Dagen i dag 18. august 2017Se alle dagen i dag

 • 1977Steve Biko
 • 1958Lolita
 • 1936Robert Redford
 • 1859Anna Ancher
 • 1792John Russell
 • 1750Antonio Salieri
 • 1700Freden i Travental
 • 1977 - Steve Biko

  Den sydafrikanske studenterleder Steve Biko blev arresteret. Han døde senere samme år i fængslet som følge af slag mod hovedet. Politiet forsøgte at fralægge sig ansvaret, men det er den almene opfattelse, at dødsårsagen var tortur eller mishandling i fængslet. Biko var en af hovedkræfterne i skabelsen af Black Consciousness-bevægelsen.

 • 1958 - Lolita

  Vladimir Nabokovs roman Lolita udkom i USA. Bogen handler om den midaldrende intellektuelle Humbert Humberts betagelse af en seksuelt æggende og selvbevidst mindreårig pubertetspige. Romanen er filmatiseret af Stanley Kubrick i 1962 og af Adrian Lyne i 1997.

 • Polfoto©Zuma Press
  1936 - Robert Redford

  Den amerikanske skuespiller og instruktør Robert Redford blev født. Han er en stor stjerne i Hollywood med ofte romantisk og intelligent spil. Blandt hans mange film er Sidste stik, Mit Afrika og Spy Game.

 • Det Kongelige Bibliotek (Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0)
  1859 - Anna Ancher

  Den danske maler Anna Ancher blev født på Skagen, hvor hun blev boende og malede portrætter og scener fra sit eget og skagboernes liv med vægt på lys og farver. Anna Ancher var gift med Michael Ancher og døde i 1935.

 • 1792 - John Russell

  Den britiske politiker John Russell blev født. Han beklædte forskellige poster i de liberale ministerier og var bl.a. premierminister 1846-52. Russell repræsenterede mere end nogen anden whiggernes politik med kravet om, at individets udfoldelsesmuligheder skulle være så frie som muligt. Russell døde i 1878.

 • 1750 - Antonio Salieri

  Den italienske komponist Antonio Salieri blev født. Fra 1766 virkede han i Wien bl.a. som hofkomponist og hofkapelmester. Blandt hans elever var Beethoven, Schubert og Mozarts søn Franz Xaver Wolfgang. Salieri døde i 1825.

 • 1700 - Freden i Travental

  Der blev indgået fred i Travental i Holsten efter den kortvarige Dansk-svenske Krig i 1700. Fredsslutningen foregik under pres fra sømagterne England og Holland, og parterne selv havde ringe indflydelse.

Aktuel baggrundsviden

 Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Det originale manuskript til Saxos „Danernes Bedrifter” er gået tabt. Derfor var det en sensation, da man i 1863 i et bibliotek i den franske by Angers fandt fire sider af et Saxomanuskript, hvor der imellem linierne og i margenen er rettelser og tilføjelser, der må hidrøre fra Saxos egen hånd. Siderne, hvoraf denne handler om kong Skjold, findes nu i Det kgl. Bibliotek.

Tema: Saxo

Saxo, med tilnavnet Grammaticus, var en dansk historieskriver. Han blev født ca. 1160 og døde efter 1208. Han er forfatter til Gesta Danorum (latin 'Danernes bedrifter'), det berømteste litteraturværk fra dansk middelalder, skrevet på klassisk latin.

Saxo var sandsynligvis gejstlig, men ikke munk. Hans far og farfar havde tjent i kongens hird og tilhørte dermed krigeradelen, men selv fik han en grundig boglig uddannelse. Før ca. 1190 ansatte ærkebiskop Absalon ham som sekretær ved ærkebispehoffet i Lund med den opgave at skrive Danmarks historie.

Første halvdel af Gesta Danorum er fyldt med, hvad Saxo kunne samle om det hedenske Nordens guder og helte. Saxo tolker guderne som mennesker med visse overnaturlige evner og fletter dem ind i den kronologisk fremadskridende fortælling; alt, hvad der kan gøres dansk, bliver dansk. Blandt Saxos kendteste figurer er den jyske kongesøn Amled, Uffe hin Spage, det tragiske elskerpar Hagbard og Signe og kong Frode Fredegod.

I anden halvdel af værket når kristendommen til Danmark, og Saxo skildrer, hvordan danskerne lidt efter lidt bliver omvendt. Blandt Saxos helte i denne del af værket er Knud 2. den Store med sit vidtstrakte vikingekongedømme og Valdemar 1. den Store.

Danmarkshistorien i den periode kan ikke skrives uden brug af Saxo. Til en række begivenheder er han vor eneste kilde, men det er ikke uden problemer at bygge på Saxo alene. Dels beherskes fremstillingen af tendens og formål - man skulle lære af historien, også hvis det var nødvendigt at digte - dels kunne historien bruges som politisk propaganda.

Siden Anders Sørensen Vedels oversættelse fra 1575 har det været følt som en national opgave at gøre Saxo tilgængelig på dansk.

Læs også om Saxo i Danmarkshistorien og i Dansk Biografisk Leksikon.