Dagen i dag 22. marts 2017Se alle dagen i dag

 • 2013Den Blå Planet
 • 2005Tange Kenzo
 • 1948Andrew Lloyd Webber
 • 1945Hildesheim
 • 1848Martsministeriet
 • 1832Johann Wolfgang G...
 • 1808Peter Willemoes
 • 1808Slaget ved Sjælla...
 • Den Blå Planet
  2013 - Den Blå Planet

  Danmarks Akvarium genåbnede under navnet Den Blå Planet i en ny bygning i Kastrup, placeret ud til Øresund. Akvariet er Nordeuropas største med plads til over 20.000 fisk og havdyr.

 • 2005 - Tange Kenzo

  Den japanske arkitekt Kenzo Tange døde, 91 år gammel. Hans bygninger kendetegnes bl.a. ved foreningen af moderne teknologi og eviggyldige værdier. Blandt hans værker er Hiroshima Fredscenter og City Hall-Komplekset i Tokyo.

 • Polfoto/Finn Frandsen
  1948 - Andrew Lloyd Webber

  Den britiske komponist Andrew Lloyd Webber blev født. Han har skabt adskillige succesrige musicals, bl.a. Jesus Christ Superstar og Cats.

 • 1945 - Hildesheim

  Under 2. Verdenskrig blev den tyske by Hildesheim sønderbombet, og stort set alle levn fra middelalderen blev ødelagt. Efter restaureringer og genopbygninger kan man i dag alligevel fornemme, hvordan byen tog sig ud engang.

 • Frederiksborgmuseet
  1848 - Martsministeriet

  Efter drøftelser af det slesvigske spørgsmål dannedes en ny dansk regering, det såkaldte Martsministerium. I regeringens korte levetid fik den bl.a. ført Danmark i krig, udarbejdet forslaget til Junigrundloven og udstedt love om pressefrihed og almindelig værnepligt.

 • AKG
  1832 - Johann Wolfgang Goethe

  Indbegrebet af Tysklands kultur, Johann Wolfgang Goethe, døde, 82 år gammel. Han var digter, naturforsker og politisk administrator. Hans forfatterskab placerer sig mellem en tro på fornuft og humanitet og en viden om splittelse, dæmoni og smerte.

 • 1808 - Peter Willemoes

  Den danske søofficer og -helt Peter Willemoes faldt i Slaget ved Sjællands Odde, 24 år gammel. Han er begravet i fællesgraven på Odden Kirkegård.

 • 1808 - Slaget ved Sjællands Odde

  Det danske linjeskib Prins Christian Frederik, det eneste operative linjeskib efter tabet af flåden året forinden, tog kampen op mod fem britiske orlogsskibe, men måtte efter tre timer stryge flaget.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 8-41. Artsantal på græssede og ugræssede strandenge i forhold til deres areal.

FIGUR 8-41. Artsantal på græssede og ugræssede strandenge i forhold til deres areal.

Dagens artikel: Græsning

Som en del af Natura 2000-planerne til bevarelse og beskyttelse af naturområder i EU udsættes dyr med henblik på afgræsning af udvalgte arealer. Afgræsning er mange steder en forudsætning for at skabe lysåbne arealer med mange plante- og dyrearter.

Ved græsningen reduceres planternes overjordiske biomasse. Derved hæmmes deres formering, fordi antallet af blomstrende skud formindskes. Og hvor jordbunden er fugtig og blød, rives planternes rødder og jordstængler op og beskadiges. Men afløvningen har også den virkning, at der kommer mere lys ned til jordoverfladen. Derved får frø mulighed for at spire, og cyanobakterier for at vokse og binde luftens kvælstof.

Antallet af plantearter er oftest højere på græssede end på ugræssede strandenge. Det skyldes, at de græssende dyr ved deres adfærd forøger heterogeniteten på strandengen og dermed skaber levemulighed for flere arter. Den ugræssede strandeng er mere homogen.

Læs mere om naturens tilpasninger til græsning i Naturen i Danmark.

Aktive artikler

Dagens mest læste

Ugens mest læste