Dagen i dag 28. maj 2017Se alle dagen i dag

 • 2004Mads Stage
 • 1998Amsterdamtraktaten
 • 1943Eik Skalø
 • 1940Narvik
 • 1937Golden Gate-broen
 • 1908Ian Fleming
 • 1853Carl Larsson
 • 1789B.S. Ingemann
 • 1787Leopold Mozart
 • 1358La Jacquerie
 • Mads Stage/Post & Telemuseet
  2004 - Mads Stage

  Den danske tegner Mads Stage døde, 81 år gammel. Han illustrerede flere bøger af bl.a. Henry D. Thoreau og W.B. Yeats, og hans farverige og fortællende især landskabs- og dyremotiver ses desuden på plakater og frimærker.

 • 1998 - Amsterdamtraktaten

  Amsterdamtraktaten blev vedtaget i Danmark efter en folkeafstemning, hvor 55,1% stemte for, og 44,9% stemte imod. Amsterdamtraktaten supplerede Maastrichttraktaten.

 • 1943 - Eik Skalø

  Den danske poet og sanger Eik Skalø blev født. Han blev kendt som forsanger i Steppeulvene og skrev teksterne til deres lp Hip. Skalø tog sit eget liv i 1968.

 • Polfoto/Topfoto
  1940 - Narvik

  Den norske by Narvik, der var blevet erobret ved Tysklands besættelse af Norge, blev generobret af allierede styrker. Kort tid efter måtte de allierede imidlertid opgive byen, da den alvorlige situation i Frankrig nødvendiggjorde, at alle allierede stridskræfter sattes ind der.

 • Digital Stock/Corbis Images
  1937 - Golden Gate-broen

  Broen over Golden Gate-strædet ved San Francisco i Californien blev åbnet for trafik. Ved sin åbning havde broen verdens største frie spænd på 1280 m.

 • Polfoto/Topfoto
  1908 - Ian Fleming

  Den britiske forfatter Ian Fleming blev født. Han var bl.a. udenrigskorrespondent, børsmægler og efterretningsofficer, men er mest kendt for sin romanfigur James Bond, præsenteret i romanen Casino Royale. Ved Flemings død i 1964 var enkelte af hans romaner allerede filmatiseret.

 • Gyldendal
  1853 - Carl Larsson

  Den svenske maler Carl Larsson blev født. Han er især berømt for sine skildringer i bogform af det hjem, som han og hustruen, maleren Karin Larsson, skabte i Sundborn i Dalarne med inspiration fra svensk tradition og jugendstil. Carl Larsson døde i 1919.

 • 1789 - B.S. Ingemann

  Den danske forfatter Bernhard Severin Ingemann blev født. Forfatterskabet fylder 41 bind i Samlede Skrifter og omfatter bl.a. romantisk lyrik og historiske romaner om Danmarks middelalder. Mest kendt i dag er hans salmer, heriblandt julesalmerne "Julen har bragt" og "Glade Jul". Ingemann døde i 1862.

 • 1787 - Leopold Mozart

  Den østrigske komponist og violinist Leopold Mozart døde, 67 år gammel. Ud over at være far til Wolfgang Amadeus Mozart er han kendt for at have udviklet en violinskole, som hører til sin tids vigtigste pædagogiske arbejder. Efter sønnens fødsel opgav han sit eget kompositoriske virke for at opdrage og rådgive denne.

 • 1358 - La Jacquerie

  Et fransk bondeoprør udløstes, da bedrestillede bønder angreb slotte i Paris og myrdede personalet og de adelige beboere. Oprøret blev slået ned ca. to uger senere.

Aktuel baggrundsviden

 Rødt vand forårsaget af Noctiluca scintillans.

Rødt vand forårsaget af Noctiluca scintillans.

Tema: Morild

Morild er et spektakulært naturfænomen i form af lysglimt i havvand. I danske farvande er det forårsaget af dinoflagellaten Noctiluca.

Dinoflagellater er en gruppe af alger. De fleste dinoflagellater er encellede, 10-100 μm store med to sidestillede svingtråde, flageller. Dinoflagellater udgør sammen med kiselalger de vigtigste primærproducenter af organisk stof i havets plankton.

Noctiluca scintillans lever i alle danske farvande. Det er en meget stor dinoflagellat (0,5-1 mm). Noctiluca danner næsten hver sommer tætte opblomstringer i Vesterhavet og Limfjorden. De ses som tomatrøde ansamlinger i overfladen.

Under sådanne opblomstringer vil man en sensommeraften se kraftige blågrønne striber i bølgeskvulpet langs stranden. Tager man en svømmetur, er man omgivet af en lysende sky. Fænomenet kaldes morild og skyldes, at små lysproducerende korn i dinoflagellaten stimuleres af vandets bevægelser.

Selv om morild i danske farvande især skyldes Noctiluca, kan andre dinoflagellater som Alexandrium- og Gonyaulax-arter også lyse. Lyset menes at afskrække fjender, men betydningen diskuteres fortsat.

Fænomenet kaldes bioluminescens.

Bioluminescens ses også hos bl.a. visse bakterier, svampe, orme, insekter (især biller), krebsdyr, bløddyr, gopler, ribbegopler og fisk. Et eksempel er den amerikanske ildflue.

Læs også om morild i Naturen i Danmark.