Dagen i dag 23. juli 2017Se alle dagen i dag

 • 2011Amy Winehouse
 • 2007Zahir Shah
 • 1952Det Europæiske Ku...
 • 1945pengeombytning
 • 1892Haile Selassie
 • 1851P.S. Krøyer
 • 1373Birgitta
 • 2011 - Amy Winehouse

  Den britiske soulsangerinde Amy Winehouse døde, kun 27 år gammel. Med sin store stemme var hun på højde med fortidens største jazz- og soulsangerinder. Privat havde hun problemer med stoffer og alkohol.

 • Polfoto/AFP
  2007 - Zahir Shah

  Zahir Shah, afghansk konge, døde. Han blev 92 år gammel. Zahir Shah blev i 1973 styrtet, men efter Talebanmilitsens fald vendte han i 2002 tilbage til Afghanistan. Han gav dog afkald på kongeværdigheden.

 • Europa-Kommissionen
  1952 - Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab

  Traktaten Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab trådte i kraft. Den var indgået med henblik på at skabe forudsætningerne for en rationel og stabil kul- og stålproduktion ved oprettelse af et fælles marked. Kul- og Stålfællesskabet dannede grundlaget for etableringen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1957.

 • Gyldendal
  1945 - pengeombytning

  Som led i et økonomisk opgør med værnemagere efter besættelsen blev alle danske kronesedler sat ud af kraft. Kontantbeholdninger, bankindeståender, værdipapirbeholdninger m.m. blev opgjort, og kun formuer, der var opstået ad legal vej, kunne der derefter disponeres over i nye sedler.

 • Gyldendal
  1892 - Haile Selassie

  Haile Selassie, kejser af Etiopien 1930-74, blev født. Han moderniserede administrationen og forsøgte at sikre landets selvstændighed. Han blev afsat ved et militærkup og døde i sin husarrest året efter, formodentlig dræbt.

 • Polfoto/Torben Åndahl
  1851 - P.S. Krøyer

  Den danske maler Peder Severin Krøyer blev født i Norge. Han blev et midtpunkt for Skagensmalerne og er især kendt for sine lys- og atmosfærefyldte malerier fra Skagen i den blå time. Blandt hovedværkerne er Hip, hip, hurra! og Sommeraften ved Skagen Sønderstrand. Krøyer døde i 1909.

 • Stig Holsting
  1373 - Birgitta

  Den hellige Birgitta døde i Rom, ca. 70 år gammel. Hendes mange syner og åbenbaringer blev samlet i Revelationes coelestes (Himmelske åbenbaringer). Birgitta grundlagde sin egen klosterorden, Birgittinerordenen.

Aktuel baggrundsviden

Hadrians Mur dannede grænse ikke blot til provinsen Britannia, men også til Romerriget; landområdet th. i billedet lå uden for det daværende imperium. Her ses den velbevarede strækning af murforløbet ved Cawfield, der gik ud fra det lille fort milecastle 42, som antagelig blev opført af legio II augusta.

Hadrians Mur dannede grænse ikke blot til provinsen Britannia, men også til Romerriget; landområdet th. i billedet lå uden for det daværende imperium. Her ses den velbevarede strækning af murforløbet ved Cawfield, der gik ud fra det lille fort milecastle 42, som antagelig blev opført af legio II augusta.

Tema: Limes

Limes er det latinske ord for grænse. I antik landmåling betegner limes den yderste linje i et marksystem, en grænsevej. I bredere betydning blev limes brugt første gang af den romerske historiker Tacitus om Romerrigets nordøstlige grænse, specielt om den strækning, som løb fra Rheinbrohl ved Rhinen til Mainz og derfra tværs gennem det nuværende Tyskland til Eining ved Donau, kaldet Der Obergermanisch-Raetische Limes (Øvregermanske-Raetiske limes). Fra 1.årh. e.Kr. udbyggedes denne grænselinje med en vold og palisader.

Med jævne mellemrum anbragtes mindre kasteller og lidt tilbagetrukket fra grænsen en række legionslejre, fx ved de nuværende byer Nijmegen, Xanten, Neuss, Bonn, Mainz, Strasbourg, Augsburg og Regensburg. Formålet var at forsvare Romerriget mod angreb fra barbarerne og sikre ro til handel og transport ved grænsen til det såkaldte frie Germanien.

Betegnelsen dækkede senere samtlige grænsestrækninger i Romerriget. Således Limes Britannicus (Britiske limes), bl.a. Hadrians Mur, der strakte sig fra Wallsend ved Tyne River ved Newcastle i øst tværs over landet til Solway Firth nær Carlisle i vest; en strækning på i alt 118 km. Befæstningen var bemandet med hjælpetropper; det antages, at der har været 11.000-12.000 mand. Muren udgjorde nordgrænsen for provinsen og hermed for Romerriget.

I 1987 blev Hadrians Mur optaget på UNESCO-konventionens Verdensarvliste fulgt i 2005 af Der Obergermanisch-Raetische Limes.

Læs mere om limes og Hadrians Mur.