Dagen i dag 26. juni 2017Se alle dagen i dag

 • Årligttortur
 • 1992fodbold (fodbold ...
 • 1892Pearl S. Buck
 • 1869Martin Andersen Nexø
 • 1824Lord Kelvin
 • 1284Rottefængeren fra...
 • Årligt - tortur

  Det er FN's officielle kampdag mod tortur og for torturofre. Det skønnes, at der udøves tortur i mere end 100 lande. Det første center for lægebehandling af torturofre blev oprettet i København af den danske læge Inge Genefke.

 • Polfoto/Tine Harden
  1992 - fodbold (fodbold i Danmark)

  Det danske fodboldlandshold vandt 2-0 over det tyske på Nya Ullevi Stadion i Göteborg i Sverige. Dermed blev Danmark Europamester i fodbold for første gang nogensinde. Og så var holdet ikke engang kvalificeret til slutrunden.

 • 1892 - Pearl S. Buck

  Den amerikanske forfatter Pearl S. Buck blev født. Hun voksede op i Kina og kendes især for gennembrudsromanen Den gode Jord om en kinesisk bonde og hans kamp for at bevare sin integritet og sin jordlod. Hun fik nobelprisen i 1938 og døde i 1973.

 • Det Kongelig Bibliotek
  1869 - Martin Andersen Nexø

  Den danske forfatter Martin Andersen Nexø blev født. Han voksede op i fattige kår og blev underklassens utrættelige fortaler. Han opnåede internationel berømmelse med Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn. Nexø døde i 1954.

 • 1824 - Lord Kelvin

  Den skotske fysiker William Thomson blev født. Han var en af grundlæggerne af termodynamikken, hvor han bl.a. indførte begrebet absolut temperatur. Han blev i 1892 optaget i adelsstanden som Lord Kelvin. Han døde i 1907.

 • Hans Scherfig/Frederiksborgmuseet
  1284 - Rottefængeren fra Hameln

  Ifølge traditionen er det i dag, fløjtespilleren vendte tilbage til den nordtyske by Hameln og med sin fløjte lokkede byens børn med sig til en uvis skæbne. Dette var hævn for, at bystyret tidligere på året ikke havde betalt ham for på samme vis at skaffe byen af med sine rotter.

Aktuel baggrundsviden

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Johannes Døberen. Ikon malet med tempera på træ og med forgyldt baggrund. Konstantinopel, ca. 1300. Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. British Museum, London.

Tema: Johannes Døberen

Johannes Døberens fødselsdag sættes traditionelt til den 24. juni, der fejres i store dele af den katolske verden. I bl.a. Danmark fejres aftenen inden som sankthansaften, idet Johannes her har fået navnet Sankt Hans.

Johannes Døberen eller Johannes Døber er det navn, som både evangelierne i Det Nye Testamente og den jødiske historieskriver Josefus anvender om en profetisk skikkelse, som i de første årtier efter Jesu fødsel optrådte i Judæa. Evangelierne fremstiller Johannes Døberen som den af Gud bestaltede forløber for og forbereder af Jesu komme. Josefus kender intet til denne forbindelse; han lægger vægten på Johannes Døberens konflikt med kongemagten (Herodes Antipas), et tema, som også berøres i evangelierne, hvor det fortælles, at han blev halshugget, fordi han havde erklæret kongens ægteskab med Herodias for lovbrud.

Johannes Døberens forkyndelse af Guds forestående indgreb til dom og frelse, som står i centrum af evangeliernes fremstilling, nævner Josefus derimod ikke. Årsagen hertil er sandsynligvis, at Josefus ønsker at dæmpe de træk hos Johannes Døber, som i romernes øjne var politisk betænkelige, mens han søger at fremhæve de træk, som et hellenistisk-romersk publikum satte pris på: Johannes Døberens etiske budskab.

Heraf kan vi måske slutte, at den historiske Johannes Døberen — i lighed med Jesus — virkelig var en markant eskatologisk prædikant. Evangelierne tolker nogle steder Johannes Døberen som underordnet Jesus. Denne tolkning anfægtes ikke blot af Josefus, men også af tekster i evangelierne, der afslører, at Jesus og Johannes Døberen konkurrerede med hinanden. Man må derfor formode, at den virkelige Johannes Døberen har været en selvstændig eskatologisk profet.