Dagen i dag 18. februar 2017Se alle dagen i dag

 • 1943total krig
 • 1930Pluto
 • 1926Ivan Malinowski
 • 1898Ferrari
 • 1873Dansk Husflidssel...
 • 1564Michelangelo
 • 1546Martin Luther
 • 1516Maria 1. den Blodige
 • AKG
  1943 - total krig

  Tysklands totale krig blev proklameret af Joseph Goebbels. Det skete ved en massemanifestation i Sportpalast i Berlin, hvor slagordet lød "Total krig - korteste krig". Parolen blev imidlertid aldrig fuldstændig fulgt, idet man fx ikke greb til brug af krigsgas.

 • Lowell Observatory Library Catalog and Archives
  1930 - Pluto

  Planeten Pluto blev opdaget af amerikaneren Clyde Tombaugh. Han var ikke engang uddannet astronom — og ledte i øvrigt efter noget helt andet. Tombaugh nåede ikke at opleve, da Pluto senere blev degraderet til at være dværgplanet.

 • Polfoto/Tage Christensen
  1926 - Ivan Malinowski

  Den danske forfatter Ivan Malinowski blev født. Han var en årrække bosat i Sverige, og foruden egne digte stod Malinowski bag gendigtninger af bl.a. Bertolt Brecht og romanoversættelser fra flere fremmedsprog. Malinowski døde i 1989.

 • Grand Prix Photo/Peter Nygaard
  1898 - Ferrari

  Enzo Ferrari blev født i Modena, Italien. Han kørte motorløb for Alfa Romeo i 1920'erne og blev senere selv producent af luksuøse sportsvogne, som han lagde navn til. Ferrari døde i 1988.

 • 1873 - Dansk Husflidsselskab

  Dansk Husflidsselskab blev stiftet på initiativ af lærer N.C. Rom og ritmester J.A.F. Clauson-Kaas med det formål at fremme husfliden i Danmark. Selskabet findes endnu og holder til i Odense.

 • Vatikanmuseet/A. Beacchetti/P. Zigrossi
  1564 - Michelangelo

  Den italienske billedhugger, maler, arkitekt, tegner og digter Michelangelo døde, 88 år gammel. Han virkede overvejende i Firenze og Rom, bl.a. som officiel arkitekt for Vatikanet.

 • Gyldendal
  1546 - Martin Luther

  Den tyske teolog Martin Luther døde, 62 år gammel. Han blev en kontroversiel skikkelse i sin samtid ved at bryde med den romersk-katolske kirke. Resultatet blev den evangelisk-lutherske kirkeretning og i Danmark folkekirken.

 • 1516 - Maria 1. den Blodige

  Maria 1. Tudor blev født i Greenwich nær London. Hun var den ældste af Henrik 8.s tre børn. Maria fik tilnavnet Bloody Mary, da hun som Englands dronning i 1550'erne henrettede en anseelig mængde protestanter og andre kættere. Maria døde i 1558.

Aktuel baggrundsviden

Pieter Bruegel d.æ. Pieter Bruegel d.æ.s maleri Opførelsen af Babelstårnet fra 1563; Kunsthistorisches Museum, Wien. Billedet illustrerer den berømte fortælling i Det Gamle Testamente (1.Mos., kap.11) om sprogs forskellighed: Da alle mennesker endnu talte ét og samme sprog, udfordrede de Gud ved i Babel at ville bygge et tårn til himlen, men Gud gjorde så deres sprog forskellige. I middelalderen blev sprogs forskellighed derfor opfattet som Guds straf for menneskets hovmod, og først med renæssancen blev sproglig diversitet et positivt begreb.

Pieter Bruegel d.æ. Pieter Bruegel d.æ.s maleri Opførelsen af Babelstårnet fra 1563; Kunsthistorisches Museum, Wien. Billedet illustrerer den berømte fortælling i Det Gamle Testamente (1.Mos., kap.11) om sprogs forskellighed: Da alle mennesker endnu talte ét og samme sprog, udfordrede de Gud ved i Babel at ville bygge et tårn til himlen, men Gud gjorde så deres sprog forskellige. I middelalderen blev sprogs forskellighed derfor opfattet som Guds straf for menneskets hovmod, og først med renæssancen blev sproglig diversitet et positivt begreb.

Tema: Pieter Bruegel

Den nederlandske maler og grafiker Pieter Bruegel d.æ. menes at være født i nærheden af Breda nord for Antwerpen. Bruegel var fra 1555 tilknyttet kredsen af reformatoriske Antwerpenhumanister (Abraham Ortelius, Henri Nikolaes, Christoph Plantin) og arbejdede for forlæggeren Hieronymus Cock. Disse personer viste interesse for og gav inspiration til Bruegels satiriske verdenserkendelse, der udmøntede sig i allegorier over etik og moral, dyder og laster.

Værkerne på dette tidspunkt er således gennemsyret af samfundskritik fx Ordsprogene (1559); Kampen mellem karneval og faste (1559) og Dødens triumf (1562-63). Man har ofte sat Pieter Bruegel i forbindelse med maleren Hieronymus Bosch, men Bruegel griber langt dybere moraliserende ind i samfundsmekanismerne, end det var Bosch beskåret.

På grund af politisk forfølgelse opløstes de reformatoriske kredse i Antwerpen, hvilket sandsynligvis var årsagen til, at Pieter Bruegel flyttede til Bruxelles i 1563, hvor han virkede til sin død. Det medførte samtidig et stilskift; det samfundssatiriske underspilledes, blev camoufleret i en større anlagt form med dybere interesse for maleriske virkemidler med en nærmest spøgefuld assimilation af italiensk formsprog.

Uovertrufne er de fem Månedsbilleder fra 1565, hvor makrokosmos, verden og den Gudskabte natur skildres med en overdådig patos, vrimlende med mikrokosmisk mylder, mennesketilværelsens møje, gru, lyst og glæde. Om tidens og menneskets dårskaber har Pieter Bruegel vel aldrig talt tydeligere end i et par af sine sidste værker, Bondebryllup (1568); Lignelsen om de blinde (1568) og Krøblingene (1568). Flere af Pieter Bruegels efterkommere var malere, bl.a. sønnerne Jan Brueghel d.æ. og Pieter Brueghel d.y.

Læs mere om Pieter Bruegel d.æ.