Dagen i dag 30. august 2016Se alle dagen i dag

 • 1991Aserbajdsjan
 • 1991Jean Tinguely
 • 1889Bodil Ipsen
 • 1871Ernest Rutherford
 • 1862Bull Run
 • 1748Jacques-Louis David
 • 1721Freden i Nystad
 • 1991 - Aserbajdsjan

  Aserbajdsjan erklærede sig som uafhængig stat. Landet havde været en sovjetrepublik siden 1920. Aserbajdsjan er en demokratisk republik, der tillægger præsidenten stor magt.

 • Jean Tinguely/AKG/Roche
  1991 - Jean Tinguely

  Den schweiziske billedhugger Jean Tinguely døde, 66 år gammel. Han er især kendt for sine abstrakte, maskinlignende installationer og bevægelige skulpturer.

 • Gyldendal
  1889 - Bodil Ipsen

  Den danske skuespiller Bodil Ipsen blev født. Hun blev en af sin tids største skuespillerinder. Hun arbejdede ofte sammen med Poul Reumert, fx i Strindbergs Dødedansen. Også som scene- og filminstruktør var hun talentfuld, bl.a. med den stilfornyende Mordets melodi. Bodil Ipsen døde i 1964.

 • AIP Emilio Sergé Visual Archives
  1871 - Ernest Rutherford

  Den newzealandsk-britiske fysiker Ernest Rutherford blev født. Rutherford viste, at der findes tre slags radioaktiv stråling, alfa-, beta- og gammastråling. Han fandt også, at atomets masse er koncentreret i en meget lille kerne. Han fik nobelprisen i 1908 og døde i 1937.

 • Library of Congress
  1862 - Bull Run

  I det andet slag ved Bull Run i Virginia under Den Amerikanske Borgerkrig besejrede Sydstaterne Nordstaterne og sikrede sig kontrollen over jernbaneknudepunktet Manassas Junction. I sidste ende måtte Sydstaterne dog overgive sig, nemlig i april 1865.

 • 1748 - Jacques-Louis David

  Den franske maler Jacques-Louis David blev født. Han blev nyklassicismens toneangivende kunstner. Han malede bl.a. Horatiernes ed, et fuldstændigt brud med rokokotraditionen, og det store Sabinerindernes rov. Blandt hans elever var Eckersberg. David døde i 1825.

 • 1721 - Freden i Nystad

  Rusland og Sverige sluttede med Freden i Nystad fred efter Store Nordiske Krig. Rusland fik her de baltiske provinser Livland, Estland og Ingermanland samt den østlige del af Karelen. Politisk betød traktaten, at Rusland overtog Sveriges rolle som den dominerende Østersømagt.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 3-14 (e). Billen er blevet indstøbt i rav.

FIGUR 3-14 (e). Billen er blevet indstøbt i rav.

Dagens artikel: Fossiler

Ordet fossil er latinsk og betyder opgravet. Et fossil er rester eller spor af fortidige organismer, der er bevaret i jorden ved naturlige processer. Det kan være skeletmateriale, snegle- og muslingeskaller og gravegange. Tit bruges ordet forstening i stedet, selv om ikke alle fossiler er forstenede.

Normalt vil døde planter og dyr enten blive ædt af ådselædere, orme og insekter, eller de vil rådne ved iltning og andre kemiske processer, så de omdannes og indgår i muldjorden. Men hvis den døde organisme begraves i sedimentet under de rette fysiske og kemiske forhold, kan hele eller dele af organismen blive bevaret som fossil.

Nogle fossiler kan være skabt ved, at de i sig selv ikke kan rådne. Det er f.eks. tilfældet med en muslingeskal af kalk. Det kan også være, at der ikke er andet end en afstøbning tilbage af fossilet. Et typisk eksempel er et søpindsvin af flint. Søpindsvinets kalkskal eksisterer ikke længere, men til gengæld er skallen udfyldt med flint, der så viser et indre aftryk af dyret.

Fossiler kan også være konserveret naturligt, f.eks. når en mammut nedfryses, så kødet bevares, eller når en myg fanges i harpiks, der siden er omdannet til rav.

Læs om fossiler i Naturen i Danmark.