nakskov Fjord nåede sammen.

Tema: Vindstuvning og stormflod

Vindstuvning er den vigtigste årsag til forhøjet vandstand i de danske farvande.

Under kraftige vindpåvirkninger kan der opstå store vandstandsforskelle mellem Kattegat og den vestlige del af Østersøen (±0,8 m) pga. vindens sammenpresning af vandmasserne, såkaldt vindstuvning.

Vindstuvning dannes, når vinden har blæst kraftigt i en længere periode, således at vandet bliver presset sammen i et geografisk afgrænset område. Dette vil umiddelbart medføre en højere vandstand inde ved kysten, men det kan også efterfølgende skabe problemer langt fra vindstuvningsområdet.

I forbindelse med kraftige storme kan vandstanden stige betydeligt over normalniveauet, og dette kaldes stormflod. Stormflod optræder både ved Vesterhavskysten og i de indre danske farvande, men af forskellige årsager. Stormflod i Vadehavet optræder jævnligt i forbindelse med storme fra vest og nord, som stuver vandet op mod kysten. Dette skete fx i forbindelse med orkanen i december måned i 1999, hvor vandstanden i Ribe blev målt til 5,5 m over det normale niveau.

En voldsom stormflod opstod i de indre danske farvande i november 1872 efter en periode med særdeles kraftig nordøstenvind, som medførte, at store vandmængder blev blæst ud af Østersøen. Den relativt lavvandede forbindelse til Nordsøen igennem Storebælt, Øresund og Lillebælt betyder, at der kun er en begrænset plads til det udstrømmende vand, og i en sådan situation kan vandstanden i de sydlige indre danske farvande stige meget på kort tid.

I 1872 blæste det i tre dage med op til 32 m per sekund med en vandstandsstigning på 2-2,5 m til følge, og de lavtliggende områder i det sydlige Danmark blev voldsomt oversvømmet. Der findes mange historiske beretninger og vandstandsmærker fra stormfloden i bl.a. Køge, på de Sydfynske Øer, i Lillebælt, på Falster og på Lolland.

Læs om vindens indflydelse på havet i Naturen i Danmark.