Dagen i dag 21. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 2013Rune T. Kidde
 • 1993Burundi
 • 1984François Truffaut
 • 1960Kampagnen mod Ato...
 • 1944Aachen
 • 1885attentat
 • 1805Horatio Nelson
 • 1805Slaget ved Trafalgar
 • 1772Samuel Taylor Col...
 • 2013 - Rune T. Kidde

  Den danske tegner og forfatter Rune T. Kidde døde, 56 år gammel. Hans tegnestil var særpræget og løs, fx i Litterærlige klassikere og Eventyr evergreens. Kidde mistede synet i 1990, men leverede fortsat tekster til andre og arbejdede med radio, teater og romaner.

 • Polfoto/Marco Longari
  1993 - Burundi

  Burundis præsident Melchior Ndadaye blev dræbt ved et mislykket militærkup. Efter drabet skyllede en bølge af etnisk vold hen over landet. Burundis historie har været stærkt præget af konflikten mellem de to etniske grupper hutu og tutsi.

 • Polfoto/Morten Langkilde
  1984 - François Truffaut

  Den franske filminstruktør François Truffaut døde, 52 år gammel. Han var hovedrepræsentant for den ny bølge i fransk film, og blandt hans hovedværker er Ung flugt og Jules og Jim.

 • 1960 - Kampagnen mod Atomvåben

  800 unge mennesker i Kampagnen mod Atomvåben indledte deres protestmarch fra Holbæk mod København. Bevægelsen var inspireret af britiske Campaign for Nuclear Disarmament.

 • 1944 - Aachen

  Efter massive luftbombardementer blev Aachen, som den første større tyske by, besat af amerikanske tropper under 2. Verdenskrig. Aachen var i middelalderen Frankerrigets hovedby.

 • Illustreret Tidende, 1885.
  1885 - attentat

  Konseilspræsident J.B.S. Estrup blev udsat for et revolverattentat uden for sin bolig i København. Han slap dog uskadt takket være en solid frakkeknap. Attentatmanden var en 19-årig typograf, Julius Rasmussen, der ønskede at få gjort en ende på den udemokratiske regering.

 • 1805 - Horatio Nelson

  Den britiske admiral Horatio Nelson døde, 47 år gammel, efter at være blevet såret under søslaget ved Kap Trafalgar. Her forhindrede han, at de franske og spanske Atlanterhavsflåder kunne invadere England. Nelson var en fremragende taktiker og anses for Englands største søhelt.

 • 1805 - Slaget ved Trafalgar

  Syd for Cádiz i Spanien vandt en talmæssigt underlegen britisk flåde over en kombineret fransk-spansk flåde. Den britiske sejr betød, at Storbritannien under resten af Napoleonskrigene havde herredømmet til søs. En plads i London har navn efter det berømte slag.

 • 1772 - Samuel Taylor Coleridge

  Den britiske digter og kritiker Samuel Taylor Coleridge blev født. Han blev en af den engelske romantiks betydeligste digtere. Han udgav bl.a. Lyrical Ballads og Biographia Literaria og fik stor indflydelse på 1800-tallets digtning gennem sin litteraturteori. Coleridge døde i 1834.

Aktuel baggrundsviden

 Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Baltisk rav med indesluttede plantedele.

Tema: Rav

Rav er hærdnet, fossil harpiks fra nåleskove, der voksede for 55-35 millioner år siden (i Eocæn).

Harpiks er et klæbrigt materiale, som udsvedes ved heling af sår eller ved saftstigning om foråret hos forskellige arter af løvtræer og nåletræer. Omdannelsen til rav er en meget langsom proces, som endda kan vare millioner år, og som forudsætter indlejring i sedimenter under iltfattige forhold.

Dansk rav tilhører en særlig type, det baltiske rav. Man mener, at det stammer fra en uddød art af nåletræer, Pinites succinifer, som udskilte særlig meget harpiks. Træerne voksede i det nuværende Østersøområde og Rusland. Ravets transport til Danmark tog sin begyndelse, da harpiksen fra „ravskovene“ blev aflejret på lavt vand nær kysten. Harpiksen kan være ført derud med floder, som løb gennem ravskovene, eller også har havet oversvømmet skovene og udvasket den hærdnede harpiks, kopal, fra skovbunden.

Ravet indeholder ofte rester af dyr og planter, som levede i ravskovene, og som blev fanget i den klæbrige harpiks. Langt det hyppigste er insekter, men også edderkopper og planterester er ret almindelige. Rav er ofte uklar og skyet pga. luftblærer; klar rav er helt gennemsigtig uden slørede partier. Farven varierer normalt fra vandklar gullig til rødligbrun, men rav kan være hvidlig og i sjældne tilfælde grøn eller blå.

Som andre materialer med begrænset forekomst (fx flint, metal) blev rav gennem hele oldtiden distribueret vidt omkring i Europa.

Læs mere om rav i Naturen i Danmark og i leksikon.

Eller læs om ofre af rav og flint i Danmarks Oldtid.