Dagen i dag 28. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 312Milviske Bro
 • 2010Jonathan Motzfeldt
 • 1962Cubakrisen
 • 1955Bill Gates
 • 1918Tjekkoslovakiet
 • 1886Frihedsgudinden
 • 1704John Locke
 • 1690Peter Wessel Tord...
 • 1412Margrete 1
 • 312 - Milviske Bro

  I et slag ved den Milviske Bro umiddelbart nord for Rom besejrede Flavius Valerius Constantinus, den senere Konstantin 1. den Store, rivalen kejser Maxentius. Begivenheden blev senere fejret som kristendommens sejr over hedenskabet.

 • 2010 - Jonathan Motzfeldt

  Den grønlandske politiker og præst Jonathan Motzfeldt døde, 72 år gammel. Han var formand for Siumut 1977-87 og 1998-2001 og en ledende kraft i gennemførelsen af landsstyret.

 • Gyldendal
  1962 - Cubakrisen

  En forestående atomkrig mellem USA og Sovjetunionen blev afværget. Sovjetiske fragtskibe på vej til Cuba vendte om, og Khrusjtjov indvilligede i at fjerne raketterne mod en amerikansk garanti om ikke at invadere Cuba.

 • 1955 - Bill Gates

  Den amerikanske forretningsmand Bill Gates blev født. Gates var i 1975 medstifter af Microsoft, som han ledede indtil 2000. Han har siden begyndelsen af 1980'erne formået at holde førerpositionen i pc-industrien, og Gates er blandt verdens rigeste.

 • 1918 - Tjekkoslovakiet

  Tjekkoslovakiet blev udråbt som selvstændig stat. Den var opstået af tidligere områder af Det Østrig-ungarske Kejserrige. Staten og dens grænser anerkendtes officielt ved fredsslutningerne i Versailles 1919 og i Trianon 1920.

 • Digital Stock/Corbis Images
  1886 - Frihedsgudinden

  Frihedsgudinden ved indsejlingen til New Yorks havn blev officielt indviet. Den 46 m høje og 200 t tunge dame er tegnet af den franske billedhugger Frédéric Auguste Bartholdi. Statuen var en gave fra Frankrig til USA.

 • 1704 - John Locke

  Den engelske filosof John Locke døde, 72 år gammel. Hans vigtigste værker er An Essay Concerning Human Understanding og Two Treatises of Government. Tankerne i sidstnævnte præger endnu i dag opfattelsen af begreber som frihed, ejendomsret og liberalisme.

 • Frederiksborgmuseet
  1690 - Peter Wessel Tordenskiold

  Den dansk-norske søhelt Peter Wessel blev født i Trondheim. Han blev allerede under Store Nordiske Krig udnævnt til underløjtnant, og med sin ofte kontroversielle optræden spillede han siden en stor rolle til søs i krigen mod svenskerne. Tordenskiold, som han hed efter at være blevet adlet, døde i 1720.

 • Gyldendal
  1412 - Margrete 1

  Den dansk-norsk-svenske regent Margrete 1. døde i Flensborg, 59 år gammel. Hun betragtes som en af de betydeligste regenter i Danmarks middelalder og forbindes især med dannelsen af Kalmarunionen mellem Danmark, Norge og Sverige, hvor rigerne havde fælles regent.

Aktuel baggrundsviden

Møde i Bogstaveligheden, 1. marts 1882, hvor J.P. Jacobsen oplæser novellen Pesten i Bergamo efter sit manuskript. Erik Henningsen tegnede i 1910 denne situation fra det toneangivende kunstneriske miljø i København, hvor man andægtigt lytter til digterens lidenskabelige prosa, et skriftsprog, som indtager rummet. Siddende fra venstre: Erik Skram, Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann. Stående fra venstre: F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding, Michael Ancher.

Møde i Bogstaveligheden, 1. marts 1882, hvor J.P. Jacobsen oplæser novellen Pesten i Bergamo efter sit manuskript. Erik Henningsen tegnede i 1910 denne situation fra det toneangivende kunstneriske miljø i København, hvor man andægtigt lytter til digterens lidenskabelige prosa, et skriftsprog, som indtager rummet. Siddende fra venstre: Erik Skram, Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann. Stående fra venstre: F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding, Michael Ancher.

Tema: Naturalisme

Naturalisme er filosofisk set det synspunkt, at alt i verden kan reduceres til de genstande og fænomener, som naturvidenskaben beskæftiger sig med. Der skelnes skarpt imellem naturalisme og realisme, idet realisme er udtryk for den opfattelse, at der eksisterer noget uafhængigt af bevidstheden, hvorimod naturalisme er en bestemt opfattelse af karakteren af det eksisterende. Den tankemæssige basis for naturalismen var især den nye naturhistoriske videnskab (Charles Darwin) og lignende tendenser i socialvidenskaberne (Herbert Spencer), psykologien mv.

Inden for billedkunsten anvendes naturalisme om alle bestræbelser på at gengive omverdenen så nøjagtigt og objektivt som muligt. Den var nært forbundet med udviklingen af friluftsmaleriet, i England med bl.a. John Constable og i Frankrig med Gustave Courbet, Barbizon-skolen og impressionisterne. Retningen bredte sig til bl.a. Danmark, hvor den blev 1880'ernes hovedtendens, repræsenteret af bl.a. Laurits Tuxen og P.S. Krøyer.

Inden for litteraturen opstår naturalismen som en begrænset, men profileret del af realismen. Inden for det moderne gennembrud i Norden, som Georg Brandes formidlede, kan som afgjorte naturalister nævnes J.P. Jacobsen, der også oversatte Darwin, endvidere Herman Bang og Amalie Skram som forfattere af kunstnerisk meget forskellige, men lige magtfulde, pessimistiske og medlidenhedsvækkende menneskeskildringer, desuden August Strindberg med en omfattende fortællings-, reportage- og dramaproduktion i 1880'erne.

Naturalismen har også præget teatret afgørende. Ud fra Denis Diderot og G.E. Lessing talte Knud Lyne Rahbek om Naturalismus og om at spille, som var der en mur mellem scene og sal. I 1870'erne gennemførte den tyske teatertrup Meiningerne en radikal autenticitet i det sceniske udstyr, som blev forbillede for den egentlige naturalisme, der med Émile Zola som teoretiker realiserede den videnskabeligt gennemførte virkelighedsgengivelse. André Antoines Théâtre Libre i Paris fra 1887 blev et knudepunkt med dets repertoire af bl.a. Henrik Ibsen, August Strindberg og Gerhart Hauptmann.

Læs også om naturalisme i Gyldendals Teaterleksikon.