Dagen i dag 29. oktober 2016Se alle dagen i dag

 • 1956Suezkrisen
 • 1929Børskrakket 1929
 • 1922Marchen mod Rom
 • 1911Joseph Pulitzer
 • 1910A.J. Ayer
 • 1897Joseph Goebbels
 • 1879Franz von Papen
 • 1658Slaget i Øresund
 • 1618Walter Raleigh
 • 1956 - Suezkrisen

  Israel invaderede Sinaihalvøen, hvorpå britiske og franske faldskærmstropper landsattes omkring Suezkanalen. De tre stater var årene forinden blevet provokeret af Egyptens politik. Krisen blev afsluttet gennem FN af USA og Sovjetunionen i fællesskab.

 • Gyldendal
  1929 - Børskrakket 1929

  På den sorte tirsdag kulminerede panikken på børsen i New York. I løbet af dagen blev der solgt over 16 mio. aktier til stærkt faldende kurser; i tiden derefter faldt verdensmarkedspriserne på råvarer, og arbejdsløsheden begyndte at stige.

 • Gyldendal
  1922 - Marchen mod Rom

  Ved de ca. 25.000 sortskjorters indtagelse af Rom pegede den italienske konge Vittorio Emanuele 3. på Benito Mussolini som ny regeringsleder. Pga. regeringens og kongens ubeslutsomhed og en splittet venstrefløj havde fascisterne kun mødt ringe modstand ved deres magtdemonstration.

 • Brown brothers
  1911 - Joseph Pulitzer

  Den amerikanske redaktør og bladudgiver Joseph Pulitzer døde, 64 år gammel. Han udviklede sensationsjournalistikken i sine aviser, hvortil han også førte nye emner som sport og mode. Pulitzerprisen skyldes en testamentarisk gave fra Pulitzer.

 • 1910 - A.J. Ayer

  Den britiske filosof Alfred Jules Ayer blev født. Han har formuleret den emotivistiske moralteori: Moralske udsagn er ikke sande eller falske påstande, men blot en måde at udtrykke sine følelser på. Ayer døde i 1989.

 • 1897 - Joseph Goebbels

  Den tyske politiker Joseph Goebbels blev født. Efter magtovertagelsen i 1933 blev Goebbels minister for folkeoplysning og propaganda. Her var han drivkraften i iscenesættelsen og organiseringen af førerkulten omkring Adolf Hitler. Goebbels døde i 1945.

 • Gyldendal
  1879 - Franz von Papen

  Den tyske politiker Franz von Papen blev født. Han var rigskansler og vicerigskansler i Preussen og under 2. Verdenskrig ambassadør i Østrig og Tyrkiet. Von Papen, der blev frikendt ved Nürnbergprocessen, døde i 1969.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1658 - Slaget i Øresund

  En hollandsk flåde brød den svenske blokade af København ved at besejre en svensk flådeafdeling i Øresund. Herefter fik byen tilført forsyninger og en væsentlig troppeforstærkning. Belejringen varede dog ved til 1660.

 • 1618 - Walter Raleigh

  Den engelske officer, opdagelsesrejsende og forfatter Walter Raleigh blev henrettet i London, ca. 66 år gammel. Han havde bl.a. navngivet kolonien Virginia og rejst i og skrevet om Guyana. Raleighs nedbrænding af en landsby kostede ham livet.

Aktuel baggrundsviden

Møde i Bogstaveligheden, 1. marts 1882, hvor J.P. Jacobsen oplæser novellen Pesten i Bergamo efter sit manuskript. Erik Henningsen tegnede i 1910 denne situation fra det toneangivende kunstneriske miljø i København, hvor man andægtigt lytter til digterens lidenskabelige prosa, et skriftsprog, som indtager rummet. Siddende fra venstre: Erik Skram, Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann. Stående fra venstre: F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding, Michael Ancher.

Møde i Bogstaveligheden, 1. marts 1882, hvor J.P. Jacobsen oplæser novellen Pesten i Bergamo efter sit manuskript. Erik Henningsen tegnede i 1910 denne situation fra det toneangivende kunstneriske miljø i København, hvor man andægtigt lytter til digterens lidenskabelige prosa, et skriftsprog, som indtager rummet. Siddende fra venstre: Erik Skram, Georg Brandes, Sophus Schandorph, Holger Drachmann, Edvard Brandes, Viggo Johansen, August Jerndorff, Herman Trier, J.P. Jacobsen, P.S. Krøyer, Karl Madsen, Pietro Krohn, Kristian Zahrtmann. Stående fra venstre: F. Hendriksen, Karl Gjellerup, Otto Borchsenius, Hans Nic. Hansen, Martinus Galschiøt, Laurits Tuxen, Harald Høffding, Michael Ancher.

Tema: Naturalisme

Naturalisme er filosofisk set det synspunkt, at alt i verden kan reduceres til de genstande og fænomener, som naturvidenskaben beskæftiger sig med. Der skelnes skarpt imellem naturalisme og realisme, idet realisme er udtryk for den opfattelse, at der eksisterer noget uafhængigt af bevidstheden, hvorimod naturalisme er en bestemt opfattelse af karakteren af det eksisterende. Den tankemæssige basis for naturalismen var især den nye naturhistoriske videnskab (Charles Darwin) og lignende tendenser i socialvidenskaberne (Herbert Spencer), psykologien mv.

Inden for billedkunsten anvendes naturalisme om alle bestræbelser på at gengive omverdenen så nøjagtigt og objektivt som muligt. Den var nært forbundet med udviklingen af friluftsmaleriet, i England med bl.a. John Constable og i Frankrig med Gustave Courbet, Barbizon-skolen og impressionisterne. Retningen bredte sig til bl.a. Danmark, hvor den blev 1880'ernes hovedtendens, repræsenteret af bl.a. Laurits Tuxen og P.S. Krøyer.

Inden for litteraturen opstår naturalismen som en begrænset, men profileret del af realismen. Inden for det moderne gennembrud i Norden, som Georg Brandes formidlede, kan som afgjorte naturalister nævnes J.P. Jacobsen, der også oversatte Darwin, endvidere Herman Bang og Amalie Skram som forfattere af kunstnerisk meget forskellige, men lige magtfulde, pessimistiske og medlidenhedsvækkende menneskeskildringer, desuden August Strindberg med en omfattende fortællings-, reportage- og dramaproduktion i 1880'erne.

Naturalismen har også præget teatret afgørende. Ud fra Denis Diderot og G.E. Lessing talte Knud Lyne Rahbek om Naturalismus og om at spille, som var der en mur mellem scene og sal. I 1870'erne gennemførte den tyske teatertrup Meiningerne en radikal autenticitet i det sceniske udstyr, som blev forbillede for den egentlige naturalisme, der med Émile Zola som teoretiker realiserede den videnskabeligt gennemførte virkelighedsgengivelse. André Antoines Théâtre Libre i Paris fra 1887 blev et knudepunkt med dets repertoire af bl.a. Henrik Ibsen, August Strindberg og Gerhart Hauptmann.

Læs også om naturalisme i Gyldendals Teaterleksikon.