Dagen i dag 5. december 2016Se alle dagen i dag

 • 2013Nelson Mandela
 • 2013storm
 • 1936Transkaukasien
 • 1933forbudstiden
 • 1901Walt Disney
 • 1791Wolfgang Amadeus ...
 • Polfoto/ AP Photo/FIFA via Keystone
  2013 - Nelson Mandela

  Den sydafrikanske politiker Nelson Mandela døde, 95 år gammel. Han var som øverstbefalende for landets største befrielsesbevægelse, ANC, fængslet 1962-90. Han blev i 1994 Sydafrikas første demokratisk valgte præsident.

  wiki.template('Annonce')

 • 2013 - storm

  Stormen Bodil ramte Danmark med vindstød op til 36,6 m/s. Vand blev presset ind i Kattegat med oversvømmelser i bl.a. Frederikssund og Frederiksværk til følge.

  wiki.template('Annonce')

 • 1936 - Transkaukasien

  Den Transkaukasiske Føderation blev opløst. Føderationen indtrådte som republik i Sovjetunionen i 1922, men deltes senere i de tre republikker Aserbajdsjan, Georgien og Armenien.

  wiki.template('Annonce')

 • 1933 - forbudstiden

  Spiritusforbuddet i USA blev ophævet. Fremstilling, salg og transport af spiritus havde været forbudt siden 1920. Det havde resulteret i udbredt lovløshed og modstand mod statens indgreb — den organiserede kriminalitet havde kronede dage.

  wiki.template('Annonce')

 • Venligst udlånt af DFI/Billed- og Plakatarkivet
  1901 - Walt Disney

  Den amerikanske tegner og filmproducent Walter Elias Disney blev født. Han indledte karrieren som tegneserietegner i Kansas City, men det var først i Hollywood med lanceringen af Mickey Mouse, at gennembruddet kom. Disney døde i 1966.

  wiki.template('Annonce')

 • 1791 - Wolfgang Amadeus Mozart

  Den østrigske komponist Wolfgang Amadeus Mozart døde, 35 år gammel. Han regnes for en af musikhistoriens allerstørste begavelser. Til hovedværkerne hører symfonierne nr. 39-41 og operaerne Figaros bryllup og Tryllefløjten.

  wiki.template('Annonce')

Aktuel baggrundsviden

 Taiwan. der ligger ud for Kinas kyst, har en befolkning på ca. 23 mio., primært kinesere.

Taiwan. der ligger ud for Kinas kyst, har en befolkning på ca. 23 mio., primært kinesere.

Dagens artikel: Taiwan

Taiwan er en ø øst for Kina med uafklaret folkeretlig status. Set fra Kinas synspunkt er Taiwan en provins i Kina, som blot midlertidigt agerer med en vis selvstændighed, og for at understrege dette synspunkt samarbejder Kina ikke med lande, som anerkender Taiwan som en suveræn nation.

I praksis fungerer Taiwan dog som en selvstændig republik med politisk, kulturelt og økonomisk samarbejde med en lang række lande, herunder ikke mindst Kina.

Efter den kommunistiske magtovertagelse i Kina 1949 etablerede nationalistregeringen under ledelse af Chiang Kai-shek sit hovedkvarter og administrationen på Taiwan. I løbet af 30 år forvandledes Taiwan fra et halvfeudalt landbrugsland til en moderne kapitalistisk højvækstøkonomi.

Læs mere om Taiwan.