Dagen i dag 5. maj 2016Se alle dagen i dag

 • 1945befrielsesregeringen
 • 1936Den Italiensk-abe...
 • 1928John Mogensen
 • 1872Slaget på Fælleden
 • 1821Napoleon 1
 • 1818Karl Marx
 • 1813Søren Kierkegaard
 • Gyldendal
  1945 - befrielsesregeringen

  Den første danske regering efter krigen blev dannet. Den bestod frem til valget i oktober samme år og udgjordes af ni politikere og — efter krav fra Danmarks Frihedsråd — ni modstandsfolk. En af befrielsesregeringens hovedopgaver var retsopgøret.

 • 1936 - Den Italiensk-abessinske Krig

  Italien erobrede den etiopiske hovedstad Addis Abeba, og den sidste afrikanske stat mistede derved sin uafhængighed. Den italienske konge Vittorio Emanuele 3. blev udpeget til kejser af Etiopien, mens Mussolini proklamerede det romerske imperiums genfødsel.

 • Polfoto/Erik Gleie
  1928 - John Mogensen

  Den danske sanger, sangskriver og pianist John Mogensen blev født. Han var frem til 1964 kendt som en del af gruppen Four Jacks, og i 1971 fik han sit gennembrud som folkelig poet med indspilningen Der er noget galt i Danmark. John Mogensen døde i 1977.

 • ABA
  1872 - Slaget på Fælleden

  Arbejdere og politi mødtes i en voldsom konfrontation på Nørre Fælled i København med mange sårede til følge. Anledningen var et massemøde i arbejderbevægelsen, som politiet havde søgt at forhindre ved at forbyde mødet og arrestere bevægelsens ledere.

 • 1821 - Napoleon 1

  Napoleon 1,. kejser af Frankrig 1804-14 og 1815, døde. Han blev 51 år gammel. Napoleon tog magten ved et statskup og førte derefter en række krige, bl.a. led han nederlag til den britiske flåde under ledelse af admiral Nelson ved Trafalgar.

 • 1818 - Karl Marx

  Den tyske socialistiske teoretiker Karl Marx blev født. I samarbejde med Friedrich Engels skrev han den revolutionære socialismes vigtigste programskrift, Det Kommunistiske Manifest. Han skrev desuden økonomiske værker, bl.a. Kapitalen. Marx døde i 1883.

 • Frederiksborgmuseet
  1813 - Søren Kierkegaard

  Den danske teolog, filosof og forfatter Søren Aabye Kierkegaard blev født. Kierkegaard har flittigt bidraget til såvel dansk filosofisk og idéhistorisk begrebsverden som til eksistentielle filosofiske strømninger langt uden for Danmarks grænser. Et af hans nøgleord var inderlighed. Kierkegaard døde i 1855.

Aktuel baggrundsviden

Uden planter er der intet liv. Tegning, der beskriver fotosyntesen.

Uden planter er der intet liv. Tegning, der beskriver fotosyntesen.

Tema: Fotosyntese

Fotosyntese er af altafgørende betydning for opretholdelsen af Jordens stofkredsløb.

Under fotosyntesen dannes organisk stof ud fra kuldioxid (CO2) og vand (H2O) med lys som energikilde. Lysenergien bindes kemisk i kulhydratet glukose (druesukker), mens ilt (O2) er et restprodukt; stort set al atmosfærens fri ilt stammer fra fotosyntese.

Fotosyntese udføres af alger, planter, cyanobakterier og visse andre bakterier vha. lysfølsomme molekyler, fx klorofyl og carotenoider. Næsten al atmosfærens ilt stammer fra fotosyntese. Dyr kan ikke bruge sollys som en direkte energikilde og skal i stedet altid have de nødvendige organiske forbindelser tilført ved at æde planter eller andre dyr, som har fået deres energibehov dækket ved at æde planter.

Hovedparten af den fotosyntetiske produktion foretages af højere planter. Planter binder normalt 2-5 % af den solenergi, der rammer dem, i organisk stof. Resten går tabt. Hos planter finder fotosyntesen helt overvejende sted i bladene. Omkring 40 % af den samlede fotosyntetiske produktion foretages af planteplankton, fytoplankton, dvs. mikroskopiske alger, der lever i oceanerne.

Læs meget mere om fotosyntese.

-------------------------

Teknisk fejl: Virker søgefeltet eller login-funktionen ikke, skal du rydde browserens cache og dermed den lokale version af siden, som er gemt på din computer. Metoderne er lidt forskellige, alt efter om du benytter Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller andre browsere, men der vil være en mulighed for at rydde browserdata enten under Indstillinger eller Historik. Undertiden er det nok blot at åbne Den Store Danske og trykke på tasterne Ctrl og F5 på dit tastatur.

Optræder fejlen på mobil eller iPad, skal du rydde din lokale cache. Der kan gå et døgn efter rydningen af cache, før funktionerne vender tilbage. I mellemtiden kan du søge ved at skrive dit søgeord efter URL'en og trykke Retur, fx denstoredanske.dk/Anker_Jørgensen.