Dagen i dag 28. juli 2016Se alle dagen i dag

 • 2005IRA
 • 1976Tangshan
 • 1968Otto Hahn
 • 1866Danmarks Riges Gr...
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1750Johann Sebastian ...
 • 1741Antonio Vivaldi
 • 1261Lohede
 • Polfoto/Charlie Collins
  2005 - IRA

  IRA meddelte i en erklæring, at den afsluttede sin væbnede kamp. I erklæringen blev alle organisationens medlemmer påbudt at nedlægge våbnene og udelukkende bidrage til politiske formål med fredelige midler.

 • 1976 - Tangshan

  Den kinesiske by Tangshan, der ligger ca. 200 km øst for Beijing, blev ødelagt ved et af de mest ødelæggende jordskælv i nyere tid. Med et officielt dødstal på over 242000 krævede det flere dødsfald end noget andet jordskælv i 1900-tallet.

 • 1968 - Otto Hahn

  Den tyske fysiske kemiker Otto Hahn døde, 89 år gammel. Hahn undersøgte radioaktive stoffers kemiske egenskaber og opdagede urans spaltning. Opdagelsen førte i 1945 til atombomben over Hiroshima. Hahn selv var modstander af kernevåben.

 • Rigsarkivet
  1866 - Danmarks Riges Grundlov

  Der blev stadfæstet en revision af Grundloven. Revisionen førte til en indskrænkning af valgretten til Landstinget og dermed til uløselige konflikter med det demokratisk valgte Folketing

 • Gyldendal/Musée Carnavalet, Paris
  1794 - Maximilien de Robespierre

  En af Den Franske Revolutions markante skikkelser og leder af Rædselsherredømmet, Maximilien de Robespierre, blev henrettet i guillotinen. Han var tilhænger af Rousseaus idéer om folkesuverænitet og samfundskontrakt og støttede sig til Paris' småborgere, hvis interesser han vha. terror søgte at fremme.

 • AKG
  1750 - Johann Sebastian Bach

  Den tyske komponist Johann Sebastian Bach døde, 65 år gammel. Han betragtes i dag som en af de betydeligste skikkelser i musikhistorien. Bachs helt ekstraordinære begavelse kommer til udtryk i værker som Das wohltemperierte Klavier og Die Kunst der Fuge.

 • Gyldendal
  1741 - Antonio Vivaldi

  Den italienske komponist Antonio Vivaldi døde, 63 år gammel. Han er en af baroktidens fremtrædende skikkelser og især kendt for værket De Fire Årstider, der dog ikke er typisk for Vivaldis produktion.

 • Gyldendal
  1261 - Lohede

  Ved Lohede syd for Slesvig by og Dannevirke led den danske hær et fuldstændigt nederlag til den sønderjyske hertug Erik 1. Abelsen og de holstenske grever. Både dronning Margrete Sambiria og den unge kong Erik 5. Klipping faldt i holstensk fangenskab.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Diderich Buxtehude

Diderich Buxtehude. Maleri af Johannes Voorhout, 1674. Buxtehude ses forrest med nodepapiret.

Diderich Buxtehude. Maleri af Johannes Voorhout, 1674. Buxtehude ses forrest med nodepapiret.

Hvor den danske komponist Diderich Buxtehude er født, vides ikke. Fra 1642 var hans far, Johan Buxtehude, organist ved Sankt Olai Kirke i Helsingør, og det må antages, at Diderich Buxtehude har fået den første musikundervisning af sin far. Som 20-årig blev han organist ved Sankta Mariæ Kyrka i Helsingborg. I 1660 tiltrådte han embedet som organist ved Sankt Mariæ Kirke i Helsingør, hvor han blev i otte år. Fra denne tid stammer Buxtehudes første kendte værker. I 1667 blev han kaldet til at beklæde organistembedet ved Mariakirken i Lübeck, et af Europas betydeligste, som han tiltrådte året efter og bevarede til sin død.

Diderich Buxtehudes kompositioner omfatter bl.a. omkring 90 orgelværker. De fleste af de såkaldte frie orgelværker er skrevet i toccataformen, hvor særlig præludiumsdelene giver et indtryk af Buxtehudes eminente improvisationskunst, som kaldte mange organister til Lübeck, bl.a. Johann Sebastian Bach. Genopdagelsen af Diderich Buxtehude efter en glemsel på næsten 150 år medførte en omvurdering af hans historiske betydning. Mens man før i tiden betragtede ham som en forgænger for Johann Sebastian Bach, har han nu fået sin egen alsidige profil og opfattes som en af 1600-tallets vigtigste komponister.

Læs mere om Diderich Buxtehude.