Dagen i dag 24. august 2017Se alle dagen i dag

 • 79Vesuv
 • 2004Elisabeth Kübler-...
 • 1991Ukraine
 • 1943Holger Danske
 • 1929Yassir Arafat
 • 1635Peder Schumacher ...
 • Mathilde Foto/Søren Lauridsen
  79 - Vesuv

  Vulkanen Vesuv i Italien gik i udbrud. I alt blev 4 km3 aske slynget ud af vulkanen under udbruddet, der varede 19 timer, og byerne Pompeji, Herculaneum og Stabiae blev begravet. Den kendte forfatter Gajus Plinius Secundus døde under sin ihærdige udforskning af fænomenet.

 • 2004 - Elisabeth Kübler-Ross

  Den schweiziskfødte amerikanske psykiater Elisabeth Kübler-Ross døde, 78 år gammel. Baseret på interviews med 500 døende patienter skrev hun Døden og den døende. I bogen beskriver hun som den første de faser, der ofte gennemgås, når døden nærmer sig.

 • 1991 - Ukraine

  Ukraine erklærede sig for selvstændigt. Ukraine ligger nord for Sortehavet og er 14 gange større end Danmark. En demokratisk forfatning er indført, men regimet er blevet kritiseret for autoritære tendenser.

 • Gyldendal
  1943 - Holger Danske

  Den københavnske modstandsorganisation Holger Danske udførte en sabotageaktion mod udstillingsbygningen Forum. I alt udførte gruppen ca. 100 sabotageaktioner, og på foranledning af Frihedsrådet likvideredes ca. 200 stikkere.

 • 1929 - Yassir Arafat

  Den palæstinensiske politiker Yassir Arafat blev født. Han var formand for PLO fra 1969 og ledende i den væbnede kamp mod Israel, men stod siden for en mere kompromissøgende politik. Arafat døde i 2004.

 • Frederiksborgmuseet
  1635 - Peder Schumacher Griffenfeld

  Den danske rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld blev født. Han blev kammersekretær 1665 og udformede Kongeloven, enevældens forfatning. Han var rigskansler 1674-76. Griffenfeld døde i 1699.

Aktuel baggrundsviden

Storebæltsbroen set fra Halsskov.

Storebæltsbroen set fra Halsskov.

Dagens artikel: Storebæltsforbindelsen

Storebæltsforbindelsen er den faste forbindelse over Storebælt, der forbinder Sjælland og Fyn ved Halsskov og Knudshoved. Storebæltsforbindelsen består af Vestbroen, der er en kombineret vej- og jernbanebro, vej- og jernbaneanlægget på Sprogø, Østbroen, der er til vejtrafik, og Østtunnelen, der er et jernbaneanlæg.

Vestbroen mellem Knudshoved og Sprogø er en 6,6 km lang, lav betonbjælkebro. Østbroen mellem Sprogø og Halsskov er 6,8 km lang. Byggeriet af denne del af forbindelsen var en betydelig større udfordring end byggeriet af Vestbroen, idet den internationale sejlrende krævede en frihøjde på 65 m og en gennemsejlingsbredde, der var langt større end i nogen anden eksisterende dansk bro.

Østbroens hovedfag blev derfor bygget som en hængebro med et hovedspænd på 1624 m, hvilket kun overgås af få andre, fx den japanske bro Akashi Kaikyos (indviet 5.4.1998).

Vejen over Storebælt blev indviet den 14.6.1998, godt ét år efter jernbaneforbindelsens åbning.