Dagen i dag 21. august 2017Se alle dagen i dag

 • 2016Tycho Brahes-dage
 • 1968Tjekkoslovakiet
 • 1959Hawaii
 • 1943Henrik Pontoppidan
 • 1915Raquel Rastenni
 • 1805August Bournonville
 • 2016 - Tycho Brahes-dage

  Det danske herrelandshold i håndbold vandt den første OL-medalje nogensinde, endda af guld, da de slog Frankrig i finalen i Rio.

 • 1968 - Tjekkoslovakiet

  Tjekkoslovakiet blev invaderet af Warszawapagten. Det betød en ende på Pragforåret, den reformproces, der siden januar havde fundet sted i landet.

 • PhotoDisc
  1959 - Hawaii

  Hawaii blev USA's 50. (og den senest tilkomne) stat. Hawaii er en øgruppe, der udgør toppen af en 3000 km lang undersøisk vulkankæde. På øerne findes en række store militærbaser, bl.a. Pearl Harbor.

 • Gyldendal
  1943 - Henrik Pontoppidan

  Den danske forfatter Henrik Pontoppidan døde, 86 år gammel. Pontoppidan er internationalt anerkendt som det store forbillede for den realistiske roman. Blandt hans værker er Det forjættede land og Lykke-Per. Pontoppidan modtog nobelprisen i 1917 (delt med Karl Gjellerup).

 • 1915 - Raquel Rastenni

  Den danske sangerinde Raquel Rastenni blev født. Hun var tilknyttet Kai Ewans' orkester, men måtte som jøde flygte til Sverige i 1943. Efter krigen blev hun den første i Danmark, der solgte over 1 mio. album. Raquel Rastenni døde i 1998.

 • 1805 - August Bournonville

  Den danske danser, koreograf og balletmester August Bournonville blev født. Han var fra 1830 balletmester ved Den Kongelige Ballet. Her skabte han ca. 50 romantiske og nationale balletter, bl.a. Sylfiden, Napoli og Et Folkesagn. Bournonville døde i 1879.

Aktuel baggrundsviden

 Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Tema: Saxo

Saxo, med tilnavnet Grammaticus, var en dansk historieskriver. Han blev født ca. 1160 og døde efter 1208. Han er forfatter til Gesta Danorum (latin 'Danernes bedrifter'), det berømteste litteraturværk fra dansk middelalder, skrevet på klassisk latin.

Saxo var sandsynligvis gejstlig, men ikke munk. Hans far og farfar havde tjent i kongens hird og tilhørte dermed krigeradelen, men selv fik han en grundig boglig uddannelse. Før ca. 1190 ansatte ærkebiskop Absalon ham som sekretær ved ærkebispehoffet i Lund med den opgave at skrive Danmarks historie.

Første halvdel af Gesta Danorum er fyldt med, hvad Saxo kunne samle om det hedenske Nordens guder og helte. Saxo tolker guderne som mennesker med visse overnaturlige evner og fletter dem ind i den kronologisk fremadskridende fortælling; alt, hvad der kan gøres dansk, bliver dansk. Blandt Saxos kendteste figurer er den jyske kongesøn Amled, Uffe hin Spage, det tragiske elskerpar Hagbard og Signe og kong Frode Fredegod.

I anden halvdel af værket når kristendommen til Danmark, og Saxo skildrer, hvordan danskerne lidt efter lidt bliver omvendt. Blandt Saxos helte i denne del af værket er Knud 2. den Store med sit vidtstrakte vikingekongedømme og Valdemar 1. den Store.

Danmarkshistorien i den periode kan ikke skrives uden brug af Saxo. Til en række begivenheder er han vor eneste kilde, men det er ikke uden problemer at bygge på Saxo alene. Dels beherskes fremstillingen af tendens og formål - man skulle lære af historien, også hvis det var nødvendigt at digte - dels kunne historien bruges som politisk propaganda.

Siden Anders Sørensen Vedels oversættelse fra 1575 har det været følt som en national opgave at gøre Saxo tilgængelig på dansk.

Læs også om Saxo i Danmarkshistorien og i Dansk Biografisk Leksikon.